Schoolverlaters - Kleding - Geld! - Presentatie 29-10-1999
Schoolverlaters
In ons vorige bericht vermeldden we dat we de eerste 8 schoolverlaters-met-diploma verwachten in december 1999. Door extra bijlessen zijn er inmiddels 10 kandidaatjes voor het ‘eind-examen’. Zij kunnen dan lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk tot op zekere hoogte. Maar toch hebben ze een uitstekende startpositie voor hun verdere schoolcarriére. Vanaf de leeftijd van 7 jaar mogen de kinderen naar het gemeentelijk openbaar onderwijs in Recife. 

We zijn heel trots en blij dat we in de afgelopen jaren met steun van velen in Eijsden (waaronder particulieren, kerk, scholen Cramignon en Jeanne D’ Arc, LVB Eijsden, FC Den Duijker, en vele anderen) dit kunnen realiseren, en volhouden. Blijf ons helpen alstublieft, want volhouden is nog moeilijker dan starten. Uw en ons werk heeft nu al duidelijk resultaat, en we staan nog maar aan het begin!

Kleding
In de voorbije weken hebben we weer veel kleding naar Brazilië gestuurd. Er is grote behoefte aan met name zomerkleding. De zomer begint weer in het Noord-Oosten waar onze Escola dos Anjos ligt. De temperaturen lopen soms op tot 38 graden. Dus als U gebruikte zomerkleding wil opruimen, dan mag U ze bij ons afgeven. Er is grote behoefte aan.

Direkte financiële steun
Zoals in eerdere uitgaven geschreven, er zijn soms kinderen die niet naar onze school komen omdat moeder geen boterhammetje kan meegeven, en zich daarvoor schaamt. Juist die gezinnen en kinderen staan bovenaan in onze doelgroep. Het is nu mogelijk om speciaal deze gezinnen te helpen. Als U op deze manier wil helpen, kunt U dat aangeven op Uw overschrijving, door te vermelden VOEDSELHULP. Er zijn ook mensen die graag een bepaald gezin helpen. Vermeld dan GEZINSHULP en wij zullen dan via de COSKIBRA en de ESCOLA DOS ANJOS in Recife een gezin toewijzen dat echt onder het bestaansminimum ‘leeft’. Daar zijn er genoeg van.

Onze school krijgt meer en meer een maatschappelijke betekenis in de wijk San Martin (Sint Maarten) in Recife. Deze hulp met eten en kleding, is daarvoor een welkome ondersteuning.

Misschien dat U met de feestmaand voor de boeg, hier extra aandacht aan wil geven. Ons gironummer is 208356 t.n.v. Stichting Kinderzorg Brazilië.

Presentatie

In december, na het feest van Sint Nicolaas, heeft SKIBRA een presentatie gepland, waarop iedereen van harte uitgenodigd is. Preciese datum en tijd zullen we in een volgende Binding bekend maken. 

Bedankt!

Stichting Kinderzorg Brazilië.

e-mail: skibra@bigfoot.com

Tel: (043) 4098034

Rabobank Eijsden 11.50.83.413

Postgiro: 208356

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413 
Ons "huisadres" op het Internet is HTTP://MEMBERS.BIGFOOT.COM/~SKIBRA