WATERNOOD 25-11-1999
PRESENTATIE OP 8 DECEMBER 1999
In het Jaar van het Kind 1999, op 8 december a.s. om 19.30 uur in de aula van de basisschool "De Cramignon" ingang Breusterstraat 43 in Eijsden houdt SKIBRA een presentatie waarvoor iedereen van harte uitgenodigd is.

De presentatie betreft haar werkzaamheden in Brazilië, met film en foto-expositie. 
Iedereen is van harte uitgenodigd en wij rekenen op een grote opkomst. De koffie staat klaar!
We zullen u dan in woord en beeld en geluid vertellen over onze projekten.

De SKIBRA wil door projekthulp helpen om kinderen het lot van straatkind te besparen. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Baby-opvang
  • Crèches
  • Sociaal-Maatschappelijk werk
  • Scholing
  • Voedselverstrekking aan de allerarmsten
  • Kleding, luiers en lakentjes voor mensen in sloppenwijken en kindertehuizen.
Waternood
Het water is in Recife, de stad waar onze school is, op rantsoen. Dat betekent, dat de waterleidingmaatschappij maandelijks een schema publiceert in de krant, waarin de mensen kunnen zien, welke dag en tijd, er water door de leidingen in de wijk stroomt. Dat is gemiddeld ééns per 8 dagen, voor de duur van ongeveer 10 uren.

De mensen moeten dan in die tijd hun waterreservoir vullen, voor de komende periode. Omdat er bijna geen druk op de waterleiding staat, zijn er op diverse plaatsen in de straat kuilen gegraven waarin pompen aangesloten worden en iedereen pakt wat hij/zij pakken kan. Het is dan ieder voor zich. Dat leidt natuurlijk weer tot gevaarlijke situaties, ook al omdat het zich vaak ‘s nachts afspeelt. 

Voor onze school is dat natuurlijk extra moeilijk, omdat er veel water nodig is voor poetsen, sanitair, en bevuilde kindjes wassen. 

Dit duurt nu al meer dan een half jaar. 

Wij kunnen daar niet veel hulp voor geven. Wel kunnen we zorgen voor goed drinkwater en wat eten, om te zorgen dat ‘onze’ leerlingen in elk geval wat weerstand tegen ziekten hebben. 

We hopen daarbij op uw financiële hulp. 

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413 
Ons "huisadres" op het Internet is HTTP://MEMBERS.BIGFOOT.COM/~SKIBRA