Kleding, inschrijvingen 03-01-2000
Het bestuur van SKIBRA wenst U allen een bijzonder voorspoedig 2000, in goede gezondheid, vrede en harmonie. Wij zien terug op een moeilijk, maar succesvol 1999, dankbaar voor alle steun die we van U kregen. Momenteel zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2000 in volle gang. Het is zomervakantie in Recife en het inschrijven van nieuwe leerlingen is gestart. Dit gaat gepaard met huisbezoeken om de situatie van de gezinnen en de kinderen in te schatten. De school is er tenslotte voor kinderen uit de armste gezinnen die zich geen ander particulier onderwijs kunnen veroorloven.

Kleding Inmiddels zijn er alweer 6 dozen kleding gearriveerd, die in de vakantieperiode (januari) door de CO-SKIBRA in het gebouw van de Escola dos Anjos worden gedistribueerd. De douane in Recife hield de dozen 6 weken vast, maar uiteindelijk door de vasthoudendheid van onze COSKIBRA werden ze op 30 december j.l. alsnog vrijgegeven! Waarmee COSKIBRA zich andermaal als een onmisbaar deel van onze organisatie heeft bewezen.
Nogmaals een uitstekend 2000 toegewenst, mede namens de bestuursleden van SKIBRA, COSKIBRA en de ESCOLA dos ANJOS!

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413