Catechismus (1) - geen water - 500 jaar bezet - vasten! 20-03-2000
ESCOLA DOS ANJOS.
Nu het schooljaar alweer bijna twee maanden loopt en de grootste startprobleempjes overwonnen zijn, is er weer tijd voor rapportages vanuit Brazilië. De school heeft nog altijd geen watertoevoer en is dus nog steeds gedwongen om eens per 8 dagen elders water vandaan te pompen, als er al water is. Er is een voortdurende angst voor het uitbreken van besmettelijke ziekten als er niet regelmatig gepoetst kan worden.

Vanuit de parochie is het verzoek gekomen om Catechismuslessen te mogen geven in de school. Vanaf zaterdag zal dat elke zaterdag gebeuren, door een groepje dames die dat al jaren verzorgen, voor zo'n 70 kinderen die voorbereid worden op hun eerste H. Communie.

Het lokaaltje van de parochie is te klein geworden voor deze activiteit. Het betekent dat onze Escola dos Anjos nog meer waarde voor de buurt heeft gekregen dan ze al had. En dat de waardering groot is, blijkt ook uit het feit dat er ouders zijn die hun kind bij ons wilden plaatsen, met name omdat over de kwaliteit van de lessen zo waarderend gesproken wordt in de wijk.

500 Jaar.
500 Jaar geleden is Brazilië ontdekt. Dat wordt nogal divers beleefd in Brazilië. Zo zie je langs de kant van de doorgaande wegen grote borden die dit groot aankondigen. De regering en het relatief kleine deel welgestelden in Brazilië willen er wel een feest van maken. In de rest (70%) van de bevolking kom je andere sentimenten tegen. Zoals Zé Matuto in zijn lange gedicht "MOOI BRAZILIË DAT AL 500 JAAR INVASIES KENT" verwoordt (hier volgt het begin ervan): 

"Brazilië is niet ontdekt
de geschiedenis is vervalst
In werkelijkheid was het een invasie
500 jaar lang 
Eerst door de Portugezen,
Daarna door de Hollanders,
En nu door de Amerikanen.
"
Met dit laatste doelt de dichter op de vergaande privatisering en de uitverkoop van staatsbedrijven aan buitenlandse investeerders. Denk aan de Staatstelefoonmaatschappij, Olieindustrie, Vliegtuigindustrie, maar ook aan Banken en Supermarktketens. Ook de rol van het IMF, dat alleen onder zeer strenge voorwaarden meer krediet wil verstrekken, wordt niet als positief ervaren door het volk. De braziliaanse politiek wordt door het volk niet begrepen.
Vandaar ook dat hij zijn lange aanklacht eindigt met:
"Ik schreef dit gedicht
om mijn visie als kunstenaar te tonen
Denk niet dat ik anarchist ben,
Opstandig of slechts bekritiserend,
Mijn inspiratie is deze:

IK HOU VAN JE, BRAZILIË
ONDANKS DE POLITICI"

En dit geeft heel goed weer dat Brazilianen vooral gevoelsmensen zijn. Dat hebben we steeds ook weer persoonlijk zo ervaren. Het Westerse planmatige, koel-zakelijke denken is daar nog steeds iets vreemds. 
Wij proberen aan de basis kinderen uit de armste delen van de bevolking voor te bereiden en kansen te geven om zich in deze maatschappij een goede plek te verwerven. Hiervoor is de Escola dos Anjos een ideale springplank naar een betere toekomst.

Honger.
De kinderen komen nog steeds met lege magen en zonder eten naar school. Wilt U alstublieft in deze tijd van vasten, uw solidariteit met deze kinderen tonen door bij te dragen op ons postgiro nummer 208 356 of Rabobanknr. 11.50.83.413 t.n.v. SKIBRA te Eijsden.

Zonder Uw hulp kunnen we niet.
 

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413 
Ons "huisadres" op het Internet is HTTP://MEMBERS.BIGFOOT.COM/~SKIBRA