500 jaar 01-05-2000

Brazilië is 500 jaar geleden door de Portugees Pedro Álvares Cabral "ontdekt". Op 23 april 1500. Van de 5 miljoen oorspronkelijke Indianen zijn er nu minder dan 400000 over. Wat schrijven grote dagbladen in Brazilië? Diário de Pernambuco: 
"2 april 2000. Brazilië maakt veel werk van de herdenking van de 23 april 1500, terwijl de Indianen omkomen van de honger. De afgelopen week trok een groot aantal indianen op naar de hoofdstad Brasilia, en het Stamhoofd wilde met de Senaatsvoorzitter spreken. Ze vragen: Bevestiging van de woongebieden (reservaten) van de Indianen, betere levensomstandigheden gezondheid, etc. Ze zijn met geweld verwijderd door de bewakers van de Ministeries. Vandaag, 2 april, de Dag van de Indianen is, in heel Brazilië, laat een bittere smaak na als je weet dat sinds een maand, in Olinda, bij Recife, in het Casa da Criança (Huis van het Kind) een groep Indianen verblijft, van de Fulni-Lô stam. Deze groep. Die in het droge Noord-Oosten woont, kwam naar de stad om geld te verkrijgen, medicamenten, en andere benodigdheden voor hun stam. Maar precies op de 500-ste verjaardag van de Ontdekking, merken ze nog eens hoe de maatschappij hen volledig vergeten heeft. Zonder geld, KUNNEN ze niet eens terug naar hun dorpen, waar ze in onmenselijke omstandigheden moeten leven. De laatste 20 jaar hebben ze het nog nooit zo slecht gehad. In de afgelopen maand hebben ze slechts 6 keer een gesprek kunnen voeren met de overheid, hebben ze een paar kleine handwerkjes verkocht en in totaal 10 kilo levensmiddelen gekregen...... 
Jornal de Commércio: "April 1500. Voor de Indianen het begin van een zwarte periode uit hun geschiedenis: De uitroeiing van hun volk. De geschiedenis van de Indianen begint eigenlijk 12000 jaar eerder, toen de Indianen nog geen Indianen waren, en hun land nog niet Brazilië genoemd werd. Onze Indiaanse volken stammen af van een volk dat milhonen jaren geleden de Beringzee overstak en afdaalde naar het Zuiden. Toen de Portugezen voet an wal zetten aan de kust, ontmoetten ze het indiaanse Tupi volk. Dat werd practisch in zijn geheel uitgeroeid. Degenen die in het binnenland woonden, hadden een andere taal: het Jê. Mogelijk zijn dat de voorouders van de huidige Indianen in Pernambuco, de stammen Pankararu, Fulni-ô, Xucuru, Truká, Atikum, Kambiwá, Kapinawá en Tuxá. De overlevenden van 500 jaren contact met kolonisten.

Tot zover wat historische achtergronden. Nu terug naar de realiteit van het heden: 
VERKIEZINGEN. Met de komende verkiezingen doen de diverse AFGEVAARDIGDEN en hun politieke partijen natuurlijk hun uiterste best om een lucratieve zetel in het parlement te verwerven. Er worden grote bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen welkom is en zelfs een hotdog en een bedrukt t-shirt kan krijgen om tijdelijk de lege maag wat te vullen en vervolgens als reclamezuil voor de afgevaardigden door de stad te lopen. Het is daar dan ook altijd druk. Belangstelling voor de politiek hebben de meeste mensen niet, omdat bij iedereen de overtuiging bestaat dat de braziliaanse politiek vooral eigenbelang van politici dient en bol staat van de corruptie. Als stemmentrekker is er een discussie ontstaan omtrent het minimumloon. De regering heeft plotseling het minimumloon (waarvan bijvoorbeeld 47% van de beambten in steden moeten rondkomen) verhoogd van 136 naar 151 Reais. Procentueel aardig, maar omgerekend nog slechts zo'n 210 gulden per maand. En het prijspeil is minstens gelijk aan dat in West-Europa. Dit is dan ook de tijd voor de kiezers om te zien in hoeverre politici nu gevoelig zijn voor de belangen van hun kiezers.
De onderwijzeressen van de Escola dos Anjos hebben daarom een verzoekschrift opgesteld voor hulp in de vorm van eten, lesmateriaal inventaris. Bijvoorbeeld: de alfabetiseringskursus voor volwassenen die de school wil geven, zou zó van start kunnen gaan, als er maar wat geld was voor materialen, lesboeken, en een vergoeding voor de avondlessen die de leerkrachten dan extra moeten geven. Det verzoekschrift hebben ze samen met meer dan 200 handtekeningen aan de afgevaardigde gestuurd, in de hoop dat er iets mee gebeurt. Al was het maar voor één keer
Intussen kunnen we dankzij U allen dóórgaan met de school, zolang U ons trouw blijft en via SKIBRA de school financieel blijft ondersteunen. Wordt ook donateur, help ons om de gemotiveerde leerkrachten en leerlingen in staat te stellen om te werken aan een betere toekomst. In het belang van de kinderen. 

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413 
Ons "huisadres" op het Internet is HTTP://MEMBERS.BIGFOOT.COM/~SKIBRA