São João - VOCHT - Reparaties - Kleding - Lar do Nenen 24-07-2000
Sint Jan.
De vakantie van de Escola dos Anjos begon op 26 juni. Eerst was er nog de viering van het feest van Sint Jan (São João) in de school. We maakten een grote pan 'Hot Dog'. Een Hot Dog in Brazilië heeft niet veel gemeen met de Hot Dog die we hier kennen. Alleen het broodje en het worstje zijn overeenkomstig. De vulling van het broodje bestaat verder uit een ragout van gehakt, mais, bonen, uien, en natuurlijk het worstje.

Vocht.
In de vakantie, die samenvalt met de natste periode in de regentijd (de 'winter') hebben we samen met een aannemer het gebouw onderzocht. Het dak blijkt niet waterdicht, gevolg is dat opslagruimten en de school erg vochtig zijn. Ook van de buren blijkt een hoop water de schoolmuren binnen te dringen. Sommige kasten beginnen aan de binnenkant te schimmelen en al het papier voelt vochtig aan.

Reparaties.
We hebben de aannemer gevraagd een begroting op te stellen van maatregelen. Intussen hebben we zelf al maatregelen genomen om de regeninslag te beperken (golfplaten). 

Andere door ons uitgevoerde reparaties betroffen de computer (vervanging van CPU-ventilator en hard disk en her-installatie van software), de plafondventilatoren in de school, de telefax en een lekkende waterleiding. 

Verder konden we de school verblijden met een videospeler voor ondersteuning van de lessen en met een kast om deze en andere spullen in op te bergen. Ook konden we een fornuis installeren voor het maken van maaltijden voor de leerlingen.

Kledingdistributie.
Er is weer veel kleding uitgedeeld. Met name in het binnenland vonden de gebreide dekentjes gretig aftrek. Het kan daar 's nachts (in de bergen) behoorlijk afkoelen. 

Het versturen van dozen kleding gaat nog steeds door. 

Lar do Nenen.
Het babytehuis Lar do Nenen hebben we enkele malen bezocht. Er zijn nu 30 kinderen in Lar do Nenen, die wachten op adoptie ouders. Het babytehuis staat voor een groot project, aangezien de plafondplaten naar beneden gevallen zijn en de balkconstructie van het dak door schimmels en ander ongedierte ernstig aangetast blijkt te zijn. De omvang van de financiële schade is nog niet bekend.

Bestuur.
Het bestuur van de Escola dos Anjos werd versterkt met de Penningmeester mevrouw Marlene Severina da Silva. Met haar is besproken wat van de penningmeester verwacht wordt en op welke wijze de rapportage aan SKIBRA dient te worden verzorgt.

Help! 
Alleen dankzij Uw voortdurende hulp kunnen we ons werk voortzetten. Wordt ook donateur, help ons om de gemotiveerde leerkrachten en leerlingen in staat te stellen om te werken aan een betere toekomst voor de armste kinderen in onze wijk San Martin. 
Wij brengen kleinschalig in praktijk, waar de G8-conferentie grootschalig over praat!
 

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413 
Ons "huisadres" op het Internet is HTTP://MEMBERS.BIGFOOT.COM/~SKIBRA