WATERSNOOD
13-08-2000
De afgelopen weken heeft zich in Noord-Oost Brazilië een ramp voltrokken. Het heeft zoveel en zo langdurig geregend, dat hele dorpen zijn weggespoeld, stuwmeren overvol zijn geraakt en laaggelegen dorpen en wijken onder water en modderstromen bedolven zijn.

Vele dorpen en steden zijn getroffen, zoals onder andere Recife, Olinda, Barreiros, Rio Formoso, Fortaleza. Zie onze fotos.

Gezinnen die jaren geploeterd hebben om aan spulletjes te komen, huisjes of krotjes te bouwen, zagen al hun schamele bezittingen in de water en modderstromen wegzinken.

Er zijn tientallen doden en tienduizenden daklozen. Zij die hun eigen leven en dat van hun familieleden hebben kunnen redden, zijn er goed vanaf gekomen. De ESCOLA dos ANJOS die kinderen uit San Martin en omliggende wijken heeft, moest wegens de regens sluiten. De kinderen konden niet naar school komen want de meesten waren al uit hun ondergelopen krotjes en huisjes gevlucht. Ze hadden geen keus. De enige optie was om te vluchten naar veilige plaatsen, onderdak zoeken in openbare gebouwen en bij familie.

De Escola dos Anjos ligt vlak bij een laaggelegen moerasgebied aan de kust. De muren en het dak zijn doornat geworden dor regens en grondwater. Dat is natuurlijk niet goed voor de gezondheid van de kinderen. Het gebouw is vochtig en muf geworden. Maar er is gelukkig geen water binnengestroomd, omdat we de vloer bij de verbouwing 40 cm verhoogd hebben. Andere huizen in de straat zijn ondergelopen.

Veel krotjes stonden op laaggelegen stukken grond, en werden overspoeld. Sommigen vonden de dood omdat ze in hun slaap werden verrast door de vloedgolf.

We hebben de lessen nu hervat en willen in elk geval de dakloze leerlingen tijdelijk intern nemen. Het probleem is om ze te vinden. We weten niet waarheen ze gevlucht zijn.
Barreiros is zwaar getroffen. Alles in Barreiros is ondergelopen. Het water ziet bruin van de modder.
De daklozen hebben alle hulp nodig: MEDICIJNEN, ETEN, DRINKWATER, en een DAK boven hun hoofd om door te kunnen leven. Het zal lang duren vóór de gevolgen van de ramp duidelijk zijn, laat staan overkómen. In sommige dorpen is 90% van alle economische activiteiten lamgelegd. De STUWMEREN zijn OVERVOL, maar de WATERLEIDING staat nog steeds DROOG. De waterleidingmaatschappij kan de distributie niet aan, door het gebrekkige leidingnet, door desorganisatie, en door gebrek aan geld om de infrastructuur te verbeteren. Dat betekent ook dat hygiëne een droom wordt voor veel mensen.

Ik weet dat ik al vaak om hulp gevraagd heb. Maar alstublieft, HELP ONS. De ramp is niet te overzien. U in Nederland weet als weinig anderen wat een WATERSNOOD betekent.

Met Uw hulp kunnen wij als SKIBRA samen met de Escola dos Anjos kunnen veel voor de getroffenen doen. 

U kunt Uw giften overmaken t.n.v. :
Stichting Kinderzorg Brazilië, Klimmerseind 4, Eijsden
Op Postgiro 208356
Of Rabobank rekeningnummer 11.50.83.413 
Onder vermelding van WATERSNOOD