GEVOLGEN WATERSNOOD
23-10-2000
In juli en augustus waren er enorme overstromingen in Noord-Oost Brazilië. We hebben daarover reeds eerder geschreven in Augustus van dit jaar. Daarop zijn door U enkele hartverwarmende reacties gekomen. 
Onze mensen in Recife, de onderwijzeressen van de Escola dos Anjos, volgen de situatie op de voet, ook al omdat er kinderen uit onze school bij betrokken zijn. Het laatste bericht van 20 october j.l. Geeft de huidige situatie weer: 
"… We zijn op bezoek geweest bij enkele gezinnen in de destijds geheel overstroomde sloppenwijk "Cabeça de Vaca" (Koeienkop). Het stinkt er. Het meeste water is weg, maar de modder is gebleven, vol met bederf. De mensen hebben echt helemaal niets meer en weten ook niet hoe eruit te komen. We doen wat we kunnen, maar er is veel meer geld nodig. 
… Van alles wat de regering beloofd heeft is er nog niets in daden omgezet. De mensen zeggen: ALLEEN ALS ER WEER EENS VERKIEZINGEN ZIJN. Maar het was nu verkiezingstijd, en alleen loze beloften werden hun deel. Geen cent hulp, ook niet in goederen, werd gestand gedaan. Alleen wij van de Escola dos Anjos kunnen zo af en toe de ergste nood lenigen voor een paar mensen, dankzij de supporters van SKIBRA. 
… De mensen zelf zijn apathisch geworden, willen verhuizen maar weten niet waarheen. Bovendien hebben ze op een andere plek ook helemaal niets. Ik hoop toch dat ze kunnen blijven, want ik wil de kinderen op school houden. 
… Nu alle kinderen weer naar school komen, is dat in elk geval goed voor hen. Alleen, ze komen met honger, zonder een minimaal tussendoortje om te eten. Ik wil de mensen die ons helpen heel erg bedanken voor wat ze al gedaan hebben. En ik hoop dat U blijft helpen, want het is een uitzichtloze situatie, waarin de Escola dos Anjos dankzij U een lichtpuntje kan zijn. Blijf ons helpen alstublieft. "

Tot zover citaten uit de laatste brief van de Escola dos Anjos. 

KERSTMIS - FORMATURA
Op de Escola dos Anjos zijn de voorbereidingen voor de proefwerken aan het einde van het schooljaar (met kerstmis) en de de voorbereidingen voor de FORMATURA (=Diploma- uitreiking aan kinderen die doorstromen) in volle gang. Daarover volgende keer meer. 

We willen ook weer net als het vorige jaar kerstpakketten samenstellen voor de armsten en voor de meest getroffenen van de watersnood. Daarvoor willen we U nu al vragen om mee te doen, zodat we de kerstpakketten ter plekke tijdig kunnen laten samenstellen. 

U kunt Uw gift overmaken t.n.v. : Stichting Kinderzorg Brazilië, Klimmerseind 4, Eijsden Op Postgiro 208356 Of Rabobank rekeningnummer 11.50.83.413 Onder vermelding van WATERSNOOD (of KERSTPAKKET)