ESCOLA DOS ANJOS (SCHOOL VAN DE ENGELEN) - FORMATURA
06-11-2000
De FORMATURA, de diploma-uitreiking aan het einde van het schooljaar, is een heel belangrijke gebeurtenis. Zowel voor de kinderen zelf, als voor de (meest analfabetische) ouders, als voor de onderwijzeressen. En reken maar dat de kinderen het ook verdiend hebben!! De voorbereidingen zijn dan ook navenant. De ouders zijn al in vergadering bijeen geroepen, om te overleggen hoe de plechtigheden vorm gegeven zullen worden. Er moet een grote cake gebakken worden, de PADRE zal komen om zijn zegen te geven, en de kinderen zullen in hun beste (geleende) kleren komen voor de plechtige Diploma-uitreiking, waarna er taart en limonade is voor de kinderen en hun ouders.

Er zullen dit jaar 9 kinderen een diploma krijgen. De andere kinderen zijn nog te jong om de school al te verlaten en door te stromen naar een andere school. Als de kinderen weggaan van de Escola dos Anjos, zijn ze 7 jaar. 
Ze hebben fantastische namen, kijk maar: Cláudio Marcelo da Silva Júnior, Eriki Bezerra da Silva, Felipe dos Santos Interaminense, Janaina Tavares Barreto Trindade, Jhônata Menezes Barbosa, Rafael Emanoel Lima da Silva, Rosana Nicácio de Moura, Vanessa Kelly dos Santos Correia en Müller Aureliano da Silva
Ze kunnen dan lezen, schrijven, rekenen (staartdelingen ook al!) en nog heel wat meer. En hebben daarmee een vliegende start op de vervolgschool. Een succes voor iedereen die hieraan meegeholpen heeft! En dan hebben we het nog niet over de aanstormende volgende lichting 2001!! 

ESCOLA DOS ANJOS - REPARATIES 
Ook de Escola dos Anjos heeft veel last gehad van de zware regens. Het bleek dat de dakbedekking en de dakconstructie niet bestand was tegen zulke enorme hoeveelheden water. Een deel van de buitenmuren was doordrenkt van vocht, waardoor binnen alles ging schimmelen, en de electriciteitsleidingen kortsloten. Als alles meezit zullen de werkzaamheden voor de reparatie van waterschade en verbetering van de dakbedekking de komende week starten. We hebben stevig onderhandeld met de aannemer om een zo goed mogelijk contract te bereiken. En we denken daarin geslaagd te zijn. Toch zullen de reparaties zo'n 12000 gulden vergen. Hopenlijk kan alles afgewerkt worden vóór de Formatura! 

KERSTPAKKETTEN
Ook op onze school, zijn veel kinderen van gezinnen die door de watersnood zijn getroffen (zie op internet WWW.SKIBRA.NL). Zoals ook andere jaren, willen wij graag aan de allerarmsten tonen dat ze er niet helemaal alleen voor staan. En zeker ook aan de mensen die door de watersnood al hun schamele bezittingen kwijtraakten en HELEMAAL NIETS meer hebben. We sturen onze Engelen graag op pad met Kerstmis, om de mensen moed te geven en ook wat te eten. Daarvoor doen we nogmaals een dringend beroep op eenieder die een kleinigheid kan missen: stuur ons wat geld, zodat we ter plaatse de kerstpakketten kunnen samenstellen. Dat helpt ook nog de lokale middenstand in de sloppenwijk van San Martin. San Martin is Sint Maarten. Symbool voor edelmoedigheid en compassie met de armsten. Wij hebben de inspiratie en de wil om te helpen. Maakt U het ons mogelijk? 
Stort dan Uw gift op Postgiro: 208356 of Rabobank Eijsden 11.50.83.413 t.n.v. Stichting Kinderzorg Brazilië te Eijsden o.v.v. KERSTPAKKET. 
Sluit U aan en stuur onze Engelen van de "School van de Engelen" op pad met kerstpakketten en liefde voor de medemens.