GOD's ZEGEN - KERSTMARKT - KERSTPAKKETTEN - FINANCIËLE ADOPTIE
11-12-2000
GOD's ZEGEN
Een van onze trouwe donateurs van het eerste uur, is onlangs overleden. Haar rotsvaste geloof was sowieso al een bron van inspiratie voor ieder die haar kende. Dwong respect af, ook van degenen die minder gelovig zijn. Als het wel eens tegen zat maar ook als we de wind mee hadden, gaf ze ons moed met de opmerking: God's zegen rust op jullie werk!
We missen haar! En blijven deze woorden in onze herinnering houden. 

KERSTMARKT in 'DE LAATHOF'
Op uitnodiging van de organisatie van de Kerstmarkt, was SKIBRA present om de gasten te voorzien van versgebakken suikerwafels. De zaken verliepen zeer voorspoedig, en dankzij de belangeloze hulp van bestuursleden en andere vrijwilligers bereikten we een record opbrengst van 3068 gulden. 
Een speciaal woord van dank willen we richten aan Huub en Annemie Feijs-Vaes die ons belangeloos met materialen, beslag, gereedschappen en goede adviezen geholpen hebben. Ook een speciaal woord van dank aan de organisatie met name Mevrouw Boesten, voor de uitnodiging aan SKIBRA en het vertrouwen dat in ons gesteld werd. Het was een fantastische belevenis, hard werken en een perfecte sfeer. Waarin alle leden en vrijwilligers van SKIBRA aantoonden alles over te hebben voor ons doel: VOORKÓMEN DAT KINDEREN STRAATKIND WORDEN. 

SKIBRA en de braziliaanse zusterorganisaties COSKIBRA en ESCOLA DOS ANJOS, gaan zich nu concentreren op de jaarafsluiting, met name de jaarafsluiting in de Escola dos Anjos en het samenstellen van kerstpakketten voor de armsten in 'onze krottenwijk' San Martin.

KERSTPAKKETTEN
Ook op onze school zijn veel kinderen van gezinnen die door de watersnood zijn getroffen (zie op internet WWW.SKIBRA.NL). Zoals ook andere jaren, willen wij graag aan de allerarmsten tonen dat ze er niet helemaal alleen voor staan. En zeker ook aan de mensen die door de watersnood al hun schamele bezittingen kwijtraakten en HELEMAAL NIETS MAAR DAN OOK NIETS meer hebben. Geen bed, geen fornuis, geen koelkast, geen kleren, geen eten. We sturen onze Engelen graag op pad met Kerstmis, om de mensen moed te geven en ook wat te eten. Daarvoor doen we nogmaals een dringend beroep op eenieder die een kleinigheid kan missen: stuur ons wat geld, zodat we ter plaatse de kerstpakketten kunnen samenstellen. Dat helpt ook nog de lokale middenstand in de sloppenwijk van San Martin. 
Wij hebben de inspiratie en de wil om te helpen. Maakt U het ons mogelijk? Stort dan Uw gift op Postgiro: 208356  of  Rabobank Eijsden 11.50.83.413 t.n.v. Stichting Kinderzorg Brazilië te Eijsden o.v.v. KERSTPAKKET.

Sluit U aan en stuur onze Engelen van de "School van de Engelen" op pad met kerstpakketten en liefde voor de medemens.

FINANCIELE ADOPTIE
Wist U trouwens dat u via SKIBRA ook een gezin of een kind financieel kunt adopteren? Het is ons gebleken dat dit nog niet zo bekend is. Over de manier waarop dat kan willen we U graag inlichten. En we vertellen U ook graag hoe het komt dat alle donaties aan SKIBRA voor 100 %  aan het door U bestemde doel besteed worden. 
Voor meer informatie: telefoon (043) 4098034, of e-mail: SKIBRA@BIGFOOT.COM.