VOORBEREIDING SCHOOLJAAR 2001
29-01-2001

De vakantiemaand januari is traditioneel al een zeer drukke maandvoor de Escola dos Anjos. Dit jaar eens te meer, doordat er besprekingenmet de gemeente Recife en met het Staatsdepartement van onderwijs nodig zijn.

VERBOUWING.
De reparaties aan de Escolados Anjos zijn nu nagenoeg gereed. Het dak is voorzien van een bitumenlaag,waar overheen nieuwe dakpannen zijn gelegd. De afvoer van regenwater is verbeterd en zelfs de watertank op het dak van de buren is waterdicht gemaakt, zodat het water daaruit niet in onze muren loopt.

Binnen zijn de door vocht lelijk geworden muren betegeld en de waterleiding naar de WC’s en douche voor de kinderen gerepareerd, zodat er weer water uit de kranen komt. Allen die aan dit project hebben bijgedragen, hartelijk dank!
We gaan nu de ‘keuken’ in de school in orde maken, zodat we er beter de ‘lanche’ voor de kinderen kunnen prepareren. De ‘lanche’ is het broodje met melk of soep. En een enkele keer een broodje worst. Aan de Gemeente Recife gaan we deze week hulp vragen in de vorm van eten voor de kinderen.

GEMEENTE RECIFE / OVERHEID
Met de hulp van onze (vrijwillige)advocaat Dr. Romildo, zijn we met de gemeente Recife in de weer om drie belangrijkezaken te regelen:

  • Vrijstelling van onroerendgoed belasting,
  • Opruimen van de laatste burocratische obstakels om kleren te kunnen versturen zonder bevreesd tezijn dat die door de douane geconfisceerd worden,
  • Subsidie voor de school in de vorm van eten en/of onderwijzeressen en/of leermiddelen.

We hopen dat het dezekeer wel lukt. De advocaat is in elk geval zeer optimistisch betreffendede eerste twee punten.

MATRICULA (aanmelding van leerlingen)

Zo af en toe worden er nog nieuwe kinderen aangemeld voor de Escola dos Anjos. De meeste aanmeldingen zijn binnen en als de computer helemaal goed functioneert, kunnen we de schooladministratie voor het leerjaar 2001 invoeren. De computer lag volledig ‘overhoop’, deels door een virus, deels door hardware storingen. Vandaag (maandag 29 januari) wordt er een kleine hardware reparatie uitgevoerd en dan moet allesin orde zijn. De software problemen zijn opgelost, de nieuwste virusscannergeïnstalleerd, dus ook hier vooruitgang.

ONDERWIJZERESSEN
Er zijn nog afsprakente maken met nieuwe onderwijzeressen over het contractjaar 2001. Dit is medeafhankelijk van de uitkomst van de besprekingen met de Gemeente Recife. Eris aanbod van leerkrachten genoeg, maar we hebben ze natuurlijk graag vande gemeente. Als het effe kan.

ANDERE PROJECTEN
We hebben een bezoek gebrachtaan Lar do Nenen, het babytehuis dat ons eerste project in Recife vormde.
Daar zijn nu 37 kinderen,het tehuis is over- en overvol. Er is veel behoefte aan babykleertjes voorkinderen van 0-4 jaar. Ook Lar do Garoto staat op onze bezoeklijst. Daarovereen andere keer meer.

U ziet, dat zelfs in vakantietijd voor ons het vrijwilligerswerk doorgaat, zoniet extra zwaar is. Wij (inclusief onze achterban) hebben er heel veel voor over om te helpen. Maakt U het ons mogelijk? Wordt dan ook vaste donateur of stort Uw gift op Postgiro: 208356 of Rabobank Eijsden 11.50.83.413 t.n.v. Stichting Kinderzorg Brazilië te Eijsden.

Onze engelen in Recife kunnen dan zonder honger hun werk doen.

FINANCIËLE ADOPTIE
Wist U trouwens dat u via SKIBRA ook een gezin of een kind financieelkunt adopteren? Het is ons gebleken dat dit nog niet zo bekend is. Over demanier waarop dat kan willen we U graag inlichten. En we vertellen U ookgraag hoe het komt dat alle donaties aan SKIBRA voor 100 % aan het doorU bestemde doel besteed worden. Voor meer informatie: telefoon (043) 4098034,of e-mail: SKIBRA@BIGFOOT.COM.

Stichting Kinderzorg Brazilië, Eijsden