HART VOOR CARLO
12-02-2001

De zomervakantie voor de scholen in Brazilië zit er weer op. Dus ook voor onze Escola dos Anjos. Op 5 Februari zijn de deuren weer open gegaan en het is er een drukte van belang, veel nieuwe kleintjes die allemaal een keel opzetten.

Voor het schoolbestuur is die vakantiemaand een tijd van extra werk, van nieuwe aanmeldingen, huisbezoeken en schooladministratie, en tegelijk ook verbeteringen aan de school en uitbreidingen waar (financieel) mogelijk. Dankzij velen in Eijsden was er weer veel mogelijk dit keer. Enkele bijzonderheden hierover:

  • De school heeft in januari een nieuwe KOELKAST/vriescombinatie gekregen, noodzakelijk om verkregen en voorbereid eten voor de kinderen te bewaren.
  • Ook hebben we een LIQUIFICADOR (een 'vloeibaarmaker') gekocht, een mixer met een trechter van 8 liter waarin vruchtensappen en melk voor de kinderen wordt gemaakt.
  • Ook kregen we een goed WAFELIJZER waarmee voor de kinderen af en toe wafels gebakken worden door de onderwijzeressen. Wafels zijn in Brazilië onbekend, tot nu toe!
  • De typemachine die we in juni j.l. vanuit Eijsden meekregen is al zeer nuttig gebleken in de communicatie met brandweer en gemeente Recife. Alle formulieren moesten met schrijfmachine ingevuld worden. Het resultaat is alvast dat de school vrijstelling van de jaarlijkse brandweerheffing heeft verkregen.
  • Helaas bleek ook de printer aan de computer van COSKIBRA stuk te zijn, zodat we daarvoor een nieuwe moesten kopen.

EENZAAM maar niet alleen??

Eén van de vaste actiepunten op onze lijst is een bezoek aan CARLO en JO KOENDERINK-DE VOCHT. Zij (inmiddels bejaard) zijn jarenlang de spil geweest in de adoptieprocedures van heel veel nederlandse gezinnen. Velen hebben er het welslagen van de adoptie en dus hun kinderen aan te danken. Jo Koenderink is de onvermoeibare doordouwster die velen door het doolhof van de onbeschrijfelijke braziliaanse burocratie heeft geloodst. "Tante" Jo was ook de allereerste vrijwilligster van de COSKIBRA in Recife en fungeert nog steeds als wijze raadsvrouwe die altijd wel een gouden tip heeft.

Het gaat niet goed met hen. Nu pas blijkt dat zij nooit een ziektekostenverzekering hebben gehad. Dat was te duur. Carlo is nog herstellende van een herseninfarct, en kan zeer moeilijk praten. Hij, die uren met zijn gasten placht te converseren over de dollarkoersen, economie en 'De Toestand In De Wereld', is door het infarct de mond gesnoerd. Erger is, dat nu gebleken is dat hij een hartoperatie moet ondergaan: 4 omleidingen. Dat zou snel kunnen en moeten gebeuren, maar het onbreekt aan geld, omdat zij niet verzekerd zijn.

Het is TRIEST te zien dat mensen die zoveel hebben betekend voor anderen, er helemaal alleen zonder middelen en zonder hulp voorstaan in wat een mooie levensavond zou moeten zijn.

Zij zijn niet de enigen. Maar het zijn wel bijzondere mensen, die ontzettend veel voor anderen betekend hebben. We willen hen graag terzijde staan, tonen dat zij niet vergeten worden. Vandaar deze oproep die we ook op onze internet site publiceren: Aan alle vrienden van Jo en Carlo, toon solidariteit en help deze mensen.

NIEUWE ONDERWIJZERESSEN
Er zijn in de vakantiemaand ook twee nieuwe onderwijzeressen toegetreden tot de staf van de Escola dos Anjos, als vervanging van de vertrekkende Andréa en Luciana. Het zijn de dames Kilma en Maria, die het team weer op volle sterkte hebben gebracht. Als bestuurder van SKIBRA heb ik mede de solicitanten geïnterviewd en ik ben er zeker van dat de dames een versterking van het onderwijzeressen team zijn. U hoort nog van hen!