CARNAVAL, ESCOLA DOS ANJOS, ONDERWIJZERESSEN

11-02-2002

CARNAVAL
Ook in Brazilië is het nu carnaval. Bij ons in Europa is de indruk dat alle Brazilianen er dan een spetterend feest van maken. Dat zouden ze wel willen. Carnaval voor de welgestelden is wat er meestal via de televisiebeelden getoond wordt. Voor de armen rest er slechts het sambadansen en zich tegoed doen aan Cachaça (brandewijn uit suikerriet) en de onduidelijke drankjes die daarmee gemaakt worden onder toevoeging van kruiden en vruchtensappen.
Voor de regering een periode die grote zorgen baart, met name op het gebied van volksgezondheid. Overal worden gratis condooms verstrekt, maar of ze ook gebruikt worden is vers twee. In een land waar AIDS zo welig tiert, is dat een verschrikkelijk vooruitzicht. Met name de gigantisch grote groep ongeschoolde mensen is heel kwetsbaar. Zij kunnen nog niet eens de gebruiksaanwijzing lezen en allerlei fabels over AIDS doen dan ook de ronde.
ESCOLA DOS ANJOS
De lessen in de Escola dos Anjos zijn op 4 Februari j.l. gestart. De eerste week is zoals gewoonlijk een week van organiseren en aanpassen voor de onderwijzeressen. Op 1 februari is het ons gelukt het vernieuwde schoolreglement goedgekeurd te krijgen door de DEON, een afdeling van het Ministerie van Onderwijs. Deze goedkeuring is van belang om binnen Brazilië aanspraak te kunnen maken op overheidssteun. Als die beschikbaar is. Maar dat is de volgende etappe.
Het goedgekeurd krijgen van het schoolreglement was een succes, na een lange 3 jaar durende strijd met de burocratie en met corrupte ambtenaressen. Doordat ondergetekende persoonlijk op 1 februari gewapend met diskette en de dreiging van een advocaat naar de DEON ging en met de chef van de afdeling aldaar de laatste punten en komma’s had gecorrigeerd, kon er niets anders meer volgen dan goedkeuring. Binnenkort publiceren we daarover op onze internetpagina’s op HTTP://SKIBRA.VINDEN.NL
NAAICURSUS
Ook de naaicursus in de Escola dos Anjos was een groot success in 2001. Zodanig dat de leerlingen gevraagd hebben vanaf medio februari dóór te gaan. Dat betekent dat de vijfde juf, EDNA, ook nog een paar maanden wat kan bijverdienen door de naaicursus te geven. Edna woont zelf ook in een kaal krot. Er zijn al drie leerlingen die met de opgedane kennis (thuis-) werk gevonden hebben. En zo een kleine aanvulling op hun inkomen. Dat inkomen is in de meeste gevallen nog geen 200 gulden per maand. Dus U begrijpt hoe belangrijk deze mogelijkheid voor hen is.
Los van het feit dat ze er het nodige leren, is ook hier een geweldig leuke groep ontstaan. De vrouwen genieten van hun (DRIE) lesavonden per week, even weg uit het krot en even de gedachten op wat anders zetten. Bijgaande foto toont de dames in de school bij hun presentatie met de onderwijzeres (EDNA, rechts) een deel van hun productie: Bloesjes, bermudas, broekrokken, etc.

Naaicursus
ONDERWIJZERESSEN
Met de onderwijzeressen hebben we diverse besprekingen gevoerd, met name over de indelingen van leerlingen de speciale aandacht voor langzaam lerenden (achterstandswijk). Ook is voor hen van groot belang in hoeverre de hulp uit Nederland blijft bestaan. We konden ze in dat opzicht enigszins geruststellen.
Dankzij de steun die wij vonden via de actie ADOPTEER EEN JUF zijn alle juffen gebleven en hoeven we dus geen nieuwe te zoeken. Dat is belangrijk, want het is een team van 4 juffen die uit het juiste hout gesneden zijn. Deskundig, gemotiveerd en onderling hechte vriendinnen, loyaal aan de Escola dos Anjos en aan de SKIBRA.
Mede dankzij de ondersteuning die we van de deelnemers in de actie ADOPTEER EEN JUF krijgen, hebben we de (braziliaanse) juffen voor het komende schooljaar 2002 kunnen behouden. Wij blijven eraan werken om hun situatie te verbeteren en zijn blij met alle hulp die we via deze actie krijgen. NADJA, ROSEANE, ANA PAULA, EDNA en QUITÉRIA kunnen op ons rekenen. Doet U al mee?