SKlogo

Missie van SKIBRA: Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

03-09-2003

Festa Latina festalatina

Vlucht uit de stad
Bekend zijn de verhalen van de grote trek naar de stad: kleine boeren en mensen uit de kleine dorpen die naar de ‘Grote Stad’ trekken in de hoop daar een goed bestaan op te bouwen. Hetgeen resulteerde in grote concentraties mensen in sloppenwijken. Nu constateert het instituut voor statistiek dat er 2.047.168 migranten uit het Noord-Oosten van Brazilië, hun geluk gezocht hebben in het zuidelijke São Paulo. Zoals u waarschijnlijk weet ligt Recife in het Noord-Oosten, in de deelstaat Pernambuco. Ook blijkt uit die statistiek dat duizenden mensen uit arren moede maar weer vluchten uit São Paulo, omdat ze de strijd om het bestaan daar niet aankunnen. Ze gaan meestal terug naar hun geboortestreek. Dat wil zeggen: terug naar hun familie, die meestal ook in deplorabele omstandigheden leeft. De vooruitzichten in hun geboortestreek zijn misschien nog slechter dan die in São Paulo, maar de geborgenheid van hun familie is dan toch belangrijker. Het is tekenend voor de uitzichtloosheid van het bestaan in Brazilië, met name voor ongeschoolden.

Dank, dank en nog meer dank!
Van Kindervakantieweek Bunde kregen we de opbrengst van allerlei ludieke activiteiten: €1.000,= . De kinderen en het bestuur van de Bundense Jeugd- en Jongerenvereniging hebben onder de bezielende leiding van Koning Ericus, Lady Wijnanda en hun ridders en hofdames veel werk verricht en daarmee een flink stuk van een juf gesponsord voor de Escola dos Anjos.

Zaterdag 6 september wordt weer het oud papier ingezameld door het Missie Comité. Dan vindt overdracht plaats van een cheque van 10.000 Euro van het Missie Comité aan SKIBRA, ten behoeve van het uitbreidingsproject van de ESCOLA DOS ANJOS. Zoals we eerder schreven betreft dit project de aankoop van een terrein waarop een speelplaats en extra leslokalen voor de Escola dos Anjos worden gerealiseerd in 2004. Onnodig te zeggen hoe blij we zijn met deze belangrijke donatie die onmisbaar is voor de realisatie van genoemd project. We zijn het Missie Comité en alle vrijwilligers die hieraan trouw meewerken ontzettend dankbaar. Voor de bijdrage en voor het vertrouwen dat hiermee in ons uitgedrukt wordt.

Festa Latina
Het jubileumfeest ten gunste van de SKIBRA was bijzonder geslaagd. In een gemoedelijke en gezellige ambiance konden de feestgangers genieten van al het goede dat Salsa en Samba cultuur ons brengt op het gebied van muziek en dans. We mochten vele bekende en nieuwe contacten begroeten op deze avond, uit Eijsden, uit onze werkomgeving en uit de Samba en Salsa-wereld. Het feest werd door vele vrijwilligers mogelijk gemaakt, zoals de samba groep Entusiasta, de workshops van dansschool Ritmo Caribeño van Clarita Ribalta en dansschool James en het verbindende optreden van de DJ Fred en DJ Bailadora. Veel dank zijn we verschuldigd aan het belangeloos en op fantastische wijze organiseren van de avond door Carla Brandong-Fu van Salsa Suprema, alsmede aan het Salsa Comité Limburg dat met raad en daad terzijde stond en bovendien nog een donatie van €150 deed. De uitstekend spelende 5-mans band “La Playa” bestaande uit mensen uit Venezuela, Colombia, Cuba, en Guatemala hield de sfeer er goed in. Het feest eindigde om 4 uur ’s ochtends. De avond die qua gezelligheid en sfeer in de Riddersalon van de Platte Zaol bijzonder geslaagd was, bracht zo’n €1100 op voor de Escola dos Anjos.

Alsof het allemaal niet op kan, ontvingen we bij thuiskomst de volgende brief van donateurs per e-mail:
Hoi Gerard en Coby (en overige bestuursleden van SKIBRA),
Vandaag een speciale dag voor jullie. Er wordt gevierd dat SKIBRA 10 jaar bestaat.
Dank zij jullie, is het geworden wat het nu is, nogmaals dank namens al die kinderen die er beter op zijn geworden en er nog beter van worden.
Jammer genoeg kunnen wij er niet bij zijn.Ik hoop dat er veel donateurs komen en natuurlijk veel andere mensen die een gezellige avond willen en meteen een steentje bijdragen. Wij willen een steentje bijdragen voor de realisatie van het nieuwe projekt van de speelplaats.
Wij maken 1.000 euro over op de skibrarekening.
Het is zo belangrijk dat kinderen hun gevoelens kunnen uiten in spel en daar hebben ze ruimte voor nodig.
Jij Gerard hebt je daar sterk voor gemaakt en volgens mij gaat het de goede kant uit.
 Wij wensen jullie in alle opzichten een geslaagde avond toe,
Lieve groeten van F. en  L.
 

Onze missie is: Voorkomen dat kinderen straatkind worden
Belangrijk daarvoor is continuering van kwalitatief goed onderwijs. Doe mee! ADOPTEER EEN (stukje van een) JUF door een bijdrage op postgiro 208356 van de SKIBRA te Eijsden, of door bij uw bank of via postgiro een machtiging voor periodieke bijdragen voor de actie ADOPTEER EEN JUF af te geven. Sluit U aan bij het groeiende ‘Legioen der Engelen’!