SKlogo

Missie van SKIBRA: Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

10-09-2003

NIEUWE HELD
De Brazilianen hebben een nieuwe held, NELSINHO PIQUET, zoon van de fameuse Nelson Piquet. Hij won een race op slicks, terwijl alle andere coureurs regenbanden monteerden omdat het vlak voor de race geregend had. Hij nam risico’s die niemand durfde nemen. Als hij maar niet te snel zijn vader achterna gaat. Na voetbal is formule 1 racen de vaderlandse sport. En als Gustavo Kuerten tennist, is Brazilië plots de beste tennisnatie. De sporthelden zijn belangrijk, er wordt over bijna niets anders gesproken.

Missiecomite
MISSIECOMITÉ
Zaterdag 6 september was een belangrijke dag. Om 9:00 was de officiële symbolische overdracht van de 10.000 Euro voor het uitbreidingsproject “Sonho Celeste” (hemelse droom) van de Escola dos Anjos. De naam is zo gekozen om maar in de sfeer te blijven van de ‘school van de engeltjes’. Dankzij deze donatie is het doorgaan van ons project verzekerd. Papierwagens werden getooid met een affiche waarop de donatie werd vermeld en reden zo de hele dag door Eijsden.
Zoals we eerder schreven betreft het project de aankoop van een terrein waarop een speelplaats en extra leslokalen voor de Escola dos Anjos worden gerealiseerd in 2004. Onnodig te zeggen hoe blij we zijn met deze belangrijke donatie. We zijn het Missie Comité en alle vrijwilligers die hieraan trouw meewerken ontzettend dankbaar. Voor de bijdrage en voor het vertrouwen dat hiermee in ons uitgedrukt wordt. We hopen dat het een stimulans mag zijn voor de vrijwilligers die elke maand in de weer zijn voor de gemeenschap, voor het milieu en voor het goede doel. In elk geval mogen ze best eens in het zonnetje gezet worden (in figuurlijke zin dan!). Petje af, het is niet alleen veel, maar ook zwaar werk. Als er sterke mannen zijn die willen meehelpen met papier ophalen, ze zijn méér dan welkom en kunnen zich melden bij Dhr. M. Waterval!

Onze missie is: Voorkomen dat kinderen straatkind worden
Belangrijk daarvoor is continuering van kwalitatief goed onderwijs. Als het project Sonho Celeste klaar is, kunnen we méér kinderen op de school toelaten. Dan is er ook minstens één een extra juf nodig. Daarom blijven we vragen: Doe mee! ADOPTEER EEN (stukje van een) JUF door een bijdrage op postgiro 208356 van de SKIBRA te Eijsden, of door bij uw bank of via postgiro een machtiging voor periodieke bijdragen voor de actie ADOPTEER EEN JUF af te geven. Sluit U aan bij het groeiende ‘Legioen der Engelen’!