SKlogo

Missie van SKIBRA: Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

04-11-2003

Droogte
(Deels overgenomen uit de Diario de Pernambuco)
Als je van de oostkust van Noord-Oost Brazilië naar het westen rijdt, verandert het landschap snel. Aan de kust is er nog lage begroeiïng in een zeeklimaat, daar wordt veel suikerriet geteeld. Al na enkele kilometers begint het heuvelland en iets verderop begint ook de AGRESTE, de strook land van ongeveer 250 km breed waar nog een vorm van landbouw mogelijk is. Daar teelt men vooral mais, abacaxi (ananás) en bonen naast vele soorten heerlijk zoet fruit zoals Mango en Maracujá (Passievrucht). Dan begint verder naar het Westen de SERTÃO, een droog gebied waar alleen cactussen groeien en waar bomen er vooral dood en grijs uitzien. De voor de Agreste is het van groot belang dat er in het regenseizoen voldoende regen valt. Want als de Zomer aanbreekt in Oktober/November, dan is de kans op regen voorbij. Helaas is het afgelopen regenseizoen droog geweest zodat de waterleidingmaatschappij geen water meer kan leveren. De reservoirs zijn niet aangevuld door tropische regenbuien.
Geladen met 14000 liter water rijdt een vrachtwagen het dorp binnen, op korte afstand gevolgd door tientallen dorpelingen. Emmers, limonadeflessen en zelfs kruiwagens worden gebruikt om mee naar huis te nemen wat als sinds Augustus niet uit de kraan komt: WATER.  Veertig minuten later is er al geen water meer over voor de mensen van alle leeftijden die nog steeds komen aanrennen over de verdroogde straat. Marlene Vicente, 44, moest 10 keer lopen om haar waterreservoir van 180 liter te vullen. Daarvoor gebruikte ze een container waarin ze voorheen chemicaliën bewaarde. "Het is weinig voor een gezin van 7 personen, de laatste vrachtwagen kwam hier twee weken geleden."

Het dorp Águas Belas (“Mooie Wateren” in het binnenland, 310 quilômetros do Recife) is slechts één van de 64 dorpen in de staat Pernambuco waar de noodtoestand is afgekondigd.vanwege de droogte. In deze plaatsen zijn door het gebrek aan regen de gewassen en de bonenstaken gedecimeerd, het vee sterft en de bevolking kan slechts wachten op de volgende vrachtwagen met water. De droogte mag dan een natuurlijk fenomeen zijn in de SERTÃO, het zijn nu de steden in de Agreste die getroffen worden. "In deze streek is het momenteel erger dan in de Sertão", Verteld de staatssecretaris van landbouw en agrarische hervorming. Behalve dat de dorpen getroffen worden, die normaliter geen last hebben van het uitblijven van leidingwater, is de droogte deze keer eerder ingevallen dan normaal. Er heerst grote zorg over de effecten in de rest van dit jaar.

De 40000 inwoners van Águas Belas worden door 11 vrachtwagens van water voorzien. Dat zijn zo’n 500.000 liter, die dagelijks over de streek verspreidt worden en waarover vaak hevige ruzies ontstaan. Zelfs om emmers wordt gevochten. De 5000 gezinnen die een aansluiting op de waterleiding hebben, hebben al sinds Augustus, toen de waterlevering instortte, geen drup uit de kraan zien komen. "Het dorp heeft geen geld ", bevestigd de burgemeester. Elke vrachtwagen kost zo’n 1000 Euro per maand, te betalen uit belastinggeld. Van de 11 vrachtwagens die Águas Belas water brengen, worden er 2 betaald door de Gemeente, 5 zijn van de Waterleidingmaatschappij en 4 worden er door de Staat Pernambuco betaald

Geluk
Het tekent maar weer eens hoe ongelijk geluk verdeeld is over de wereld. Het gemiddelde gezinsinkomen is voor 60% van de bevolking omgerekend nog geen 100 Euro per maand. Nu de oogsten gaan mislukken, volgen er weer twee jaren van honger: Voedselreserves zijn er niet, en kunnen met deze oogst ook niet opgebouwd worden. Het zal de Braziliaanse economie geen goed doen en de valuta zal weer devalueren. Deze mensen hebben daar al hoegenaamd geen probleem meer mee. Overleven, water en brood, is nu het enige dat telt. Goed om in het achterhoofd vast te houden, als we in Nederland weer eens een paar procenten erop achteruit gaan. Hoe vervelend dat ook is!

Escola dos Anjos
Voor de Escola dos Anjos is er op dit moment nog geen probleem met waterleveranties. Dat wordt wél verwacht. Het wordt dan weer een lange, hete zomer. We zullen daarom als de uitbreiding van de school start, zorgen voor een extra groot ondergronds waterreservoir op het nieuw terrein. Want zonder water is het een hachelijke onderneming, zoveel kleine kinderen dicht op elkaar. Vooral omdat de omstandigheden thuis voor die kinderen verre van hygiënisch zijn. Helaas kan de koop nog niet doorgaan. Het wachten is op het in orde maken van alle benodigde documenten en vrijwaringsbewijzen. In de beruchte Braziliaanse burocratie kan zoiets tergend langzaam gaan. 

Voorkomen dat kinderen straatkind worden
Intussen gaan we gewoon door met onze Escola dos Anjos. De nieuwe juf Flávia, invalster voor Nadja die vorige maand bevallen is, voldoet uitstekend evenals de nieuwe assistente Cleide.
Allen werken op basis van vrijwilligheid en ontvangen via de actie ADOPTEER EEN JUF een kleine vergoeding, waarin ook een bijdrage in ziektekostenverzekering en pensioenafdracht is begrepen. Belangrijk voor continuering van kwalitatief goed onderwijs is dat het team van juffen in stand blijft.

Daarom blijven we vragen: Doe mee! ADOPTEER EEN (stukje van een) JUF door een bijdrage op postgiro 208356 van de SKIBRA te Eijsden, of door bij uw bank of via postgiro een machtiging voor periodieke bijdragen voor de actie ADOPTEER EEN JUF af te geven.
Sluit U aan bij het groeiende ‘Legioen der Engelen’, we hebben uw hulp hard nodig
!