SKlogo

Missie van SKIBRA: Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

24-12-2003

En dat was 2003!
Het jaar waarin SKIBRA zijn 10-jarig bestaan vierde zal de boeken ingaan als een succesjaar! Dat is voor het overgrote deel te danken aan de donateurs uit Eijsden en omgeving. Het is ook het jaar geweest waarin een gestage groei van het aantal vaste donateurs – ook buiten Eijsden- te noteren viel, vooral in het programma “Adopteer (een stukje van) een Juf”. Dit programma is de noodzakelijke waarborg voor het duurzaam helpen. Waar overheden, scholen en Missie-Comité een belangrijke helpende hand toesteken in INVESTERINGS-projecten,  maar niet in de exploitatiekosten van een project. Onze vaste donateurs zorgen voor het verduurzamen van onze ontwikkelingshulp, door bij te dragen in de EXPLOITATIEkosten van onze Escola dos Anjos. Daardoor kunnen we elk jaar weer een nieuw schooljaar starten, met deels nieuwe leerlingen en hopenlijk zo lang mogelijk met dezelfde uitstekende juffen! Want zeg nou zelf, aan een leeg gebouw heeft niemand iets.
Het is duidelijk dat we de komende jaren ook niet teveel op de Braziliaanse overheid kunnen rekenen voor financiële hulp. Vandaag stond weer een artikel in de krant dat de Braziliaanse regering op zoek is naar geld voor uitbetaling van de ambtenarensalarissen van December, liefst vóór de Kerst! Nóg zo’n interessant nieuwtje: Men verwacht dat het minimumloon in April 2004 ongeveer 270 Real zal bedragen, zo’n €80 per maand dus. Dat is niet eens toereikend om 1 week van te leven. Terwijl veel van ‘onze’ gezinnen in de krottenwijken nog niet eens een half salaris (dus €40) per maand opstrijken.

Toppers
We zijn vooral bijzonder blij met het vertrouwen dat we van alle donateurs en instanties kregen. In geld of in medewerking. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, want alle steun is van vitaal belang, willen we hier toch in Eijsden het Missie-Comité, Gemeentebestuur Eijsden, het Jeanne D’Arc College in Gronsveld, Basisschool De Cramignon, de Stichting Binding (dank voor de mooi verzorgde publicaties!) en De Etalage noemen.

Kerstmis
Het bestuur van Stichting Kinderzorg Brazilië wil bij deze nogmaals alle donateurs en sympathisanten hartelijk dankzeggen voor de fantastische steun. We wensen iedereen een ZALIG KERSTFEEST en een VOORSPOEDIG 2004 in goede GEZONDHEID toe.

PAPIER en Goede Voornemens 2004!
O ja, nog even dit! De eerste zaterdag van de maand januari wordt er door fantastische mensen, de vrijwilligers van het Missie-Comité, weer papier opgehaald. Duidelijk is te merken dat de hoeveelheid oud papier en karton iedere keer weer groter wordt. Met natuurlijk in december en januari een topdrukte vanwege alle kado-verpakkingen die weggegooid worden. Aan den lijve hebben we ondervonden hoe ZWAAR dit WERK is. U kunt deze vrijwilligers helpen. Niet alleen door af en toe ook eens mee te lopen (sterke mannen gevraagd!) maar vooral door toepassen van de volgende eenvoudige regeltjes:
 
-    Zet zoveel mogelijk de dozen oud papier bij elkaar, bijvoorbeeld op een open plek (pleintje of hoek van de straat) waar de vrachtwagen goed bij kan. Voor u weinig moeite, voor de ophalers en voor de veiligheid een belangrijke verbetering!
-    Doe de dozen als het even kan dicht, bind er een touwtje omheen. Heel belangrijk, zeker bij vochtig weer!
-    Doe geen plastic, geen batterijen, geen etensresten of ander afval in de dozen. Alleen papier en karton! Gebruik ook geen plastic om papier in te verpakken!
-    Maak de pakketten niet te zwaar en probeer het gewicht goed te verdelen binnen de dozen. Dit voorkomt spierverrekkingen en andere blessures bij de ophalers.

Meer goede voornemens 2004!
Help ons om onze missie VOORKOMEN DAT KINDEREN STRAATKIND WORDEN te realiseren. Belangrijk daarvoor is continuering van kwalitatief goed onderwijs en begeleiding van de (meestal analfabete) ouders van onze leerlingen. Daarom willen we onze goede juffen behouden voor nóg een jaar lesgeven. Dus blijven we vragen: Doe mee! ADOPTEER EEN (stukje van een) JUF door een bijdrage op postgiro 208356 van de SKIBRA te Eijsden, of door bij uw bank of via postgiro een machtiging voor periodieke bijdragen voor de actie ADOPTEER EEN JUF af te geven. Sluit U aan bij het groeiende ‘Legioen der Engelen’!