SKlogo

Missie van SKIBRA: Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

04-02-2004

HEFTIG
De voorbije drie weken in Brazilië waren heftig. Op www.skibra.nl kunt u daarover lezen en foto’s bekijken. De komende weken zullen we hier een aantal onderwerpen verder uitdiepen. De belangrijkste activiteiten in januari 2004 waren:
- Bijwonen van de Formatura (plechtigheid van de eindexaminanten waarover we reeds schreven vanuit Brazilië);
- Aanpassen van de statuten van COSKIBRA en van de ESCOLA dos ANJOS aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Código Civil) van Brazilië;
- Bezoek in het dorre binnenland van de staat Pernambuco, waarvan Recife de hoofdstad is;
- Versterken van de organisatie van de Escola dos Anjos;
- De inschrijving en indeling van leerlingen en leerlingenadministratie 2004 invoeren;
- Bespreking van het financiële verslag 2003 door COSKIBRA, toekomstverwachtingen van SKIBRA en met name garanties voor het voortbestaan van de Escola dos Anjos;
- Alternatieven zoeken voor uitbreiding van de Escola dos Anjos;
- Huisbezoeken bij gezinnen van schoolkinderen en uitdelen van voedselpakketten en hulpgoederen;
- Jaarlijkse vergadering met de juffen van de Escola dos Anjos;
- Bezoeken aan de afdeling onderwijs van de gemeente Recife en voeren van besprekingen over samenwerking met deze afdeling;
- Besprekingen met de afdeling Sociale zaken van de gemeente Recife.

STATUTEN
Hoewel er voor onze Braziliaanse stichtingen COSKIBRA en ESCOLA DOS ANJOS geen directe noodzaak voor was, moesten de statuten een grondige revisie ondergaan wegens voorschriften in het vernieuwde Burgerlijk Wetboek van Brazilië.  Behalve besprekingen met het bestuur van deze stichtingen, moest er veel verduidelijkt en begrepen worden in gesprekken op het notariskantoor. Helaas is het niet zo dat de notaris in Brazilië je helpt met het schrijven van statuten. Alleen met het beoordelen en afkeuren of goedkeuren. Zo kon het dus bestaan dat we vijf keer met onze statuten werden teruggezonden om aanvullingen of wijzigingen aan te brengen. Protesteren helpt niet. Voor SKIBRA is het natuurlijk uiterst belangrijk dat de COSKIBRA en de ESCOLA onder aansturing van SKIBRA blijven en dus exclusief verantwoording aan SKIBRA afleggen. En dat is schijnbaar lastig uit te leggen. Maar het is gelukt en op 28 januari ontvingen we de goedgekeurde versie (TJEMIG wat een stempels!). 29 Januari belde iemand van het notariskantoor of we nog eens wilden terugkomen, ze hadden een verkeerd nummer op de statuten gestempeld. Wel, u begrijpt dat we daar geen haast mee hebben. Als we ooit nog eens in de buurt komen….


BINNENLAND
Het eerste weekend werd gebruikt om een bezoek aan het binnenland te brengen. Wat een DROOGTE. En héél veel kinderen die niet naar school kunnen. Een gesprek met de afdeling onderwijs van de gemeente São Bento was niet mogelijk, het gemeentebestuur is collectief ondergedoken wegens bedreigingen vermoord te worden. De telefoons zijn uitgeschakeld. De bedoeling was om te zien of met hulp van SKIBRA een soortgelijk project als Escola dos Anjos kon worden opgezet, in een samenwerkingsverband met de gemeente. (Wij de voorzieningen, zij de juffen en de materialen). Het onderwerp blijft op de agenda staan.
Alles was uitgemergeld en droog in het binnenland. Pas het weekend dat we er een bezoek brachten begon de eerste voorzichtige maar aanhoudende regen te vallen. Intussen is de oogst geheel verdord, hebben de bomen en struiken nauwelijks nog bladeren en is het vee flink in aantallen en in lijfelijk formaat uitgedund.
Op het moment dat ik dit schrijf, valt in de Diário de Pernambuco te lezen dat inmiddels het verdroogde land geteisterd wordt door overstromingen, met doden als gevolg. De electriciteitsmaatschappij heeft een aantal sluizen in stuwmeren moeten openen om te voorkómen dat 22 dorpen overspoeld zouden raken door een te hoog waterniveau.

VERSTERKEN ORGANISATIE Escola dos Anjos.
Met de invalkracht (wegens zwangerschapsverlof van de juf Nadja)  FLÁVIA is afgesproken dat zij in het projectjaar 2004 kan aanblijven. Er zijn zoveel kinderen dat het wel hard nodig is. Momenteel zijn er dan 4 juffen (Roseane, Quitéria, Flávia en Nadja) en een hulpkracht (Cleide) die ook voor het schoonmaakwerk en het bereiden van eten zorgt. In verband met de uitbreiding van de Escola dos Anjos en in verband met contacten met gemeente en aannemers van bouwwerk moet Quitéria dan meer tijd besteden aan coördinatie door de COSKIBRA. Het was (na 7 jaar behelpen met werken aan een soort vensterbank die tegen de muur was geschroefd) ook noodzakelijk om een goed bureau en bureaustoel te installeren waar het administratieve werk van COSKIBRA en Escola dos Anjos aan verricht kan worden.
De juffen hebben tevens formeel een vrijwilligersovereenkomst met de Escola dos Anjos gesloten. Een van de lessen uit het verleden was dat onze Braziliaanse organisaties veel meer met schriftelijke bevestiging van afspraken moeten werken. Een van de bezoeken aan de gemeente Recife, leerde ons van het bestaan van een modelovereenkomst voor vrijwilligerswerk. Daar konden we meteen gebruik van maken.

Over de andere onderwerpen schrijven we een volgende keer. De juffen zijn in het weekend nog druk geweest met de indeling van de klassen, want maandag 2 februari start het schooljaar 2004 in Brazilië.
HELP DE JUFFEN!
Mede dankzij de ondersteuning die we van de deelnemers in de actie ADOPTEER EEN JUF krijgen, hebben we de (braziliaanse) juffen voor het komende schooljaar 2004 kunnen behouden. Zij zijn niet alleen goed en gemotiveerd, maar onderling ook echte vriendinnen. Het is goed om te zien dat we een hecht team hebben van mensen die toch heel zwaar werk doen en blijven eraan werken om hun situatie te verbeteren. We zijn blij met alle hulp die we via deze actie krijgen. NADJA, ROSEANE, FLÁVIA, CLEIDE en QUITÉRIA kunnen op ons rekenen. Doet U al mee? Voor een kleine bijdrage per maand op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN helpt U ons flink op weg! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Vul de bijgaande machtiging vandaag nog in en stuur hem naar Uw bank. Bij voorbaat dank!