SKlogo


missie van SKIBRA: Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

We zijn nu aan het sparen voor een speelplaats en voor meer klaslokalen. Dan kunnen we meer kinderen op school toelaten.

18-02-2004


GOED IDEE
JOS en OLGA besloten te trouwen. Op zich in deze tijd niets bijzonders. Bijzonder was wél, dat ze besloten om de gasten te vragen, in plaats van een cadeau of bloemen, een donatie over te maken aan SKIBRA. Wat het resultaat in geld is geworden moet nog blijken nadat de bijschriften en de enveloppen geteld zijn. Hartverwarmend is dit idee wel zeker. Het verdient navolging! Tijdens de receptie mochten we onze Escola dos Anjos presenteren aan de belangstellenden. En daaruit zijn weer enkele goede contacten ontstaan.

Nieuwe leerlingen
In januari zijn weer 130 leerlingen aangemeld. Hierbij ook de herbevestigingen van bestaande leerlingen geteld. Het is belangrijk dat de ouders hun kinderen elk jaar weer aanmelden, omdat er zoveel plaatsgebrek is, maar ook omdat er veel ver”huis”d wordt in de sloppenwijk. Logisch.
We kunnen nog steeds maar 100 leerlingen een plekje bieden op de Escola dos Anjos, dus in afwachting van de uitbreiding moeten er 30 op de wachtlijst.
Van de ingeschreven leerlingen zijn de gegevens overgenomen op invulformulieren van de Gemeente Recife. Dat is een vereiste om gesprekken over een convenant met de gemeente te beginnen. Helaas bleek tijdens de besprekingen, dat de gemeente Recife erg veeleisend is en daar weinig tegenprestatie tegenover stelt. Zo zou SKIBRA de controle over de school verliezen, de kinderen tot 4 jaar zouden niet meer op school worden toegelaten en de school zou een heel andere signatuur krijgen. Terwijl SKIBRA wél nog voor de juffen zou moeten zorgen. Met dit alles, zou ook de missie van SKIBRA niet kunnen worden uitgevoerd, namelijk VOORKÓMEN DAT KINDEREN STRAATKIND WORDEN en bieden van DUURZAME ONTWIKKELINGSHULP. Reden om voorlopig maar weer af te zien van de “hulp” van de gemeente Recife.

Financieel verslag 2003
Traditiegetrouw en volgens voorschrift in de statuten werd in januari 2004 ook druk gewerkt aan het financiële jaarverslag. Daarvoor moesten eerst de 550 bonnetjes, nota’s, en andere stukken worden gesorteerd en ingevoerd. Werk, dat voor onze mensen van de COSKIBRA helaas nog lastig is. Maar alle stukken werden weer keurig bewaard en het is dus gewoon een kwestie van monnikenwerk. Temeer daar bijvoorbeeld ook uitgaven van bijvoorbeeld 80 Centavos voor de bus (ongeveer 20 Eurocent) met afzonderlijke stukken worden verantwoord. Heel fijn en ook heel veel werk. Maar het geeft wel aan hoe consciëntieus de uitgaven verantwoord worden.
We hebben de juffen in elk geval ook kunnen garanderen dat we in 2004 kunnen doorgaan, dankzij de groeiende hulp die we krijgen via het programma ADOPTEER EEN JUF. Zelfs, gesponsord door het Jeugdvakantiewerk van de Bundense Jeugd en Jongerenvereniging (BJJV) konden we juf FLÁVIA behouden voor 2004. Zij was de laatste drie maanden als invalkracht in dienst van de Escola dos Anjos. Nadat de juffen allemaal hun VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ondertekend hadden, kon de start van het schooljaar 2004 als feit in de boeken worden geschreven.


ADOPTEER EEN (stukje van een) JUF!

Als de uitbreiding van de ESCOLA DOS ANJOS in 2004 een feit wordt, kunnen we meer kinderen toelaten, en hebben we natuurlijk ook minstens één extra juf nodig. Mede dankzij de ondersteuning die we van de deelnemers in de actie ADOPTEER EEN JUF krijgen, hebben we de (braziliaanse) juffen voor het komende schooljaar 2004 kunnen behouden. We hopen dat er zich méér mensen aansluiten bij het LEGIOEN DER ENGELEN, en deelnemen in de actie. Doet U mee? Voor een kleine bijdrage per maand op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN helpt U ons flink op weg! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. U kunt deelnemen door periodieke overschrijvingen via Girotel of door bij de bank een machtiging voor periodieke betaling in te vullen. (Zie bijgaand model). Bij voorbaat dank! U bent een ENGEL!