SKlogo
missie van SKIBRA:
Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

24-03-2004


MATEUS
Plotseling krijgen we een brief met foto uit Brazilië. Hij gaat over Mateus, een jongen van 4 jaar en een paar maanden. Hij is volgens de brief intelligent, vertelt honderduit maar…. De kinderen op school vinden hem een beetje vreemd. Hij meet met zijn ruim 4 jaren slechts 83 centimeter. Volgens de brief zou zijn moeder eigenlijk geen kinderen mogen krijgen, maar hij heeft nog een 9 jaar oude zus die op het oog ‘normaal’ lijkt en een 2 jaar jonger broertje dat is ‘weggegeven’ aan andere ouders.
Mateus is pas in maart op de Escola dos Anjos gekomen. Hij heeft dringend medisch onderzoek nodig, om te zien of her mogelijkheden zijn om nog wat te groeien. Dat onderzoek is relatief duur. Zijn moeder heeft volgens opgave een inkomen van 3 Euro per maand en kan zoiets dus nooit betalen. Begrijpt zelfs niet waar en hoe dat geregeld moet worden.
Onze schooldirectrice heeft daarom alvast uitgezocht in welk hospitaal dat onderzoek moet plaatsvinden. Dat kan maar op één locatie, ’s zaterdagsmorgens om 6 uur aanwezig met Mateus (nuchter). Het onderzoek duurt ongeveer een halve dag en er moet iemand (dus onze directrice) bij blijven. De kosten schat ze op €200 Euro voor het onderzoek, los van de eventuele vervolgkosten zoals medicamenten en vervolgonderzoeken. Wij willen Mateus graag helpen. We hebben naast het geld, ook advies nodig van mensen die soortgelijke ‘gevallen’ kennen en ons met adviezen de weg kunnen wijzen, als die er al is. Als u kunt helpen, graag: e-mail aan skibra@bigfoot.com. Natuurlijk kunt u ook financieel helpen: Giro 208356 t.n.v. SKIBRA te Eijsden onder vermelding van MATEUS.
 
JAARVERSLAG
De voorbije weken hebben we onze energie vooral gestoken in het jaarverslag dat we binnenkort aan al onze donateurs sturen. Daarvoor was het nodig niet alleen vanuit Brazilië de financiële jaarafsluiting gereed te maken, maar ook die van SKIBRA zelf. Die zelf opgelegde verplichting levert een heleboel werk op in de late uurtjes, maar is naar onze mening één van de voorwaarden voor het handhaven en vergroten van het in ons gestelde vertrouwen. Uit de informatie blijkt in elk geval dat het vertrouwen in SKIBRA (en dus het aantal donateurs) groeit. Dat geeft vervolgens weer de mogelijkheid om de kwaliteit en de omvang van ons werk in Brazilië te vergroten, zodat méér kansloze krottenwijkkinderen een goede start krijgen in de harde maatschappij.

TEGENSLAG
Het groeiend aantal donateurs geeft ons óók de mogelijkheid om tegenslagen op te vangen. Heel jammer is het dat SKIBRA dit jaar niet door de kinderen van het Jeanne d‘Arc college Gronsveld gesteund wordt, omdat daar nu andere projecten een kans krijgen. Op zich heel begrijpelijk, iedereen verdient een kans,  maar een harde klap voor de continuïteit van de Escola dos Anjos en extra zorgen voor SKIBRA. Het zou kunnen betekenen dat we met één juf minder moeten doen en dus 25 à 30 kinderen minder op de Escola dos Anjos kunnen lesgeven. Als er geen andere hulp komt. We hopen maar dat we er een volgende keer weer mogen meedoen, want voor duurzaam ontwikkelen is duurzame steun noodzakelijk. In elk geval geeft het aan dat we er nog lang niet zijn, dat we blij mogen zijn met onze trouwe donateurs en dat  we moeten blijven vragen: Doe mee, word óók lid van het Engelenlegioen (donateur).


DENGUE
Intussen zijn de eerste Dengue gevallen op ons schooltje alweer gesignaleerd. De meeste krottenwijken rondom de Escola dos Anjos zijn laag gelegen in moerasachtige gebieden. Doordat het water van de regelmatige tropische buien lang in poelen blijft staan heeft de Dengue mug een perfecte voedingsbodem om zich te vermenigvuldigen. Dengue, knokkelkoorts, is levensbedreigend. De verschijnselen, onder andere een hevig ‘griep’gevoel en pijn in gewrichten gepaard met hoge koorts, houden minstens een week of twee aan. Als er niet binnen 24 uur de diagnose Dengue gesteld wordt, kan de ziekte fataal zijn. De school probeert ouders en kinderen erop te wijzen dat ze vooral geen stilstaand water in huis of in de buurt moeten hebben, bijvoorbeeld in schaaltjes of oude autobanden. En vooral ook om alert te blijven op de ziekteverschijnselen.

HELP DE JUFFEN!
Het bovenstaande mag duidelijk maken dat onze juffen een belangrijke factor vormen in hun omgeving. Niet alleen door het reguliere en goede onderwijs dat ze geven, maar ook door hun attentie voor de gezinnen van de kinderen. En, zoals het voorbeeld Mateus, hun warme aandacht voor speciale gevallen. Dit is slechts mogelijk dankzij de ondersteuning die we van de deelnemers in de actie ADOPTEER EEN JUF krijgen.  Het is goed om te zien dat we een hecht team hebben van mensen die toch heel zwaar werk doen en wij blijven eraan werken om hun situatie te verbeteren. We zijn blij met alle hulp die we via deze actie krijgen. NADJA, ROSEANE, FLÁVIA, CLEIDE en QUITÉRIA kunnen op ons rekenen. Doet U al mee? Voor een kleine bijdrage per maand op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN helpt U ons flink op weg! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Vul de machtiging vandaag nog in en stuur hem naar Uw bank. Bij voorbaat dank!