SKlogo
missie van SKIBRA:
Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

31-03-2004


UITSPRAAK TEN GUNSTE  ESCOLA DOS ANJOS
In de afgelopen weken beleefde de Escola dos Anjos - en dus ook de SKIBRA - spannende tijden. De werkster van de school, Ana Paula, die in oktober zonder opgave van redenen niet meer kwam opdagen, bleek aangifte te hebben gedaan tegen de Escola dos Anjos, wegens niet nakomen van arbeidscontract en onderbetaling.
Nu was het zo, dat haar moeder ooit zolang bleef aandringen dat uiteindelijk Ana Paula (23 jaar) mocht komen helpen, maar wel, net zoals alle anderen van de Escola dos Anjos, als vrijwilligster.
Alle vrijwilligsters van de Escola dos Anjos krijgen een kleine compensatie voor hun inspanningen, rechtstreeks van SKIBRA, maar nadrukkelijk geen salaris. Er bestaan geen arbeidscontracten met de Escola dos Anjos, maar juist wél vrijwilligersovereenkomsten. Bovendien zijn alle vrijwilligers verplicht lid van stichting Escola dos Anjos, die statutair heeft vastgelegd dat de vrijwilligers geen ‘recht’ op vergoeding hebben.
De rechter hoorde de advocaten van beide partijen en ook de getuigen die de Escola dos Anjos had opgevoerd. Daaronder: twee juffen en twee moeders van leerlingen die benadrukten bekend te zijn met het feit dat de Escola dos Anjos een vrijwilligersorganisatie is.
Om een lang verhaal kort te maken, de rechter van het Arbeidsgerecht oordeelde de aanklacht van Ana Paula NIET ONTVANKELIJK, ook al omdat ze zelf toegaf als vrijwilligster te hebben gewerkt. Het is niet illegaal dat zij door giften van particulieren via SKIBRA een vergoeding krijgen. Daarbij gaf de rechter in haar overwegingen nog extra aan, dat de inspanningen VANUIT DE EIGEN MAATSCHAPPIJ van de Escola dos Anjos MET INTERNATIONALE HULP ZEER LOVENSWAARDIG zijn. De bijdrage door vrijwilligsters vanuit de eigen maatschappij, om de grote sociale verschillen en het sociale onrecht te verkleinen, werd door de rechter voorbeeldig genoemd.
(Zucht van verlichting)
De financiële bijdrage die de Braziliaanse vrijwilligsters via SKIBRA krijgen is overigens niet om naar huis te schrijven. Maar we doen wat mogelijk is vanuit de actie ADOPTEER EEN JUF. Uiteraard ontvangen de leden van SKIBRA niets voor hun vrijwilligerswerk. Integendeel: bestuursleden van SKIBRA zijn zelf ook financieel donateur en donateur in tijdsbesteding. Zij ontvangen niets voor hun inspanningen, noch in geld, noch in natura. Normaal toch?
MATEUS II
Vorige week schreven we over Mateus, een jongen van ruim 4 jaar die slechts 83 centimeter lang is. De juffen hebben zich het lot van de jongen zó aangetrokken dat ze zonder aarzelen een medisch onderzoek hebben geregeld. De verwijzing daarvoor lag er al maanden, maar de ouders hebben geen geld om dat onderzoek te betalen. Nog niet eens om de bus te betalen.
We kregen zaterdag het bericht dat de directrice om 05.30 plaatselijke tijd met Mateus en zijn moeder naar een gespecialiseerde kliniek zijn geweest. Het onderzoek duurde van 6:30 tot 15:00 uur. Mateus moest nuchter verschijnen, mocht voorafgaand aan het onderzoek niets eten of drinken. In de kliniek werden medicamenten toegediend en moest hij gaan liggen. Er werd vijf maal, gespreid over het onderzoek, bloed afgenomen van het jongetje. Naderhand kreeg hij van de specialist eten en drinken. Hij had veel aandacht van de verpleegsters en artsen en hij heeft gezongen gebeden en gehuild (vooral bij het bloedprikken). De moeder wist de meeste vragen van de artsen niet te beantwoorden. Wel, dat hij bij de geboorte niet de verplichte hielprik heeft gehad. Het is maar de vraag onder welke omstandigheden de jongen geboren is.
Na het onderzoek heeft de directrice Mateus en zijn moeder naar huis gebracht. Over vijf dagen zal de uitslag van het onderzoek bekend worden.


HELP DE JUFFEN!
Onnodig te zeggen dat de juffen méér doen dan alleen lesjes afdraaien. Mateus is één van de vele voorbeelden die aangeven dat er MET HART EN ZIEL voor de kinderen gewerkt wordt. Dit is slechts mogelijk dankzij de ondersteuning die we van de deelnemers in de actie ADOPTEER EEN JUF krijgen. Het is goed om te zien dat we een hecht team hebben van mensen die toch heel zwaar werk doen. Wij blijven eraan werken om hun situatie te verbeteren. Sinds kort met instemming van het Arbeidsgerecht in Recife. We zijn blij met alle hulp die we via deze actie krijgen. NADJA, ROSEANE, FLÁVIA, CLEIDE en QUITÉRIA kunnen op ons rekenen. Doet U al mee? Voor een kleine bijdrage per maand op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN helpt U ons flink op weg! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Vul de machtiging vandaag nog in en stuur hem naar Uw bank. Bij voorbaat dank!