Graag geven we een aantal nieuwsberichten door uit een roerig Brazilië. Belangrijke onderwerpen in het huidige Brazilië zijn: Landloze boeren, Vernieling van het Amazone regenwoud en economische recessie. Verder een update over het wel en wee van ‘Project Matheus’. Op onze vernieuwde website WWW.SKIBRA.NL kunt u meer nieuws vinden.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme kinderen in Brazilië geen straatkind worden.

28/04/04

LANDLOZE BOEREN

In de jaren dat we actief zijn in Brazilië, hoorden we af en toe over de MST, de Movimento Sem Terra. Landloze kleine boeren, die zich in de MST verenigd hebben om zo een vuist te kunnen maken tegen grootgrondbezitters en grondspeculanten. In Januari 2004 kon ik met eigen ogen zien, hoe ze langs een doorgaande weg een groot stuk land bezetten, door er met constructies van rietstengels en landbouwplastic provisorische onderkomens te maken. Onvoorstelbaar hoe de mensen en vooral de kinderen daar dan moeten overleven, zonder de geringste voorziening van water, stroom, voedsel en natuurlijk ook zonder school voor de kinderen. De laatste weken is de MST regelmatig in het nieuws in Brazilië. Zo hebben ze een protestmars gehouden in Recife, waar onze Escola dos Anjos is. Zij eisen land van de regering. Meer specifiek: zij eisen toepassing van een wet uit 1998 die het mogelijk maakt om grond, die 5 jaar lang ongebruikt is, te onteigenen en terug te geven aan kleine boeren. Aan de MST dus. Alleen gaat het verhaal dat wanneer de MST erin slaagt bezette grond toegewezen te krijgen, zij die vervolgens verkoopt om vervolgens andere stukken grond te bezetten.

VERWOESTING REGENWOUD AMAZONE

Al jaren staat de vernieling van tropische regenwouden in de aandacht. Er wordt roofbouw gepleegd op deze voor de gehele wereld onmisbare wouden, om economische redenen of uit domheid. Domheid van bedrijven of particulieren, die menen dat er landbouw bedreven kan worden op de humuslaag van soms slechts 30 cm waarop de regenwouden groeien. Na een paar jaar is die laag uitgeput of weggespoeld, en blijft er slechts onvruchtbare grond over. Economische redenen zijn: Hout, rubber, drugsteelt en goud. Vandaar dat er steeds meer gelet wordt op de oorsprong van hardhout dat behalve voor kozijnen ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld tuinmeubeltjes. Steeds meer zie je dat deze producten een ‘ecologisch’ keurmerk hebben. Het zou niet overbodige luxe zijn om deze keurmerken eens goed te verifiëren. Misschien een taak voor de consumentenbond?


In elk geval zijn er ook binnen de regenwouden mensen die waken over de natuur. Zoals de Braziliaanse Militaire Politie (veel te weinig manschappen en materieel voor zo’n uitgestrekt gebied) en de autochtone inwoners, de Indianen. In de afgelopen week stond er een bericht op CNN dat de Indianen 26 illegale goudzoekers gedood zouden hebben in de Amazone. Een even groot aantal goudzoekers is nog vermist. Een luchtfotootje van de rokende restanten van platgebrand amazonegebied geeft op schokkende wijze de vernietiging weer. Áls er al herstel mogelijk is, zal dat tenminste 300 jaar duren. En dan te bedenken dat alleen in 2003 er al een oppervlakte gelijk aan half Nederland is vernietigd. De Braziliaanse regering zegt al blij te zijn dat de jaarlijkse groei van de houtkap tot staan is gekomen. Onvoorstelbaar.


ECONOMIE

Zoals ook elders in de wereld is er grote onrust in Brazilië over het gebrek aan middelen om zelfs maar de inflatie te corrigeren. Veel kiezers voelen zich in de steek gelaten door de vorig jaar tot President gekozen volksjongen en vakbondsleider Luiz Ignácio da Silva (LULA). Al zijn beloften voor de korte termijn heeft hij even moeten parkeren voor later, omdat het belang van groeiende economie toch groter blijkt. Ook het feit dat zijn Arbeiderspartij niet de meerderheid in het Parlement heeft, is niet onbelangrijk. Een belangrijk gevolg van de economische onrust is dat vanaf maandag 26 april alle werknemers in de gezondheidszorg STAKEN, voor onbepaalde tijd.


DWERG MATEUS afhankelijk van SUS
Na de onderzoeken die Mateus gehad heeft (hij meet met zijn 4,5 jaren nog slechts 83 centimeter) moeten er vervolgafspraken gemaakt worden om te zien of er iets aan zijn groeistoornis gedaan kan worden. Dat kan alleen bij de SUS (Sistema Única de Saúde) voor mensen die onbemiddeld zijn. De SUS is gevestigd in Recife, maar afspraken kunnen slechts 1 dag per maand gemaakt worden. 26 April is de dag om voor Mateus vervolgafspraken te maken. Maar het is op zo’n dag ontzettend druk, want iedereen uit de STAAT PERNAMBUCO die een afspraak wil maken moet op die dag bij de SUS zijn. Al vóór dag en dauw liggen er (zieke) mensen de stoep te wachten, om toch maar één van de uit te geven afspraakjes te bemachtigen.

STAKING IN GEZONDHEIDSZORG

Uitgerekend op 26 april begint dus de staking van gezondheidszorgers. Desondanks gaat de directrice van de Escola dos Anjos tóch om 05:30 met Matheus en zijn moeder in de rij staan. Je weet maar nooit. En zij gaat met de jongen mee, om er zeker van te zijn dat zijn moeder een afspraak maakt. Want die vindt het zelf al gauw teveel moeite en heeft van onze directrice al een paar preken gehad om toch beter voor de jongen te zorgen en ook om hem elke dag naar school te brengen. De moeder zegt steeds dat ze zelfs geen geld heeft voor een buskaartje, maar dat lijkt een goedkoop excuus. De Escola dos Anjos doet er alles aan om Matheus te helpen, geen moeite is teveel. Er is alleen geld nodig voor kosten van onderzoek, reiskosten naar klinieken, kosten van gezonde voeding (op school) en medicijnen. Als u Matheus wilt helpen, graag: Giro 208356 t.n.v. SKIBRA te Eijsden onder vermelding van MATHEUS.KLEINE VERGRIJPEN

Met de rechbank voor kleine vergrijpen in Recife heeft de Escola dos Anjos een convenant. Veroordeelden krijgen taakstraffen, variërend van het kopen van voedselpakketten oor de school, tot het doen van klusjes. Vandaag begint een veroordeelde (ongeoorloofd wapenbezit……) aan de uitvoering van zijn taakstraf, twee maal per week klusjes doen in de Escola dos Anjos (poetsen!). Hopelijk komt hij ongewapend.

ADOPTEER EEN JUF
“Onze” kinderen zijn geen oorlogskinderen. Maar de leefomstandigheden zijn niet echt verschillend. Armoede troef, geen hygiëne, geen veilig gezin, geen toekomstperspectief. De veroorzakers van deze miserie zijn niet zo eenduidig aan te wijzen als in geval van oorlog. Hoewel…wij weten uit de geschiedenis van de afgelopen 500 jaren wel een paar oorzaken te noemen. Als u nog zou twijfelen aan de toegevoegde waarde die onze juffen voor de armsten hebben, mag bovenstaand verhaal u die twijfel misschien wegnemen. Niet alleen door het reguliere en goede onderwijs dat ze geven, maar ook door hun attentie voor de gezinnen van de kinderen. NADJA, ROSEANE, FLÁVIA, CLEIDE en QUITÉRIA kunnen op ons rekenen. Doet U al mee? Voor een kleine bijdrage per maand op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN helpt U ons flink op weg! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Vul de machtiging vandaag nog in en stuur hem naar Uw bank. Bij voorbaat dank!