Feitelijk zijn de meeste van onze leerlingen op de ESCOLA DOS ANJOS achterstandskinderen, in alle opzichten. Dat vereist veel begrip, geduld en volharding van de juffen. Maar het alternatief voor deze kinderen is ‘de straat’.

Dat wens je geen enkel kind toe!

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme kinderen in Brazilië geen straatkind worden.

28/06/09

VOORKÓMEN DAT KINDEREN STRAATKIND WORDEN

Voor straatkinderen zorgen is vaak een schier uitzichtloze weg gebleken. Een van de sprekendste voorbeelden hiervan gaf ons Sr. Mariano da Costa, die zich ook in Recife inzet voor met projecten voor deze (oudere) kinderen. Na 3 jaar steeds opnieuw proberen, moest hij het opgeven, volgens zijn zeggen wegens ‘gebrek aan belangstelling’. Hij toonde ons een groot lokaal vol computers, voor het project. “Eigenlijk ook logisch, dat het project mislukte” concludeerde hij in januari j.l. “Wat moeten analfabeten en verslaafden met computers?” Met al zijn goede bedoelingen staat hij moederziel alleen en met tranen in de ogen in zijn “Centro de Educação”.

Voorkómen is beter dan genezen, dat geldt hier ook. Het is bovendien goedkoper en effectiever. SKIBRA voorkomt dat kinderen straatkind worden door scholing aan de meest bedreigde kinderen te bieden, de kinderen van 3 tot 7 jaar. Op die leeftijd kunnen ze nog niet terecht op (gratis) overheidsscholen. We houden deze kinderen niet alleen van de straat af, maar ze gaan met voorsprong op hun leeftijdgenootjes de maatschappij in, gewapend met een heus Diploma. Door ook de (meestal analfabete) ouders intensief te begeleiden, vervult de school een bijzonder belangrijke functie. Dat kost veel inzet van de juffen. Daarom toch weer een herinnering voor degenen die altijd al wilden maar er nog niet toe kwamen: Doe alstublieft mee in het sponsorprogramma “Adopteer een Juf”. Met een kleine vaste bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Het is de meest directe en effectieve vorm van hulpverlening aan de armste kinderen in de Derde Wereld. Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. U kunt dat ook doen door een machtiging voor periodieke overboeking aan uw bank te geven. Bij voorbaat dank!

BABY” MATEUS, (the continuing story of...)

Een eervolle vermelding verdienen ook onze juffen weer eens. Mateus is ‘ons’ speciale zorgenkindje, bijna 5 jaar oud en slechts 84 centimeter ‘groot’. Het postuur van een kind van anderhalf jaar. Hij heeft dank zij de interventie van de Escola dos Anjos nu medische begeleiding. Moet pillen (hormoonpreparaten) en levertraan slikken en bovendien goede voeding krijgen. Dat kan alleen gewaarborgd worden door de dagelijkse controles en begeleiding van onze juffen, want de moeder en de oma ‘weten van niets en doen niets’. Meerdere keren troffen we Mateus op straat in de (warme) regen aan, ziek, koortsig, slechts gekleed in onderbroekje.

Meerdere malen ook dat “baby”, zoals hij door zijn medeleerlingen wordt genoemd, in plaats van de les volgen een paar uur moet gaan slapen in het bed van de juf. Na grondig gewassen en geschrobd te zijn. Andermaal moest Mateus voor vervolgonderzoek en bloedprikken naar het ziekenhuis. Om zeker te zijn dat de moeder van Mateus ook met hem gaat, ging de directrice van de Escola dos Anjos weer mee. Om 5 uur ’s ochtends op pad, urenlang in ellenlange rijen staan wachten in de hete zon, en pas om 16:00 uur weer terug. De andere juffen moesten de hele dag dus voor extra veel kinderen zorgen, om de directrice te vervangen. Maar ze hebben allemaal een zwak voor “Baby”. En hij is niet het enige zorgenkind. Feitelijk zijn de meeste van onze leerlingen achterstandskinderen, in alle opzichten. Dat vereist veel begrip, geduld en volharding van de juffen. Maar het alternatief voor deze kinderen is ‘de straat’. Dat wens je geen enkel kind toe!


EERVOLLE VERMELDING NAMENS MISSIE-COMITÉ

Zaterdag j.l. was weer de eerste zaterdag van de maand, dus oud-papier ophaaldag. Er stond deze keer extra veel (in totaal 6 vrachtwagens vol geperst + 2 containers).

Het was een bijzonder plezierige verrassing voor de vrijwilligers van het Missiecomité, te zien dat het papier keurig bij elkaar was gezet en dat de jeugd van de Lambertstraat al stond te wachten om mee te helpen inladen in de vrachtwagen! Dhr. Waterval die zoals gewoonlijk al sinds het ontbijt in alle vroegte met het oud papier bezig was, kon even op een bankje uitblazen. Burg. Lambertstraat: APPLAUS en DANK! (zie foto).


Behalve Klimmerseind was deze keer ook Bisschop Eraclesplein keurig gestapeld door Jonathan en Hugo, Marcelo en Marcílio. Zo verdienen de “Boys from Brazil” ook een “stukje van de Braziliaanse juf” die door het Missiecomité wordt gesponsord voor de kinderen van de Escola dos Anjos in Brazilië. Wat zou het mooi zijn (en vooral ook veiliger en efficiënter) als iedereen zoveel mogelijk het oud papier op verzamelpunten neerzet. Wie mogen we de volgende keer een eervolle vermelding geven? Mede door de actieve medewerking van de jongeren was deze ploeg dan ook “al”om 15:30 klaar met inzamelen, in plaats van de verwachte eindtijd van 17:00.

ADOPTEER EEN JUF
“Onze” kinderen zijn geen oorlogskinderen. Maar de leefomstandigheden zijn niet echt verschillend. Armoede troef, geen hygiëne, geen veilig gezin, geen toekomstperspectief. De veroorzakers van deze miserie zijn niet zo eenduidig aan te wijzen als in geval van oorlog. Hoewel…wij weten uit de geschiedenis van de afgelopen 500 jaren wel een paar oorzaken te noemen. Als u nog zou twijfelen aan de toegevoegde waarde die onze juffen voor de armsten hebben, mag bovenstaand verhaal u die twijfel misschien wegnemen. Niet alleen door het reguliere en goede onderwijs dat ze geven, maar ook door hun attentie voor de gezinnen van de kinderen. NADJA, ROSEANE, FLÁVIA, CLEIDE en QUITÉRIA kunnen op ons rekenen. Doet U al mee? Voor een kleine bijdrage per maand op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN helpt U ons flink op weg! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Vul de machtiging vandaag nog in en stuur hem naar Uw bank. Bij voorbaat dank!