SKlogo
missie van SKIBRA:
Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

23-06-2004


MATEUS (duurzaam helpen...)
IZoals u weet is Mateus ‘ons’ speciale zorgenkindje, bijna 5 jaar oud en slechts 84 centimeter ‘groot’. Het postuur van een kind van anderhalf jaar. Vorige keer schreven we over de medische begeleiding die Mateus krijgt dankzij uw hulp. We schreven ook over de liefdevolle aandacht door onze juffen. Zaterdag kregen we bijgaande foto, met het volgende bericht van directrice Quitéria:

“…. Het regent hier al een paar dagen pijpenstelen. Het was daarom beter dat Mateus bij mij bleef logeren, dit in overleg met zijn moeder. Hij heeft vannacht de hele nacht liggen hoesten. Omdat hij niets bij zich had, heb ik maar een t-shirt voor hem gekocht. Mateus is erg leergierig, wil alles weten. Ik weet niet hoe we verder op hem kunnen letten de volgende week. Vanaf 24 juni (Sint Jan) hebben de kinderen een paar weken vakantie. Zou hij bij me mogen blijven logeren? Zijn moeder en grootmoeder zijn vaak weg van huis. Zij lijken totaal niet geïnteresseerd. Mateus’ moeder had tegen hem gezegd: Vraag maar of de juf feestkleding voor het Sint Jansfeest voor je koopt! Zij is helemaal los van de werkelijkheid. Maar Mateus mag niet het slachtoffer worden. Hij is een schat, een van onze beste leerlingen zelfs en hij heeft dringend hulp nodig  We zullen zien en hopen op hulp van buitenaf. Is er iemand die ons wil helpen om regelmatig voor Mateus te zorgen? Er zijn meer kinderen die extra aandacht en eten nodig hebben. Dat kunnen wij (de juffen) niet allemaal voor onze rekening nemen.”

 

Financiële adoptie?

In enkele gevallen hebben we reeds een aantal donateurs die speciaal een kind financieel adopteren. Dit houdt in dat zij elke maand een klein bedrag overmaken voor aanvullende voeding, medicijnen,  en kleding. Dit wordt dan door de Escola dos Anjos geregeld, er gaat geen geld naar gezinnen, alleen hulp in natura.
Wie neemt Mateus voor zijn rekening? Giro 208356 t.n.v. Stichting Kinderzorg Brazilië, o.v.v. MATEUS
.

‘VAKANTIE’?
Nu de wintervakantie (jawel, het regenseizoen heet ‘winter’) op 24 juni aanbreekt, is er voor de juffen kans om uit te puffen. Zij het, dat er nu gelegenheid is om voor de niet-dagelijkse zaken te zorgen. Openstaande activiteit is nog, om een alternatieve lokatie te vinden voor de uitbreiding van de school. Dat kan moeilijk als je elke dag voor de klas staat. Dus voor het schoolbestuur (waarin twee juffen) zal er weinig vakantie zijn. Zij werken door, óók in de ‘vakantie’. Dat kunnen ze slechts doen, dankzij uw morele en financiële steun.
Doe daarom mee in het sponsorprogramma “Adopteer een Juf”. Met een kleine vaste bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.Het is de meest directe en effectieve vorm van duurzame ontwikkelingshulp gericht op de armste kinderen in de Derde Wereld.. Bij voorbaat dank!