SKlogo

Met Mateus, onze leerling van vijf jaar die slechts 84 centimeter groot is, gaat alles goed. Hij moet veel medicamenten en preparaten slikken, maar het (groei-) effect moet nog blijken. De juffen houden alles goed in de gaten en geven hem regelmatig ‘bijvoeding’.
missie van SKIBRA:
Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

29-09-2004

CRISIS in de GEZONDHEIDSZORG
Deze uitdrukking komt al jaren terug in de kranten van Pernambuco, de staat in Brazilië waar onze Escola dos Anjos is gevestigd. Dat komt volgens het verbond van Medici ongeveer 7 miljoen mensen afhankelijk zijn van de SUS, (Sistema Única de Saúde). Alle minvermogenden kunnen slechts in de ziekenhuizen van SUS terecht. Om zoveel mensen te kunnen bedienen, zijn er slechts 4 grote ziekenhuizen, waarvan er drie gebrek hebben aan elementaire uitrusting. De problemen bestaan al jaren, maar verergerden de afgelopen 9 maanden toen tientallen medici ontslag indienden. In een land met meer dan 11% werkloosheid (als de tellingen kloppen, zelf denken we dat het wel wat meer is, echter veel mensen zijn niet eens geregistreerd) gebeurt het onmogelijke: vakmensen willen niet in deze ziekenhuizen werken. Het goede nieuws is dat het ministerie van Gezondheidszorg, om de problemen het hoofd te bieden, hulp gaat inkopen bij de particuliere hospitaals. Zodoende wil men toch de hulp verbeteren aan al die mensen die uren en soms dagen in eindeloze rijen op Eerste Hulp staan te wachten.
Sterker nog: we (onze juffen) ondervinden aan den lijve, wat het betekent om op de SUS aangewezen te zijn. Ten eerste kun je maar op 1 dag in de maand afspraken maken. Dan komen dus mensen uit alle windstreken in de rij staan alleen om een afspraak te maken. Telefonisch kan dat niet. Als het lukt, mag je binnen een maand terugkomen op afspraak. Lukt het niet om een afspraak te maken, dan mag je de volgende maand weer in de rij komen staan.

Met Mateus, onze leerling van vijf jaar die slechts 84 centimeter groot is, gaat alles goed. Hij moet veel medicamenten en preparaten slikken, maar het (groei-) effect moet nog blijken. De juffen houden alles goed in de gaten en geven hem regelmatig ‘bijvoeding’.

MINISTERIE VAN ARBEID
Door het Ministerie van Arbeid is de schooldirectie van de Escola dos Anjos gemaand om arbeidsovereenkomsten met de juffen te maken. Hoewel de school geen eigen inkomsten heeft. We zien ons daarom voor het probleem gesteld dat op termijn de inkomsten uit de actie ‘Adopteer een Juf’ mogelijk niet toereikend zijn om dit goed te doen. Daarom een herhaalde oproep aan diegenen die ons werk een warm hart toedragen maar er nog niet toe kwamen om te sponsoren: 
ADOPTEER EEN JUF
(klik op deze link voor meer informatie)Bij voorbaat dank!

MISSIE-COMITÉ helpt wederom!
Nadat het Missie-Comité Breust-Eijsden vorig jaar al besloot om de uitbreiding van de Escola dos Anjos mede te sponsoren, is nu besloten om EEN HELE JUF te adopteren! Daarvoor overhandigt het Missie-Comité woensdag 29 september een cheque van €2000 aan SKIBRA, vertegenwoordigd door Marcelo, Marcílio en onze voorzitter. Bij het nemen van het ‘adoptiebesluit’ was de overweging van invloed dat Marcelo en Marcílio evenals hun broertjes Jonathan en Hugo zelf mede dit bedrag ‘verdienden’ door te helpen bij het ophalen van oud papier in Eijsden. Aan alle vrijwilligers va het Missie-Comité willen we wederom HARTELIJK DANK zeggen. We weten inmiddels uit eigen ervaring hoe ZWAAR het werk van oud papier ophalen is. Dat geeft extra glans aan de hulp die we van jullie ontvangen.
Misschien brengt deze geste van het Missie-Comité ook het bedrijfsleven op een goed idee. Zijn er bedrijven die (een stukje van) EEN JUF willen ADOPTEREN? Het helpt enorm om onze DUURZAME ONTWIKKELINGSHULP te continueren. Bied de juffen een redelijke toekomst en verzeker daardoor de duurzaamheid in ons werk! Dank U!

ADOPTEER EEN JUF
De toewijding en trouw waarmee onze juffen voor de kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS zorgen verdient brede steun. Doe daarom mee in het sponsorprogramma “Adopteer een Juf”. Met een kleine vaste bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.Het is de meest directe en effectieve vorm van duurzame ontwikkelingshulp gericht op de armste kinderen in de Derde Wereld.. Bij voorbaat dank!