De toewijding en trouw waarmee onze juffen voor de kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS zorgen verdient brede steun. Alles wat ze er naast lesgeven nog bij doen, zou op zich al een reden kunnen zijn om ze te helpen.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

13/10/04

KERSTACTIE Personeelsvereniging provincie Limburg
De Escola dos Anjos mag zich verheugen in steeds meer hulp vanuit de samenleving. Nu mogen we berichten dat de Personeelsvereniging van de Provincie Limburg de kerstactie heeft bestemd om een juf te adopteren in 2005. Super! Wat ons hierbij bijzonder goed doet is dat een van onze donateurs  ‘van het eerste uur’ (de familie van Bezouwen), zich hiervoor spontaan heeft ingezet. Elian van Bezouwen heeft de Escola dos Anjos aangemeld en verdedigd bij de Provincie, een interview geregeld en de ‘prijs’ voor ons project in de wacht gesleept. Klasse! We hopen dat vele medewerkers van de Provincie mee gaan doen en dat we weer een juf kunnen zeker stellen. Zoals u weet, gaan alle giften die we ontvangen rechtstreeks naar het door de gever bestemde doel. In dit geval is het doel, een juf financieel te adopteren.
We mochten van meerdere donateurs en sympathisanten initiatieven noteren, voor bijvoorbeeld aanmelding bij bedrijfsfondsen voor stimulering van ontwikkelingsprojecten. Voor ons een signaal dat onze missie “voorkómen dat kansarme Braziliaanse kinderen straatkind worden” door velen gewaardeerd wordt. Ook een signaal dat het vertrouwen in SKIBRA groot is. Dank daarvoor aan allen!
ESCOLA DOS ANJOS.
De uitbreiding van de Escola dos Anjos die we in januari 2004 wilden starten kan eindelijk gaan plaatsvinden. Hoewel niet op de oorspronkelijk beoogde locatie, aan de overkant van de straat waar de Escola dos Anjos ligt. Helaas kon de verkoopster van die locatie geen eigendomsbewijzen overleggen. Aangezien het perceel bovendien onder erfrecht valt, duurt het onbepaalde tijd voordat alles naar wet en regel voor elkaar komt. Als het al voor elkaar zou komen. Vandaar dat de directrice van de Escola dos Anjos met onze toestemming een andere plek heeft uitgezocht. Zoals te verwachten in ‘ontwikkelingsland’ moeten ook daarvoor nog de nodige papieren in orde gemaakt worden. Maar het is allemaal minder gecompliceerd dan met het eerste object. De verwachting is dat in Januari 2005 dan met de werkzaamheden begonnen kan worden. Voor de uitbreiding van de school is dan ook weer een extra juf nodig. Extra reden voor ons, om dankbaar te zijn voor aanvullende initiatieven van donateurs! 


WAAROM is het allemaal zo lastig om aan een stukje grond te komen?
Onze activiteiten worden ontplooid voor kansarme kinderen. Die wonen in krottenwijken. Deze wijken zijn ontstaan door “invasie” van de bewoners, die de braakliggende grond gewoonweg bezetten, er krotten op bouwen etcetera. Als de eigenaar (vaak onbekend met de invasie) daar niet in korte tijd tegen optreedt, kunnen de mensen niet zomaar verwijderd worden. Vervolgens ontstaat de situatie dat mensen elkaar stukjes grond, waarvan ze geen eigenaar zijn, onderling verkopen. Vaak zonder inschrijving bij de notaris, gewoon door een ‘ontvangstbewijs’ van de betaling te schrijven. De Escola dos Anjos kan en wil dit natuurlijk niet riskeren. Met het geld uit donaties en subsidies gaan we nog behoedzamer om dan met ons eigen geld. Want we besteden niet alleen alledonaties voor 100% aan het voorbestemde doel, we laten dat in ons jaarverslag ook steeds aan alle donateurs zien. Vandaar dat ondoorgrondelijke burocratische wegen bewandeld moeten worden.KINDEREN DIE NIET BESTAAN, JUFFEN BIEDEN UITKOMST.
Een recent onderzoek in Brazilië heeft uitgewezen dat de cijfers over de aantallen kinderen niet kloppen. Dat komt omdat van veel kinderen geen aangifte van geboorte is gedaan. Daardoor bestaan ze (volgens de wet) niet. Iedere persoon in Brazilië moet over een “CERTIDÃO DE NASCIMENTO” beschikken. Een geboortebewijs. Dat wordt aan armen gratis verstrekt. Dan echter wel op bruin recycling papier, van inferieure kwaliteit en met een groot STEMPEL: “GRATIS VERSTREKT WEGENS ARMOEDE”. Discriminatie ten top. Wie wil er nu zo’n document overhandigen, bijvoorbeeld bij inschrijving op school. Toch is dat verplicht. Maar veel moeders doen geen aangifte. Een andere reden is dat ze vaak alleen aangifte willen doen als de vader het kind erkent. Maar dat is (was) in de macho cultuur niet de gewoonte. Gevolg: veel kinderen zonder geboortebewijs. Veel scholen accepteren daarom bij inschrijving dat er alleen een INENTINGSKAART van de kinderen overlegd wordt. Dan kan het jaren duren vooraleer een kind volgens de wet bestaat! 

criança1 c

De meeste scholen accepteren een kind gewoonweg niet als er geen geboortebewijs is. Dit is een van de redenen dat 90,5% van de kinderen tot 3 jaar niet naar een creche gaan en dat bijna 39% van de kinderen van 4 tot 6 jaar niet naar school gaan, maar op straat blijven.
De Escola dos Anjos neemt ook alleen kinderen aan die zowel inentingskaart als geboortebewijs hebben. Omdat beide regelmatig ontbreken, helpen de juffen de moeders dan om de kinderen alsnog goed te registreren en te laten vaccineren. Wij wijzen om deze redenen dus geen kinderen af, maar helpen ze om volwaardige burgers te worden. Het onderzoek toont in elk geval aan dat ons werk broodnodig is!

GEZINSHERENIGING
Zoals we eerder schreven, voeren de juffen ook nog enkele ‘nevenactiviteiten’uit.
In een lange brief schrijft Quitéria over haar speurtocht naar de biologische ouders van een door Nederlandse ouders geadopteerd Braziliaans kind. Met slechts twee namen en de naam van een stadswijk op zak ging ze vrijdag j.l. naar de krottenwijk CAÇOTE (spreek uit: Kasjotti). En na enig navragen had ze beet. Hoewel de mensen erg wantrouwend zijn (waarom wil je dat weten?). Ze veinzen van niets te weten, maar in een goed gesprek blijken stukje bij beetje de herinneringen terug te komen. Uiteindelijk gaan ze verder meezoeken naar de inmiddels verhuisde biologische moeder die we zoeken. De speurtocht was niet ongevaarlijk: Je komt in die krottenwijk alleen binnen met toestemming van de gangsters die de wijk als territorium hebben, of onder politie escorte. Voor buitenlanders dus geen aanrader. Voor Quitéria reden om het bezoek aan de wijk heel omzichtig voor te bereiden en niet in haar eentje te gaan.

MATEUS JARIG, DIRECTRICE BAKT TAART!
Mateus vroeg aan Quitéria of ze op zijn verjaardag (11 oktober) een liedje voor hem gaat zingen. Natuurlijk! Bovendien bakt ze zondagavond cakes om daarvan een taart te maken voor Mateus en alle andere kinderen. FEEST!

ADOPTEER EEN JUF
Als u nog zou twijfelen aan het nut van zo’n project als de Escola dos Anjos, dan is deze extra informatie misschien voldoende om u over de streep te trekken. De toewijding en trouw waarmee onze juffen voor de kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS zorgen verdient brede steun. Alles wat ze er daarnaast nog bij doen, zou op zich al een reden kunnen zijn om ze te sponsoren. Doe daarom mee in het sponsorprogramma “Adopteer een Juf”. Met een kleine vaste bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Het is de meest directe en effectieve vorm van duurzame ontwikkelingshulp gericht op de armste kinderen in de Derde Wereld. U kunt ook onderstaande bon gebruiken voor het machtigen van uw bank. Misschien overbodig om te vermelden: AL RUIM 11 JAAR, de tijd dat SKIBRA actief is, besteden we uw donaties uitsluitend aan het door u bestemde doel. Niet voor 100% maar voor 110%. Want zelf stoppen we natuurlijk ook heel wat in algemene middelen, organisatie en communicatie.