Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

20/10/04

ARMOEDE EN ARMOEDE: Alles is RELATIEF
We schreven al eerder over het verschil tussen rijk en arm (zie ook onze verzamelde PUBLICATIES op onze website WWW.SKIBRA.NL) Alles is echter relatief. Dat verschil bestaat zelfs tusssen arm en arm. Zo denk je dat je het ergste gezien hebt, dan blijkt plotseling dat de hel nog erger is dan de hel uit je ergste nachtmerries. Onderzoek heeft uitgewezen dat 27% van de inwoners in Brazilië in UITERSTE ARMOEDE leeft. MISERIA, zoals zij het noemen is eigenlijk het TOPPUNT van armoede. Wat is dat, miséria? In Brazilië is dat als je minder dan 108 Real per maand inkomen hebt. Omgerekend: als je minder dan 31 Euro per maand hebt om van te leven.

Aangezien de kosten van levensonderhoud echt niet veel verschillen van wat wij gewend zijn, betekent dat dus nog geen brood per dag. Let wel: We hebben het over GEZINSINKOMEN.

Het onderzoek, uitgevoerd door de Stichting Getúlio Vargas in São Paulo, is gepubliceerd op 14 oktober j.l. en geeft een verscherping weer van het beeld dat wij eerder schetsten. Daarin meldden we dat 60% van de Braziliaanse inwoners onder de armoedegrens leeft, dus minder dan 1 minimumloon verdient (een minimumloon is nu 270 Real, ofwel 77 Euro. Daarvan heeft dus bijna de helft nog minder dan 31 Euro, niet genoeg geld om aan dagelijks kost te komen. Laat staan om te denken aan een fatsoenlijk onderkomen, wind en waterdicht en vrij van ratten en ander ongedierte. MISERIA dus. Voor RUIM 47 MILJOEN BRAZILIANEN op een totale bevolking van ongeveer 176 miljoen. Ofwel voor ongeveer drie keer het aantal inwoners van Nederland. Diepe, diepe ellende. In de strijd om overleving zijn normen en waarden dus niet meetbaar naar onze begrippen. We mogen de armoede die helaas ook in Nederland nog voorkomt dan ook niet vergelijken met de diepe ellende in de krottenwijken van Brazilië.

KINDEREN DIE NIET BESTAAN, JUFFEN BIEDEN UITKOMST.
ESCOLA DOS ANJOS
De meeste kinderen (70%) op de Escola dos Anjos komen uit gezinnen die in deze categorie van MISERIA  vallen. Logisch, want daarvoor is de Escola dos Anjos er: alleen de kinderen uit de allerarmste gezinnen kunnen er terecht. En dan nóg moeten we kinderen afwijzen omdat de school OVERVOL is. De kinderen komen vaak met een lege maag naar school. Of met een flesje geconcentreerd suikerwater om “de honger te doden”.  Het is daarom ook dringend nodig dat we de kinderen regelmatig bijvoeding geven. Melk, brood, zelf gebakken cake, en fruit. En soms een broodje ‘prut’ gemaakt van gehakt in tomatensaus met veel groenten en bonen erin. Zij noemen dat “CACHORRO QUENTE” ofwel “HOTDOG”.
 

En het restant van de "hotdog" vulling eten we wel uit een bekertje!!!


DIA DAS CRIANÇAS: Dag van de kinderen
Met name op de DAG VAN DE KINDEREN is zo’n gelegenheid. Als vanouds pakte de directrice van de Escola dos Anjos de feestelijke dag weer voortvarend aan. WAAR ANDERE SCHOLEN DIE DAG VRIJAF GEVEN, werd op de Escola dos Anjos de dag aangegrepen om de kinderen eens lekker te verwennen met CACHORRO QUENTE en FRUIT. Dus ook geen vrije dag voor de juffen! Nadat de smakelijkheden verorberd waren gingen de kinderen eens lekker met de juffen naar het veld om uit te razen. Zo werd weer een stukje van de missie van Skibra inhoud gegeven: Zorgen dat kansarme kinderen geen straatkind worden. Wie kan daar beter voor zorgen dan gemotiveerde juffen uit je eigen (krotten-)wijk?

ADOPTEER EEN JUF
Als u nog zou twijfelen aan het nut van zo’n project als de Escola dos Anjos, dan is deze extra informatie misschien voldoende om u over de streep te trekken. De toewijding en trouw waarmee onze juffen voor de kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS zorgen verdient brede steun. Alles wat ze er daarnaast nog bij doen, zou op zich al een reden kunnen zijn om ze te sponsoren.
Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN. Doe daarom mee in het sponsorprogramma “Adopteer een Juf”. Met een kleine vaste bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Het is de meest directe en effectieve vorm van duurzame ontwikkelingshulp gericht op de armste kinderen in de Derde Wereld. U kunt ook onderstaande bon gebruiken voor het machtigen van uw bank. Misschien overbodig om te vermelden: AL RUIM 11 JAAR, de tijd dat SKIBRA actief is, besteden we uw donaties uitsluitend aan het door u bestemde doel. Niet voor 100% maar voor 110%. Want zelf stoppen we natuurlijk ook heel wat in algemene middelen, organisatie en communicatie.