Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

13/04/05

Braziliaanse kinderen voor Braziliaanse kinderen

Met enige trots mogen we vermelden dat Marcelo en Marcílio Popma niet slechts éénmaal meehielpen met oud papier ophalen, maar dat het erop lijkt dat dit vaste krachten worden in de equipe vrijwilligers van Meester Waterval (zo wordt hij toch altijd door de kinderen aangesproken). Ook de hulp van de jongste Braziliaantjes Hugo en Jonathan blijkt struktureel van aard: telkens weer zetten zij de dozen oud papier op Klimmerseind en het Eraclesplein keurig bij elkaar. Wél zo veilig en efficiënt als de grote vrachtwagen over de woonerven moet manoevreren. Mensen, wél graag de dozen op tijd buiten zetten want soms moeten de jongens wegens voetbalverplichtingen al vroeg hun dozen schuiven!

12,5 Jaar SKIBRA

Helaas midden in de vakantieperiode, maar SKIBRA viert op 23 Juli 2005 haar 12,5-jarig bestaan. Dankzij haar donateurs en dankzij de inzet van vrijwilligers, zowel hier als in Brazilië. We hopen nog vele jaren mee te gaan. Er is nog genoeg te doen, dus daar zal het niet aan liggen. Behalve de school in Recife en de uitbreiding daarvan, is er nu ook een ESCOLA DOS ANJOS in het binnenland in oprichting voor de  plattelandsbevolking (ZIE FOTO BENEDEN). De plattelandsgemeente SÃO BENTO DO UNA draagt hieraan twee juffen bij. Hetgeen heel wat is voor dit noodlijdende dorp. De armoede is in São Bento één van de schrijnendste in Noord-Oost Brazilië. Er is in het dorp bijna geen werk, de meeste mensen zijn werkloos. Er zijn volgens de nieuwe burgemeester Pater Aldo heel veel straatkinderen in São Bento. Dat hoefde hij niet te vertellen, als ik daar liep werd ik constant gevolgd door een peloton straatkinderen die bleven aanhouden in hun smeekbede voor geld. Pater Aldo (foto RECHTS) heeft ons dan ook gevraagd om ook in het dorp zelf een schoolproject te starten. Natuurlijk kan SKIBRA niet alles tegelijk, maar als de school op het platteland klaar is gaan we als tegenprestatie voor zijn medewerking, óók Padre Aldo helpen. Naar verwachting kan dat starten in 2006.

Juffen voor Juffen

Het is alweer een paar weken geleden, maar toch vermeldenswaard. Twee juffen van De Cramignon hebben bij hun 40-jarig jubileum en hun afscheid van De Cramignon de attentie die ze van de kinderen kregen bestemd voor de Escola dos Anjos, omdat ze het het project van SKIBRA een belangrijke vorm van ontwikkelingshulp vinden. Zij maakten beiden 100 Euro over. Juffrouw Door en juffrouw Carla, hartelijk bedankt!

JURIDISCH ADVISEUR

Naast de primaire taken van het geven van onderwijs aan de armsten in de krottenwijken van Brazilië, is er ook steeds meer werk aan de winkel in de omgeving van de school: met name lokale overheden maken de juffen van de Escola dos Anjos het leven soms erg lastig. Het is blijkbaar de prijs voor het legaal willen werken, dat je dan ook de hele burocratie over je nek krijgt. We hebben daarom steeds meer behoefte aan een goede Braziliaanse jurist/adviseur. Het is gebleken dat met zulke hulp alle probleempjes veel makkelijker opgelost worden. Waardoor de juffen zich kunnen concentreren op hun primaire taken. We hebben goede hoop een accoord met zo’n goedwillende en goede jurist te kunnen maken. Geheel gratis zal het niet zijn, maar met een “symbolische” tegemoetkoming (voor het filantropisch project op het gebied van juridische hulp aan de armsten waarmee hijzelf bezig is) zou hij toch tevreden moeten zijn.
Prefeito Padre Aldo

Terreno
Op dit terrein komt de tweede ESCOLA DOS ANJOS. Niet alleen dat, maar ook een groot drinkwater reservoir voor de omwonenden plus gemeenschappelijke voorzieningen voor de kleine zelfstandige boeren die niets hebben en niet kunnen investeren.

ADOPTEER EEN JUF
Als u nog zou twijfelen aan het nut van zo’n project als de Escola dos Anjos, dan is deze extra informatie misschien voldoende om u over de streep te trekken. De toewijding en trouw waarmee onze juffen voor de kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS zorgen verdient brede steun. Alles wat ze er daarnaast nog bij doen, zou op zich al een reden kunnen zijn om ze te sponsoren.
Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN. Doe daarom mee in het sponsorprogramma “Adopteer een Juf”. Met een kleine vaste bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Het is de meest directe en effectieve vorm van duurzame ontwikkelingshulp gericht op de armste kinderen in de Derde Wereld. U kunt ook onderstaande bon gebruiken voor het machtigen van uw bank. Misschien overbodig om te vermelden: AL RUIM 11 JAAR, de tijd dat SKIBRA actief is, besteden we uw donaties uitsluitend aan het door u bestemde doel. Niet voor 100% maar voor 110%. Want zelf stoppen we natuurlijk ook heel wat in algemene middelen, organisatie en communicatie.