Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

27/04/05

EXCUSES voor de periode van slavernij

Op bezoek in SENEGAL boodt de Braziliaanse president LULA verontschuldigingen aan voor de slavernij en de ontvoering van slaven vanuit de Afrikaanse westkust.
De Braziliaanse president LULA zei dat hij geïnspireerd was door Paus Johannes Paulus II, zowel bij zijn bezoek aan de “Poort Nooit Meer” in Senegal (waar de Paus eerder al door liep), als bij het maken van excuses voor het verleden. Hij formuleerde het zó: “Ik zou aan president Wade en aan het Senegalese volk willen zeggen dat ik niet verantwoordelijk ben voor wat er in de 16e, 17e en 18e eeuw gebeurde. Maar ik denk dat het goed is om aan de Senegalezen en aan de Afrikanen te zeggen: Vergeef ons voor wat we de negers aangedaan hebben.”

Tijdens de excursie na het bezoek aan de “Poort Nooit Meer” vertelde de president over zijn emoties bij het aanbieden van excuses aan de Afrikanen: Het is als de pijn van nierstenen: Je moet het gevoeld hebben om het te kunnen begrijpen. De ergste pijn in de wereld. Alleen als je hier STAAT, in het Huis van de Slaven, voel je de enorme dimensie van wat al die mensen 300 jaar lang gevoeld hebben.

VOORTDUREND

In het verslag wordt geen melding gemaakt van het feit dat de levensomstandigheden van de Afro-Brasileiros (nazaten van de slaven) nog steeds om te janken zijn. Naar onze mening bestaat de slavernij nog steeds, wordt alleen niet meer zo genoemd. Tekenen hiervan zijn de achtergestelde positie van Afro-Brasileiros op het gebied van onderwijs, banen en loonbetaling. Recente BRAZILIAANSE STATISTIEKEN wijzen nog steeds uit dat voor dezelfde baan blanken beter betaald worden dan kleurlingen. Ook, dat blanken eerder een baan hebben dan kleurlingen. De misstanden die SKIBRA in haar 'werkgebied' aantreft zijn slechts een extra bevestiging van het feit dat de slavernij nog lang niet beëindigd is. Er is nog heel veel analfabetisme in deze bevolkingsgroep, evenals bij plattelandsbewoners. Daarmee zijn die mensen een gemakkelijke prooi voor burocraten en kwaadwillenden. Zij worden dan ook op grote schaal uitgebuit en mensonwaardig behandeld. Nog steeds, anno 2005.
E
en aanrader over deze materie is ook het (vertaalde) boek "Brazilië, Brazilië" van de schrijver João Ubaldo Ribeiro ISBN 90 6074 997 9.

 

LEPRA, ziekte van Hansen (bron: artikel op internet)

Er blijft de Escola dos Anjos weinig bespaard. Zijn er geen strubbelingen met overheden, dan heb je andere zorgen. Naast de gebruikelijke verdenkingen van menigitis en diabetes, bleek nu één van de kinderen op de Escola dos Anjos LEPRA te hebben. De ouders (baptisten) vonden het normaal dat het kind toch naar school zou gaan en weigerden naar de dokter te gaan. De Escola dos Anjos wilde niet discrimineren en vroeg zich af of je het kind wel kon weigeren. De Directrice heeft er bij de ouders op aangedrongen tóch naar de medische hulpdienst te gaan. Daar werd de Lepra diagnose bevestigd. Dankzij een artikel dat we op internet vonden, zijn de juffen nu wat beter op de hoogte van LEPRA (of zoals ook genoemd, de ziekte van HANSEN, Hanseniase). Het is al een hele geruststelling dat het kind gewoon naar school mag gaan, als eenmaal de medicatie is gestart. Kinderen die een BCG inenting hebben gehad zijn imuun voor deze ziekte. Hanseniase is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door de ‘Bacterie van Hansen’ die de huid en de zenuwen treft. De ziekte is ook bekend als de ‘ziekte van Lazarus’ of LEPRA.   

Alle vormen van Lepra moeten behandeld worden, maar zijn niet meer besmettelijk als de behandeling eenmaal is gestart. De bacterie wordt via inademing overgenomen van andere zieken, vooral bij frequente en directe contacten. Gelukkig is het merendeel van de mensen imuun voor de ziekte of ontwikkelt zelf antistoffen. Alleen personen die geen weerstand (natuurlijke weerstand of via inenting BGC) tegen de bacterie hebben worden ziek.
Bescherming tegen Hanseniase wordt bereikt door behandeling van alle zieken en de BGC inenting van iedereen die met de zieke samenleven. Het BCG vaccin beschermt tegen de multibacteriële vormen van de ziekte, ofwel de besmettelijke varianten.

Hoe eerder de ziekte ontdekt wordt, des te sneller en zekerder is de genezing. De ziekte kan dan gestopt worden en misvormingen worden daarmee voorkómen. Omdat de huid ongevoelig wordt, moet de zieke vooral extra opletten dat hij geen verwondingen oploopt. De behandeling is ambulant en gelukkig gratis (in Brazilië).

 GEEN WATER

De afgelopen twee weken was er in Recife en omgeving een groot gebrek aan water: De toevoer van water naar het waterleidingbedrijf was afgesneden door gesprongen aanvoerleidingen. Men dacht dit probleem binnen 4 dagen op te lossen, maar het werden twee weken. Natuurlijk weer de grootste problemen vooral voor de mensen in sloppenwijken, die hebben geen eigen waterreservoir op het (fragiele) dak staan. De Escola dos Anjos had wél een watervoorraad, maar die was 18 april verbruikt zodat de school de rest van de week moest sluiten. Geen water, geen higiëne, geen school. Gelukkig is in het weekend van 24 april de watervoorziening weer hersteld, zodat er weer gepoetst kon worden, de WC’s weer werken en de lessen weer kunnen doorgaan.

ADOPTEER EEN JUF
De juffen hebben in deze moeilijke tijden  nog meer dan anders onze steun nodig. Wilt u daarbij ook helpen? Uw geld wordt 100% besteed aan DUURZAME ONTWIKKELINGSHULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. Met een kleine vaste bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.