Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

14//09/2005

BRAND IN FAVELA
" In de krottenwijk COQ in Recife heeft een brand afgelopen zaterdag 85 krotten verwoest. De gezinnen (waaronder 100 kinderen, veel peuters) zijn ondergebracht in scholen. Ze hebben alles nodig: eten, kleren en onderdak. Alle schamele bezittingen zijn door het vuur verwoest. Het ergste is dat bewoners van de krottenwijk die hun krot niet verloren, intussen zijn beroofd door ander bewoners van dezelfde wijk. De gemeente Recife heeft al een lijst aangelegd van de getroffenen, om onderdak te vinden. Alleen God weet wanneer...." schrijft Quitéria. Als de krotten niet door de stortregens vernield worden, dat doet het vuur dat wel.
BRAZILIË 8ste in SOCIALE ONGELIJKHEID
Dit is het resultaat van een studie die door middel van een getal (de coëfficient van GINI) de sociale ongelijkheid aangeeft. Dit getal varieert van 0 tot 1. Nul zou betekenen dat iedereen hetzelfde inkomen heeft, terwijl de waarde 1 zou betekenen dat slechts 1 persoon het totale nationale inkomen heeft.
In 2003 was volgens de Verenigde Naties de index voor Brazilië 0,593. Per regio en per stad in Brazilië varieert dat weer. In die studie werden 177 landen betrokken. 
Volgens deze studie ging 46,9% van het Braziliaanse nationale inkomen naar de 10% rijksten, terwijl de 10% armsten het met slechts 0,7% van het nationale inkomen moesten doen. De studie geeft aan dat de sociale ongelijkheid remmend zal zijn op de economische ontwikkeling. Het zal steeds moeilijker worden dat de armsten evenredig profiteren van de economische groei. Om aan te geven hoe ernstig de sociale ongelijkheid is, noemde Ricardo Fuentes van de Verenigde Naties dat in de wereld elk uur 1200 kinderen vroegtijdig sterven. Dit zou overeenkomen met 3 Tsunami’s per maand. “De sociale ongelijkheden zijn een rem op de haalbaarheid van de Milleniumdoelen die door de VN voor 2015 zijn gesteld”, volgens Dhr. Fuentes. Hij zei dat de vooruitgang onvoldoende is en dat zijn rapport dient als extra noodsignaal voor de Algemene Vergadering van de VN, in september. Volgens hem stelt de extreme ongelijkheid de politieke legitimiteit van sommige regeringen ter discussie.
 


SÃO BENTO DO UNA.
DE SITUATIE OP HET GEBIED VAN GEOGRAFIE, ECONOMIE EN BEVOLKING
(Uit een brief van de Burgemeester van dit dorp, Padre Aldo.)
                       De stad is gelegen in het platteland van Pernambuco, in de microregio van het dal van de Ipojuca, 211 Km westelijk van de hoofdstad (Recife).
                        São Bento do Una heeft een oppervlakte van 715,9 km² en een bevolking van 45.360 personen, waarvan 23.306 in het stadsgebied en 22.054 op het platteland. Volgens de classificatie van de Verenigde Naties is de (GINI) Index van Menselijke Ontwikkeling van de stad 0,623. Vergeleken met de Braziliaanse steden bezet onze stad een slechte plaats op de ranglijst: we staan op  plaats 4248, dus 4247 (77,1%) van de steden zijn beter ontwikkeld en 1249 Braziliaanse steden (22,9%) zijn minder of gelijk ontwikkeld.
                        De belangrijkste economische activiteiten zijn: Pluimvee, landbouw en veeteelt. Pluimveehouderij is geconcentreerd bij enkele producenten die gebruik maken van goedkoop werklieden. Landbouw en Veeteelt is in rudimentaire vorm aanwezig zonder gebruikmaking van de hedendaagse technieken. Daarbij komt dat de boeren weinig land hebben, want dat is in handen van slechts enkelen. Wat deze boeren produceren heeft weinig economische waarde. Belangrijk om te onderkennen is dat we lange droogteperioden hebben wat deze activiteiten nog bemoeilijkt omdat water een basisvoorwaarde is.
Gegevens uit 2000 tonen een inkomen per hoofd in de Gemeente van R$ 155,61 (ongeveer €50). In armoede leeft 68,9 % van de bevolking (gemeten naar de hoeveelheid mensen met een inkomen lager dan R$ 75,50, ofwel een half minimum salaris). De ongelijkheid groeide in de afgelopen jaren.”
 (NB-SKIBRA: Het minimumloon is gestegen tot R$300 in 2005, dus de gehanteerde bedragen zouden nu zijn: 300 Reais en 150 Reais. We twijfelen eraan of op het platteland de inkomens in die mate meegestegen zijn.)
 
“ Zoals gezegd is São Bento do Una een stad die diverse problemen kent, waaronder het analfabetisme. Volgens rapporten van het Ministerie van Onderwijs, in het afgelopen jaar gepubliceerd, was onze Gemeente de slechtste aanbieder in Pernambuco van onderwijs aan kinderen. De bevolking in de leeftijd va 0 – 5 jaar is (in 2004) 6.802 kinderen, waarvan slechts 149 op een crèche en slechts 296 op een pré-school ingeschreven waren. We staan bovenaan in deze treurige ranking met een schamele 6,5 % van de kinderen op een school ingeschreven.
Hiervan uitgaande, doen we een beroep op het gerenommeerde SKIBRA om met ons Gemeentebestuur een samenwerking aan te gaan, waarin we samen een crèche / pré-school in de wijk Rua Nova opzetten, waardoor we op een gedifferentieerde manier en op een directe wijze de kinderen kunnen begeleiden en onderwijzen, terwijl de moeders gelegenheid hebben om betaald werk te zoeken. Op deze wijze kunnen we de kwaliteit van leven in deze wijk verbeteren.
 
Ons verzoek komt voort uit de financiële situatie van de regio, waardoor we momenteel niet in de behoefte van deze wijk kunenn voldoen. Omdat we medemensen hebben die hun goed met ons willen delen, doen we dit beroep op u in het vertrouwen dat solidarideit bestaat.                  
Getekend: Pe. José Aldo Mariano da Silva
Burgemeester


Het behoeft geen langdurige studie (zeker niet voor wie ooit in São Bento geweest is) om tot de slotsom te komen dat dit een verzoek is dat de SKIBRA graag honoreert. Er moet nog veel voorbereid worden, maar het project zal er met hulp van particulieren, scholen, stichtingen, bedrijven en overheden in Nederland zeker komen. Het past in onze missie “VOORKÓMEN DAT KINDEREN STRAATKIND WORDEN” en bovendien is er steun en samenwerking van de zijde van het Gemeentebestuur van São Bento.