Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

26//10/2005

GROEN LICHT voor de MISDAAD
(uit: Folha de Pernambuco)

Als het verkeerslicht rood wordt, slaat de angst toe bij duizenden automobilisten in Brazilië. In de afgelopen 12 dagen zijn alleen al in Recife 3 mensen gedood toen ze voor het stoplicht stilhielden. De afgelopen 4 maanden waren er vijf doden te betreuren. De slachtoffers werden doodgeschoten omdat ze zich niet wilden laten beroven en weerstand boden. We hebben geen cijfers over het aantal berovingen dat zonder dodelijke afloop plaatsvond. Maar dat zijn er veel. Want bijna niemand verzet zich nog tegen overvallers. Eén ding is zeker: de verkeerslichten, die bedoeld zijn om het verkeer te regelen, helpen in werkelijkheid de bandieten om naar believen mensen te beroven.
REFERENDUM: VÓÓR of TEGEN de VERBOD VRIJE WAPENHANDEL.
Met ongeveer 80% van de stemmen geteld, wordt duidelijk dat de Brazilianen geen vertrouwen hebben in hun regering als het op VEILIGHEID aankomt. Ongeveer 65% van de stemmen is TEGEN. De meeste argumenten komen op hetzelfde neer: zolang de criminaliteit niet beteugeld wordt, vertrouwen de meeste burgers alleen op zichzelf en op hun eigen revolver voor zelfverdediging. De spreuk ORDE en VOORUITGANG die in de Braziliaanse vlag staat, roept bij de bevolking slechts sarcasme op. Orde voor de ARMEN, vooruitgang voor de RIJKEN. En intussen heerst de maffia, met name in de steden RIO de JANEIRO en SÃO PAULO. Maar ook de ‘kleine’ misdaad tiert welig. In het voorgaande schreven we al over berovingen bij verkeerslichten, maar we zullen het nu even niet hebben over de talloze verkrachtingen, ontvoeringen en de overlast door drugsverslaafden.
ONDERWIJS
Alleen door onderwijs kan op de lange duur verbetering komen. Het is een illusie te veronderstellen dat in een land ter grootte van Europa met 180 miljoen inwoners ‘even’ orde op zaken gesteld kan worden. Wat SKIBRA wél kan doen is om zoveel mogelijk kinderen kans op een betere toekomst te geven. Onderwijs geven aan kinderen uit de krottenwijken, broeinesten van de misdaad, om ze een kans op werk te geven en om ze normen en waarden aan te reiken die ze van thuis uit niet mee krijgen.


DIA DAS PROFESSORAS - Dag van de leraren (foto)
Onze juffen doen dat met Liefde, in weerwil van burocratie, in weerwil van hun angst voor sommige ouders. De Dag van de Juffen heeft voor ons dan ook een speciale betekenis. Niet alleen zit in het werk van onze juffen een belangrijk deel vrijwilligerswerk, vooral trotseren zij angst voor hun omgeving én de frustraties van de burocratie, die onredelijke en zelfs belachelijke voorschriften produceert waaraan een school moet voldoen. Gelukkig is er altijd een verschil tussen de burocratie en de praktijk. Ook dat is Brazilië.
Uitbreiding ESCOLA DOS ANJOS op het PLATTELAND
Eindelijk is het dan zover dat het perceel voor de bouw van een Escola dos Anjos op het platteland van São Bento  do Una overgedragen werd aan COSKIBRA, ons intermediair in Brazilië. Dat wil zeggen: De rechtbank heeft de voormalige eigenaar postuum tot RECHTMATIGE eigenaar verklaard en daarmee het recht gegeven de grond te verkopen. De Coskibra heeft in het bijzijn van de rechter de volledige koopsom betaald. Pas als alle burocratische wachttijden en formaliteiten zijn vervuld mag de COSKIBRA het terrein op haar naam laten registreren. Het had heel wat voeten in de aarde. Al in november 2004 werd een koopovereenkomst met de toenmalige eigenaar gesloten. Er waren echter twee complicaties: De eigenaar was in een terminale fase van zijn leven én hij had geen eigendomsdocumenten. Zoals we in het verleden al schreven, komt dit laatste heel veel voor in de krottenwijken en op het platteland, bij armen die er een krot hebben gebouwd. Gelukkig biedt de wet in Brazilië uitkomst in zo’n geval. (Geen probleem zo groot of er is wel een oplossing…). Om eigendomsbewijs te verkrijgen moet je een juridische procedure starten. Die heet USO-CAPIÃO. Het houdt in dat je moet aantonen al meer dan 5 jaar op het betreffende perceel te wonen, zonder dat iemand er aanspraak op maakte of zal maken. Natuurlijk kunnen de meesten deze juridische procedure niet betalen. Maar met de verkoop in het vooruitzicht en met hulp van SKIBRA kon de heer EDNALDO toch deze procedure starten toen hij nog leefde. Begin 2005 overleed EDNALDO. Op het moment dat de zitting op de rechtbank was,in september 2005, kon hij er daarom niet bij zijn maar moesten zijn ex-vrouw en nazaten voor de rechter getuigen van het feit dat hij daar al meer dan 10 jaar woonde. Ook moesten zij bevestigen het met de verkooptransactie eens te zijn. Dat alles was inmddels goed voorbereid door COSKIBRA. Vervolgens keurde de rechter de transactie goed en werd de koopsom ter plekke aan de nazaten voldaan door COSKIBRA, onder het toeziend oog van de rechter.
We kunnen nu hopenlijk binnenkort starten met de eerste bouw-activiteiten: aanleggen van een groot waterreservoir voor de school én voor de omwonende kleine boeren.