Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

23/11/02

W……R geen water (uit: Folha de Pernambuco)
Het is voor ons zů gewoon dat als je de kraan opendraait er SCHOON DRINKWATER uit komt, dat we waarschijnlijk in grote paniek zouden raken als plotseling de levering zou stoppen. Het is bijna jaarlijks terugkerend ritueel in Recife, BraziliŽ, dat de waterlevering stokt. En dan hebben we het nog niet eens over SCHOON water. Nog dit jaar was er een grote storing en kon door overmacht een week geen water worden geleverd. Sinds 26 oktober is er geen water in 68 wijken van Recife en omliggende steden. Het treft 800.000 inwoners. Reden is: Groot onderhoud en reparaties aan pompstations. De leverantie van water zal zeker tot 4 november onderbroken zijn. En dŠt met een temperatuur van 32 graden! Want het regenseizoen is voorbij en dat betekent droogte en hitte. Doorlopend.
DROOGTE
In het regenseizoen, dat in 2005 uitzonderlijk nat was, kon men de waterhoeveelheden nauwelijks aan. In het binnenland waren de wegen door de rode modder onbegaanbaar. Nu krijgen we fotoís waarop te zien is dat al het kleine groen (lage planten, gras, kleine struiken) reeds verdord is. Het zaaigoed dat in de regentijd verrotte, is nu verbrand door de verzengende tropische zon. Water voor irrigatie is er niet, want op het platteland is er geen waterleiding.


WATERRESERVOIR.
Toch is er goed nieuws te melden. De bijgaande foto laat zien dat de werkzaamheden voor aanleg van een waterreservoir in het dorre binnenland zijn gestart. Er wordt druk gegraven. Niet met machines, die zijn niet voorhanden. Hier is het nog puur handwerk. Maar men doet dat met plezier, wetend wat het resultaat zal zijn. Als het reservoir klaar is, kan men in elk geval de droogteperiodes doorstaan. Het is voor hygiŽne en voor overleven van wezenlijk belang dat er schoon water is. Dat is in BraziliŽ lang niet zo normaal als in Nederland. Maar met kleine beheerste stapjes kunnen de mensen vooruit komen, met uw hulp via SKIBRA. Als het waterreservoir klaar is volgt de bouw van een schooltje. Waar dat water ůůk een basisvoorwaarde is voor hygiŽne en voor overleven.

HYGIňNE
Vorige week is er op de ESCOLA DOS ANJOS een vlooienplaag uitgebroken. Na de angst voor meningitis worden de kinderen en de juffen nu geconfronteerd met vlooien, die in de vaak ongewassen kroeskopjes een heerlijk nest kunnen maken. Met alle macht worden bestrijdingsmiddelen en ďschoonmaakactiesĒ ingezet. Want vanuit de thuissituatie van de kinderen mag je niet teveel verwachten. Je vraagt je af hoe de juffen nog aan lesgeven toekomen. Maar alle tegenslagen worden met frisse moed te lijf gegaan. Respect voor onze juffen!