Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Girotel/Postbank.nl, ófwel door een machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn op het postkantoor verkrijgbaar.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

09/11/2005

Brazilië Zuid-Amerikaans kampioen beneden 15 jaar (uit: Folha Online)

Op 4 november werd de voetbalselectie beneden 15 jaar in Bolivia Zuid-Amerikaans kampioen, na Argentinië in de finale met 6-2 te hebben verslagen. Brazilië won alle 6 wedstrijden in het toernooi.
Als Ajax nog op zoek is naar een scorende spits, mogen ze eens kijken naar Bernardo, die in deze wedstrijd 3 maal scoorde.
"Onze spelers hebben veel te vieren. Niet alleen dat ze gewonnen hebben, maar vooral ook de spectaculaire wijze waarop ze speelden”, aldus de trainer Edgar Pereira. Voor Brazilianen is een overwinning op Argentinië even zoet als een overwinning van Nederland op Duitsland zou zijn….

KERSTPAKKETTEN
In voorgaande jaren leerden de juffen dat het toch wel ingewikkeld is om het samenstellen en uitdelen van Kerstpakketten pas in de week vóór Kerstmis te doen. Dan zijn naast de laatste voorbereidingen voor de FORMATURA ook de proefwerken van de kinderen (einde schooljaar!), het opstellen van de rapporten en zelfs al de eerste aanmeldingen van leerlingen voor schooljaar 2006. Daarom vroegen de juffen toestemming om die pakketten wat eerder te mogen samenstellen (inkopen doen) en uitdelen. Dat lijkt ons een goed idee. 

Het is gebleken dat die kerstpakketten een stimulans zijn voor de ouders om de kinderen naar school te blijven sturen. Extra reden om de ‘traditie’ voort te zetten. De belangrijkste reden is echter dat de gezinnen waar onze leerlingen vandaan komen zó ver onder de armoedegrens leven dat er voor hen geen Kerstgevoel zou zijn anders dan HONGER. SKIBRA zendt geen kerstpakketten vanuit Nederland. Dat is te duur qua transport, te onzeker of de pakketten aankomen, maar bovenal: het bederft de kleine economie in de wijk waaren waar onze leerlingen wonen. Als de mensen overladen worden met spullen uit Nederland, kopen ze helemaal niks meer in de kleine buurtwinkeltjes. Het is ook dáárom beter de kerstpakketten in de omgeving van de Escola dos Anjos te kopen, bij de kleine huiswinkeltjes van mensen die proberen daar een bestaan mee op te bouwen. Dan hebben ook die mensen een goede kerst.

Daarom willen we u nu reeds vragen of u wilt bijdragen aan kerstpakketten voor de gezinnen van onze leerlingen aan de Escola dos Anjos. Het is wat vroeger dan anders maar de tijd vliegt als het druk is. U kunt meedoen door een gift over te maken op giro 208356 van Stichting Kinderzorg Brazilië te Eijsden, met vermelding van KERSTPAKKET.

ESCOLA DOS ANJOS bereidt zich voor op de examens in December (FORMATURA)
Het ziet er naar uit dat 17 kinderen in December de eindstreep gaan halen en hun diploma “Doctor in het ABC” zullen krijgen. De voorbereidingen zijn gestart, met de eerste ouderbijeenkomst in de Escola dos Anjos. Voor deze mensen is het een enorme gebeurtenis dat hun kinderen dit diploma halen. Vergelijkbaar met de gevoelens die ouders hier in Nederland hebben als ‘kinderen’ afstuderen aan de universiteit. De ouders verwachten dan ook een enorm feest (natuurlijk op kosten van de school…) en het is elk jaar weer een hele opgave om die verwachting tot reële proporties terug te brengen. Dat betekent: Een hoogmis waarin het katholieke deel van de examinanten dankzeggen en de zege voor de toekomst krijgen. Daarna in de middag de plechtige diploma-uitreiking waarbij de kinderen als afsluiting ook een echte Weense Wals dansen op muziek van onze eigen André Rieu (Second Walz). Daarna is er dan een lekker stuk cake en limonade voor de kinderen en hun ouders. Zoals gebruikelijk wordt er in de weken voorafgaand aan de FORMATURA, heel veel gepraat, gepraat en geregeld met de ouders. Dat proces is nu dus gestart.


COMPUTER COSKIBRA STUK
Helaas, de computer van COSKIBRA is stuk. Waarschijnlijk door de hoge vochtigheidsgraad en zilte zeewind zo pal bij de Atlantische Oceaan, slaat de corrosie binnen twee à drie jaar toe. De kwaliteit van de in Brazilië gebruikte onderdelen speelt misschien ook wel een rol. Daardoor valt een groot stuk communicatie (verslagen en foto’s via internet) weg, maar erger is dat het leerlingenbestand en andere toepassingen niet meer gebruikt kunnen worden. Als iemand nog een pentium-4 computer of moederbord met processor beschikbaar heeft houden wij ons graag aanbevolen (043-4098034 of e-mail gpopma@skibra.nl). Dat bespaart ons een investering in een nieuwe computer.

FAQ : VGV : Veel gestelde vragen

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld hoe wij werken. Zo vraagt men:

> BETAALT SKIBRA alles voor de ESCOLA DOS ANJOS of draagt de Braziliaanse overheid ook bij?
Antwoord: JA, SKIBRA heeft het project opgezet (met subsidies) en zorgt ook voor de exploitatie, dus materialen, stroom, water, gas én: onze Braziliaanse JUFFEN.. Ondanks grootse plannen draagt de Braziliaanse overheid helaas niet bij. Belangrijkste reden is geldgebrek. Wél maakt de beruchte Braziliaanse Burocratie het ons soms vreselijk lastig. Maar ons doel is om te voorkómen dat kinderen uit krottenwijken straatkind worden. We laten ons niet door burocratie weerhouden om dat te bereiken. Daarom is de Escola dos Anjos met haar 100 leerlingen nu al 8 jaar succesvol.
> HOE komt SKIBRA aan de benodigde middelen hiervoor?
Antwoord: Voor het doen van investeringen zijn we afhankelijk van subsidies, acties op scholen, in kerken, bedrijven, giften van particulieren, etcetera. Voor het betalen van de exploitatiekosten is SKIBRA volledig afhankelijk van donateurs in het programma “ADOPTEER EEN JUF”.
> WIE voert de projecten in Brazilië uit?
De projecten in Brazilië worden geleid door Braziliaanse vrijwilligers die samen de COSKIBRA vormen in Brazilië. Enige uitzondering hierop is de functie van Secretaris van de Coskibra, die uitgeoefend wordt door de Nederlandse voorzitter van SKIBRA. Mede hierdoor behoudt SKIBRA volledige controle over de projecten.
> ONTVANGEN medewerkers van de projecten een vergoeding?
Zowel SKIBRA als COSKIBRA en ESCOLA DOS ANJOS bestaat geheel uit vrijwilligers die veel tijd willen steken in een betere toekomst voor kinderen in krottenwijken. Alleen de JUFFEN van de Escola dos Anjos krijgen van SKIBRA een bescheiden vergoeding voor hun vrijwilligerswerk(geen salaris). Voorzover daar donaties voor ontvangen worden……

ADOPTEER EEN JUF

WILT U OOK HELPEN? Het behoud van de Braziliaanse juffen is essentieel voor onze duurzame ontwikkelingshulp. Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. We hebben uw hulp dringend nodig! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.

NB: Als u besluit om vaste donateur te worden kunt u bijgaand machtigingsformulier inleveren bij uw bank (of in een bank-enveloppe opsturen naar uw bank-kantoor).

Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Girotel, ófwel door een machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn op het postkantoor verkrijgbaar.

Op onze website WWW.SKIBRA.NL kunt u meer lezen over actuele ontwikkelingen. Kom er regelmatig eens kijken!zover daar donaties voor ontvangen worden……