Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

23/11/25

Minister van Ardenne zoekt betrouwbare regeringen
Op 15 november j.l. was er in de Universiteit Maastricht een debat over de rol van gezondheidszorg in ontwikkelingssamenwerking. Uit onze observatie van het debat bleek dat de belevingswereld van zowel minister als studenten ver af staat van de realiteit in ontwikkelingslanden. Zo mochten wij de uitspraak noteren van Minister van Ardenne dat “…alleen met betrouwbare regeringen in ontwikkelingslanden ontwikkelingsprojecten opgezet worden…”. Natuurlijk zit hem de crux in de definitie van het woord betrouwbaar. Helaas waren we niet in de gelegenheid om te vragen hoeveel betrouwbare regeringen ONZE betrouwbare regering al gevonden heeft in ontwikkelingslanden.
Ook werd (door studenten) geopperd dat ELKE STUDENT tijdens zijn studie vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden zou moeten doen. Slechts één studente herinnerde de aanwezigen eraan dat zo’n toevloed van goedwillenden er de situatie voor de lokale (arme) bevolking niet op zou verbeteren. Het is juist belangrijk dat onderwijssystemen in die landen opgezet en instand gehouden worden, zodat de lokale bevolking kan studeren en werken. Verder werd ook (nog) niet stilgestaan bij problemen als
  • onderdak
  • veiligheid
  • voeding
  • medische en andere zorg (wie is verantwoordelijk voor het welzijn van de vrijwilligers)
  • cultuurverschillen en daaruit voortvloeiend onbegrip/ergernis
  • taalproblemen en last but not least:
  • waar moet zo’n buitenlandse vrijwilliger van leven
Allemaal overwegingen die SKIBRA uiterst voorzichtig maken. Wij recruteren liever vrijwilligers in het ontwikkelingsland zelf, die dan desnoods van ons een training krijgen, dan er goedbedoelende maar onwetende vrijwilligers uit Nederland heen te sturen.

Wat Van Ardenne wél goed in beeld had was het feit dat je ontwikkelingshulp ‘holistisch’ moet benaderen. Dat wil zeggen: niet focussen op één aspect van het leven, maar er zoveel mogelijk sociaal-culturele aspecten bij betrekken, en de politieke en criminele omgeving niet bij uit het oog verliezen. Met name HANDHAVING van orde en veiligheid is een heel belangrijk aspect, evenals hygiëne en geloofsovertuiging (ongeacht van welk geloof). Tenslotte is ontwikkelingshulp vooral zinvol als die duurzaam is. Dus als je resultaten kunt laten zien en daarbij kunt laten zien dat de vooruitgang verankerd is in het dagelijkse leven.

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING. 

En dan is het nog maar de vraag of lange termijn investeringen in ontwikkelingshulp wel effect hebben voor de ellendige situatie van de armsten. Niet dus! In Brazilië zijn de armsten aangewezen op hulp van de SUS, vrij vertaald het armenziekenhuis. Daar kun je één keer per maand terecht om een AFSPRAAK te maken voor bejandeling over enkele weken (of maanden). Bovendien worden er slechts een BEPERKT aantal afspraken gemaakt. Resultaat: Mensen komen van heide en verre, zo ziek als ze zijn, om twee dagen in de rij te gaan staan voor het maken van een afspraak. Velen sterven daardoor onnodig, verstoken van medische zorg. Vorige week overleed een moeder met ongeboren kindje die onverrichterzake door datzelfde SUS naar huis werd teruggestuurd. Het is niet voor niets dat SKIBRA de JUFFEN van de Escola dos Anjos een ziektekostenverzekering biedt. Daardoor zijn ze niet afhankelijk van de SUS en dat heeft al meermalen zijn nut bewezen!

KERSTPAKKETTEN. 
Het is gebleken dat kerstpakketten een stimulans zijn voor de ouders om de kinderen naar school te blijven sturen. Extra reden om de ‘traditie’ voort te zetten. De belangrijkste reden is echter dat de gezinnen waar onze leerlingen vandaan komen zó ver onder de armoedegrens leven dat er voor hen geen Kerstgevoel zou zijn anders dan HONGER. SKIBRA koopt de kerstpakketten in Brazilië, rechstreeks bij kleine buurtwinkeltjes in de krottenwijken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Er is ons geen beeld van armoede zo treffend bekend als dat van het kindje Jezus in de kribbe. Dit beeld zien wij steeds terug in de krotjes waar de leerlingen van onze Escola dos Anjos wonen. Het is er niet koud met kerstmis, maar bloedheet. Het is niet slechts één kribbetje, maar het zijn er duizenden (alleen al in de stad Recife). In deze periode zijn we extra begaan met het lot van deze mensen en willen graag solidariteit tonen door een voedzaam kerstpakket aan onze leerlingen mee te geven.

Daarom willen we u nu reeds vragen of u wilt bijdragen aan kerstpakketten voor de gezinnen van onze leerlingen aan de Escola dos Anjos. U kunt meedoen door een gift over te maken op giro 208356 van Stichting Kinderzorg Brazilië te Eijsden, met vermelding van KERSTPAKKET.

ESCOLA DOS ANJOS registreert al nieuwe leerlingen voor het jaar 2006
Ondanks dat de FINALE van het lopende schooljaar nog komt (maand december) zijn er nu al nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2006 de Escola dos Anjos. En dat terwijl de computer nog steeds dienst weigert!
Als iemand nog een pentium-4 computer of moederbord met processor beschikbaar heeft houden wij ons graag aanbevolen (043-4098034 of e-mail gpopma@skibra.nl). Dat bespaart ons een investering in een nieuwe computer.