Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

21/12/05

KERSTMIS
Het bestuur van SKIBRA wil bij deze graag iedereen een Zalig Kerstfeest toewensen. Als u dit leest is de laatste week van het schooljaar 2005 in volle gang op de Escola dos Anjos. De juffen hebben ook dit jaar weer alles uit de kast gehaald en de resultaten zijn er weer: 18 Kinderen met diploma “Doctor in het ABC” verlaten de Escola dos Anjos en gaan goed voorbereid naar de volgende school. We kunnen niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk uw steun hiervoor was. Niet alleen kregen de kinderen uit krottenwijken gratis les van uitstekende kwaliteit, ook waren ze in de meest kwetsbare leeftijd in goede handen bij de juffen van de Escola dos Anjos.
We hopen dat ook in de volgende jaren, de steun voor dit SKIBRA-project mag blijven bestaan en groeien. Want voor duurzaam ontwikkelen is duurzame steun hard nodig. 

Los van de ‘reguliere’ taken met betrekking tot lesgeven hadden de juffen ook nu weer de handen vol aan ‘speciale’ gevallen zoals de begeleiding van dwerg Mateus, de zorg voor Moises, een (door ervaringen in het verleden) getraumatiseerde leerling, het pareren van besmettelijke ziekten zoals meningitis en TBC, de mateloos irritante Braziliaanse burocratie, de begeleiding van moeders-in-nood, verstrekking van medicamenten (op voorschrift), brillen, hoortoestel en aanvullende voedselpakketten etcetera, etcetera. Met de Kerstdagen gaan onze gedachten dan ook in het bijzonder uit naar deze waarachtige Engelen van de Eschola dos Anjos, de School van de Engelen. Deze naam slaat trouwens niet alleen op de juffen, maar ook op de kinderen en in het bijzonder ook op de donateurs die de exploitatie van de school mogelijk maken.


ENGEL SPECIAAL.  

Zo af en toe komt er dan een bijzondere Engel aan de deur. Dit keer was het de heer Angenent die zes mooie zilveren broches gemaakt heeft in de vorm van een engeltje. Deze zijn te koop voor €100 per stuk. De opbrengst schenkt hij geheel aan de Escola dos Anjos. Belangstellenden kunnen bellen op 043-4098034 of een e-mail sturen aan skibra@gmail.com.


DOORBREKEN VAN PATRONEN.
Soms zijn mensen zó overtuigd van de onmogelijkheid van dingen dat ze verzuimen om nog eens na te vragen of het werkelijk niet anders kan. Zo ook bij het samenstellen van kerstpakketten door de juffen van de Escola dos Anjos. In voorgaande jaren drongen we er al op aan om de pakketten door de winkeliers te laten samenstellen en in de Escola dos Anjos te laten afleveren. “ONMOGELIJK!” was dan het antwoord. Dat kunnen ze niet, willen ze niet, en nog meer argumenten. Resultaat: de COSKIBRA was tegen Kerst een groot pakhuis vol levensmiddelen die door de juffen met vereende krachten in kerstpakketten werden verpakt en gedistribueerd. Dit jaar kon eindelijk die gewoonte doorbroken worden. Er werd één pakket in de winkel samengesteld, afgerekend en de gespecificeerde kassabon werd als opdrachtformulier aan de winkelier gegeven, met het verzoek er de volgende dag alvast 50 van te leveren. Keurig op de afgesproken tijd werden de spullen geleverd en nooit tevoren waren de pakketten zo efficiënt samengesteld, zonder concessies aan de kwaliteit. De pakketten bevatten: Bruine bonen, maismeel, melk, rijst, suiker, spaghetti, Goiába vruchtengelei, koffie, koekjes, een kerstkoek (panettoni), boter en een fles zonnebloemolie. Allemaal dagelijks benodigde voeding en een welkome aanvulling op het eenzijdige dieet van deze krotbewoners.

 

ADOPTEER EEN JUF
Inmiddels bestaat SKIBRA 13 jaar en de Escola dos Anjos 8 jaar. Natuurlijk gaan we door zolang dat nodig is en zolang onze donateurs dat mogelijk maken, door deel te nemen in het programma ADOPTEER EEN JUF. 
PRIMAIR blijft onze missie: VOORKÓMEN DAT KINDEREN STRAATKIND WORDEN. De juffen van de Escola dos Anjos in Recife ontvangen een kleine onkostenvergoeding van SKIBRA, bij gebrek aan middelen bij deze gemeente. Wilt u daarbij ook helpen? Het behoud van de Braziliaanse juffen is essentieel voor onze duurzame ontwikkelingshulp.
Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. We hebben uw hulp dringend nodig! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF
NB: Als u besluit om vaste donateur te worden kunt u bijgaand machtigingsformulier inleveren bij uw bank (of in een bank-enveloppe opsturen naar uw bank-kantoor).
Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Postbank.nl, ófwel door bigaand machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn ook op het postkantoor verkrijgbaar.