Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

23/12/05

Het bestuur van SKIBRA wil niet volstaan met de reeds mondeling uitgebrachte dank voor de voortgezette steun van het Missie Comité Breust-Eijsden.
Daarom bij deze nogmaals onze dank voor de €2.000,= waarmee het Missie-Comité in 2005 weer garant stond voor een ‘hele’ Juf voor de Escola dos Anjos in Recife. Deze bijdrage geeft zowel de juffen als het bestuur van SKIBRA een belangrijke zekerheid, waardoor de juffen zich kunnen concetreren op hun primaire taak: lesgeven aan de armste kinderen uit de krottenwijken van Recife.
In 2005 hebben 18 kinderen het diploma “Doutor em ABC” gehaald. Een hele stap voorwaarts als men bedenkt dat de meesten uit “analfabetische gezinnen” komen. Daarbij een vliegende start in het overheidsonderwijs voor kinderen vanaf 7 jaar: daar mogen de meeste van onze eindexaminanten de eerste klas overslaan.

 Bovendien zijn deze kinderen in belangrijke mate aan het “straatkinderen-circuit” onttrokken. Uw steun levert dus niet alleen resultaten in de zin van kennis en diploma, maar mede door uw steun zijn deze kinderen geen straatkinderen geworden. Dat heeft ook zijn positieve effecten op levensverwachting, de omgeving en op de latere nazaten van deze kinderen.
Nogmaals dank en hulde aan de vrijwilligers van het Missie Comité Breust-Eijsden.