HET BESTUUR VAN SKIBRA WENST U ALLEN EEN ZEER VOORSPOEDIG EN GELUKKIG JAAR 2006 TOE, IN VREDE EN IN GOEDE GEZONDHEID.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

04/01/2006

Terugblik 2005
Terugblikkend op het jaar 2005 mogen we constateren dat het een voor SKIBRA en voor de ESCOLA DOS ANJOS weer een succesvol jaar is geweest. Dank aan allen die dit mogelijk maken door deelname in het programma ADOPTEER EEN JUF en door andere donaties! Het bestuur van SKIBRA beseft dat zonder het trouwe legioen donateurs dit niet mogelijk is. Het was een jaar vol ups en downs voor de Escola dos Anjos. Onze juffen hebben heel wat meer te verduren gehad dan de zorg voor de 100 leerlingen. Om te beginnen die lastige SKIBRA in Holland, die altijd maar verslagjes en rapportages wil. Maar vooral de uitermate vervelende burocratie (in plaats van hulp) van Braziliaanse overheden, de voortdurende afwisseling van TE veel regen, TE droge periodes, TE veel stroomstoringen en TE veel gebrek aan leidingwater waren zaken die het werk en leven van onze juffen heel zwaar maakten. Dank zij U allen kan SKIBRA daarbij toch zoveel mogelijk verlichting bieden. Ook de belangeloze hulp van een Braziliaanse advocaat met soortgeljke ‘missie’ als de SKIBRA helpt onze juffen om schier onoverkomelijke barrières te slechten.
Zoveel dapperheid verdient onze niet aflatende steun.
Op tweede kerstdag was de plechtige overhandiging van diploma’s aan de 18 ‘afstudeerders’ die de Escola dos Anjos verlaten als “Doctor in het ABC”.  Concreet resultaat, elk jaar weer. De kinderen, die veelal uit gezinnen komen waar beide ouders analfabeet zijn, hebben hierdoor een grote sprong voorwaarts gemaakt en kunnen op de gemeentelijke lagere school een vliegende start maken.
Bij afsluiting van de ceremonie vroeg een van de moeders speciaal om alle donateurs te bedanken voor alles wat de juffen en de Escola dos Anjos voor ze konden doen. Bij deze!!
De uitreiking van KERSTPAKKETTEN was eveneens een succes. Er kwamen óók veel onbekende mensen aanbellen bij de Escola dos Anjos om een kerstpakket te vragen. Helaas reiken onze middelen niet verder dan het geven van kerstpakketten aan de gezinnen van onze leerlingen. En dat is wat ons betreft ook genoeg extra werkdruk voor onze juffen in de toch al hectische maand December.

2006: NIEUWE UITDAGING
Op het moment van schrijven is het oudejaarsavond 2005. Er knalt al de hele dag vuurwerk en met het uur neemt het aantal knallen toe. Hopenlijk wordt daardoor voor 2006 veel goeds afgedwongen….
De ESCOLA DOS ANJOS gaat natuurlijk dóór. Ondergetekende vertrekt morgen (Nieuwjaarsdag), naar Brazilië, onder meer voor de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.

Vanuit Brazilië zullen we u de komende weken rechtstreeks op de hoogte houden van actualiteiten en de vorderingen. Inmiddels zijn er meer nieuwe leerlingen aangemeld dan we kunnen plaatsen, zodat het nog een hele kluif voor de juffen wordt om de juiste en ‘rechtvaardige’ selectie te maken. Daar zullen wel wat huisbezoekjes voor nodig zijn. Januari is de zomervakantie in Brazilië. De eerste maandag van Februari begint dan het nieuwe schooljaar, waar we aan beginnen in de wetenschap dat we op onze trouwe donateurs kunnen rekenen en in de wetenschap dat de nood in de krottenwijken nog steeds ONVOORSTELBAAR groot is. Ook in de wetenschap van voortdurende schermutselingen met burocratie. Maar onze missie is “VOORKÓMEN DAT KINDEREN STRAATKIND WORDEN” en daarbij laten we ons niet ontmoedigen door burocratie, die voor het grootste deel van de bevolking een onneembare hindernis is.
Want om daarin succesvol te zijn moet je kunnen lezen en schrijven, de wetten kennen en geld hebben om alle legeskosten te betalen. Ziehier de onmogelijke positie van het grootste deel van de Brazilianen. We laten ons niet ontmoedigen maar  nemen wél dankbaar alle hulp aan. Die krijgen we óók in Brazilië en dat schept moed. Daar is die hulp veelal in hand-en-spandiensten (want geld hebben ook de middenklassers niet), maar dat kan heel veel geld en inspanning besparen. Kortom:

WIJ van SKIBRA en Escola dos Anjos
GAAN DÓÓR met onze
DUURZAME ONTWIKKELINGSHULP.
 
ADOPTEER EEN JUF
Wij kunnen natuurlijk alléén doorgaan zolang dat nodig is en zolang onze donateurs dat mogelijk maken, door deel te nemen in het programma ADOPTEER EEN JUF. 
Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. We hebben u dringend nodig! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.

Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Girotel, ófwel door een machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn op het postkantoor verkrijgbaar.

Op onze website WWW.SKIBRA.NL kunt u meer lezen over actuele ontwikkelingen. Kom er regelmatig eens kijken!