Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

11/01/2006


VAKANTIE ESCOLA DOS ANJOS
Nu de engeltjes van de Escola dos Anjos van een welverdiende vakantie genieten, zijn de juffen druk in de weer met voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar dat in Februari van start gaat. De nieuwe leerlingenlijsten zijn klaar, de indeling van de klassen is gereed en alles is keurig in harmonie verlopen.
Ondanks het feit dat de directrice van de Escola dos Anjos niet kon meewerken. Zij moest zich onderwerpen aan een cirurgische ingreep om een myoom te laten verwijderen. Dientengevolge kan zij de komende weken niet in het arbeidsproces meedraaien en moeten de juffen vrijwel alles alleen doen. De operatie is overigens goed verlopen maar de hersteltijd is lang.
 

SOCIALE HULP
Het is nu ook de tijd om dingen te doen die door de dagelijkse school-activiteiten niet voldoende aan bod komen, zoals het ondersteunen van mensen met extra hulp, die door donateurs mogelijk gemaakt wordt. Zo konden we weer een gezin blij maken met twee zakken cement om een vloer in de slaapkamer te maken en een stapelbed voor de twee kinderen, die tot nu toe op de zandvloer sliepen. De armoede anno 2006 is met geen pen te beschrijven.
Ook kon dankzij een van donateurs ontvangen gebruikte computer een groot probleem voor Coskibra opgelost worden, door uitwisseling van onderdelen (moederbord) met de haperende computer in Brazilië. We hopen nu maar dat deze oplossing een tijdje blijft werken. In elk geval was het goed om alle computerbestanden betreffende projecten en het leerlingenbestand van de Escola dos Anjos te redden en verder te gebruiken.


SAMENWERKING MET OPENBAAR MINISTERIE LOOPT GOED.
Ze vorige week kregen we bezoek van personeel van het Openbaar Ministerie in Recife. Sinds twee jaar heeft de COSKIBRA in Recife een convenant met het Openbaar Ministerie. Gevolg is dat mensen die wegens een ‘licht’ vergrijp zijn veroordeeld tot een taakstraf, via de COSKIBRA in projecten ingezet kunnen worden. Momenteel zijn er twee mannen die op deze basis werk doen voor de COSKIBRA en de Escola dos Anjos. Meestal in de sfeer van schoonmaken, schilderen of andere klusjes. De bezoeksters van het Openbaar Ministerie kwamen controleren of de mensen ook op de afgesproken tijd hun afgesproken werk kwamen doen. Gelukkig was daar niets op aan te merken. Alleen moesten we het OM vragen om toch een beetje de gezondheidstoestand van de gestraften in aanmerking te nemen aangezien in october 2005 iemand met TBC in de Escola dos Anjos te werk werd gesteld. Gelukkig ontdekten de juffen dat snel en konden zij een Mantoux test regelen voor de juffen en de kinderen die mogelijk gevaar hadden gelopen. De testresultaten waren gelukkig negatief, maar het had ook anders gekund. In gesprek met het medisch personeel bleek dat soms busladingen vol besmette kinderen kwamen voor medische behandeling. Naast Malaria, Knokkelkoorts, AIDS en andere ziekten is TBC hier dus ook een front van harde strijd.

ZEKERHEDEN
Wij noteerden ook in 2005 een groeiend aantal vaste donateurs in het programma Adopteer een Juf. Hierdoor kunnen we onze juffen ook voor 2006 het vooruitzicht bieden dat zij met een gerust hart kunnen doorwerken en zich kunnen concentreren op hun zware taak: Lesgeven aan “achterstandskinderen”. Via de opbrengsten van Adopteer een Juf kunnen we de juffen ook een eenvoudige basis ZIEKTEKOSTENverzekering bieden en dat heeft zijn nut al vele malen bewezen. Zonder zo’n verzekering ben je overgeleverd aan het armenziekenhuis en dat betekent soms sterven in de wachtrij.
ADOPTEER EEN JUF
Wilt u ook helpen? Het behoud van de Braziliaanse juffen is essentieel voor onze duurzame ontwikkelingshulp. Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. We hebben uw hulp dringend nodig! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.  

NB: Als u besluit om vaste donateur te worden kunt u bijgaand machtigingsformulier inleveren bij uw bank (of in een bank-enveloppe opsturen naar uw bank-kantoor).

Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Girotel, ófwel door een machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn op het postkantoor verkrijgbaar.

Op onze website WWW.SKIBRA.NL kunt u meer lezen over actuele ontwikkelingen. Kom er regelmatig eens kijken!