Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

18/01/2006


OP HUISBEZOEK
In Januari hoort bij de voorbereiding van het nieuwe schooljaar ook steevast het afleggen van de huisbezoeken. Meestal steekproefgewijs, deze keer kreeg vrijwel elk gezin een bezoekje van de juffen. Niet alleen om te zien of de nieuw aangemelde leerlingen wel op de Escola dos Anjos kunnen komen, ook waren we nieuwsgierig naar de toestand in gezinnen die we in eerdere jaren al bezocht hadden. De Escola dos Anjos is er voor de armsten, die geen ander onderwijs kunnen betalen. Toch heb je altijd mensen die er profijt uit willen halen en hun kind aanmelden ook al kunnen ze ander onderwijs betalen. Dat viel deze keer heel erg mee. Er was slechts 1 gezin waarvan we zonder twijfel het kind weigerden. Wat tegenviel was dat de toestand van de gezinnen er gemiddeld niet veel beter op was geworden. In enkele gevallen zo slecht dat we er graag meteen wat voeding achterlieten.

MISERIE
In één gezin, 5 personen op 6 vierkante meter, was de ellende van alle gezichten af te lezen. Geen eten, de baby ziek, het meisje dat op de Escola dos Anjos zit staat onder doktersbehandeling wegens lepra-verschijnselen. Bovenop dat alles ook geen werk, geen inkomen, dus honger. Enkele weken geleden signaleerden de juffen dat de leerling lepraverschijnselen had en zorgden dat niet alleen de moeder (die dacht dat het wel meeviel) maar ook de vader werd ingelicht. Ze zijn in elk geval naar de dokter geweest. We zijn daar een half uurtje later teruggekeerd met een pakket levensmiddelen (rijst, bonen, spaghetti, melk, olie, etc.). Meteen brak de zon door op de gezichten van deze mensen: de komende dagen zouden ze geen honger hoeven te hebben.

  Sociale verzekering is er wel, voor als mensen werkloos worden, maar ‘sommige’ werkgevers dragen geen premie af voor de medewerker. Ook mensen die los-vast werken en daarvoor slechts een schijntje ontvangen, kunnen geen premies afdragen. Gevolg is dat er geen uitkering is als er werkelijk geen werk is.
Ook wordt vereist dat de vader zich voor de uitkering aan het loket meldt, inclusief identiteitskaat en werkboekje. Als je ANALFABEET bent en/of niet weet waar je moet zijn voor hulp, krijg je dus ook geen uitkering, zelfs als de premies wél zijn afgedragen.


Een 10 met een griffel voor de Juffen!
Wat ook opviel tijdens de wandelingen langs de gezinnen was dat we steeds werden aangesproken op straat door mensen die de juffen en de Escola dos Anjos inmiddels kennen. De hartelijkheid en warmte waarmee de juffen worden bejegend is opvallend. Veel gehoorde opmerking is nog steeds dat de mensen het jammer vinden dat de kinderen met 7 jaar naar de Gemeenteschool moeten. Men vindt dat de kinderen op de Escola dos Anjos veel meer leerden dan op de reguliere lagere school. Een mooi compliment maar ook betekent dat dat de kinderen het in het reguliere vervolgonderwijs meestal goed doen.
 

KOERSONTWIKKELING REAL GUNSTIG ?
In 2005 is een kentering ingetreden in de koersontwikkeling van de Braziliaanse munt, de Real. De munt is (al is het fluctuerend als een jojo) iets in waarde gaan stijgen ten opzichte van de Dollar en de Euro, terwijl de inflatie beneden de 10 procent bleef. Dat is goed voor Brazilië, maar voor buitenlandse hulpverleners is dat minder leuk. Voor heel 2006 hebben we daarom in de begroting gerekend op een koers van 2,50 Real voor een Euro, dat is 10% minder. Voor de armsten zijn deze cijfers nietszeggend. Als je niets hebt is 10% plus of min ook niets.
Koers Real-Euro

LEUKE START van 2006

Daarom was het geruststellend dat we ook in de eerste weken van 2006 weer nieuwe donateurs mochten  verwelkomen, waaronder ook uit Maastricht en Kerkrade. We hopen maar dat zich dit voortzet want er is nog heel veel te doen, dat is op onze huisbezoekjes wel gebleken. Af en toe werd het zelfs de juffen te machtig, terwijl ook zij niet in luxe leven, om het maar eens zachtjes uit te drukken.
ADOPTEER EEN JUF
Wilt u ook helpen? Het behoud van de Braziliaanse juffen is essentieel voor onze duurzame ontwikkelingshulp. Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. We hebben uw hulp dringend nodig! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.  

NB: Als u besluit om vaste donateur te worden kunt u bijgaand machtigingsformulier inleveren bij uw bank (of in een bank-enveloppe opsturen naar uw bank-kantoor).

Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Girotel, ófwel door een machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn op het postkantoor verkrijgbaar.

Op onze website WWW.SKIBRA.NL kunt u meer lezen over actuele ontwikkelingen. Kom er regelmatig eens kijken!