Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

01/02/2006

GINI-Index in de praktijk
We schreven al eerder over de Gini index, een getal tussen 0 en 1 dat de mate van ongelijkheid weergeeft binnen een groep (bv. bevolking in de wereld, land, provincie).
Deze index wordt meestal gebruikt om ongelijkheid in inkomen weer te geven. Als de waarde 0 is zou iedereen hetzelfde inkomen hebben, als de waarde 1 is dan is er slechts 1 persoon die alle inkomsten heeft en de rest van de groep heeft dan geen inkomen.
Voor Brazilië en zeker voor Noord-Oost Brazilië is deze index groter dan 0,65. Daarmee is Brazilië één van de 7 landen waar qua inkomen de grootste ongelijkheid ter wereld bestaat. Om het even niet te hebben over ongelijkheid qua ras, huidskleur of anderszins.

Hoe kan het dat deze ongelijkheid anno 2006 kan blijven voortbestaan en nauwelijks verbetert?
Eén van de antwoorden mochten we in de afgelopen weken zelf aanschouwen. In een van de de kranten een artikel over het feit dat je als een auto koopt bij de firma Alma en er een geschil zou ontstaan dan kun je de hulp van een advocaat (-gefingeerde naam- Alma) inroepen om het bedrijf (Alma) aan te klagen. Natuurlijk is een advocaat duur, dus bij de verzekeringstussenpersoon (Alma) kun je een verzekering hiervoor afsluiten. Natuurlijk is er ook vanuit de politiek controle op de economische gang van zaken, die portefeuille ligt bij de wethouder (Alma). Uiteindelijk zullen er doorzetters zijn die tot voor de rechtbank doorgaan en kunnen dan hun zaak voorleggen aan rechter Alma.  Je zult toch ook inkomen moeten hebben om verzekering af te sluiten en auto te kopen, dus moet je werk zoeken. Daarvoor zijn legio mogelijkheden: De supermarkt van Alma, de kippenfarm van Alma, het autobedrijf (Alma), etcetera. Het systeem is er niet alleen op gericht om de macht en het inkomen binnen een kleine groep te houden, maar ook om dat inkomen te vergaren uit de grote groep minder bedeelden, die voor een fooitje bij je komen werken omdat er verder geen werk is
. 

OOK IN SAO BENTO DO UNA tref je dit fenomeen aan. Daar is de gekozen burgemeester Padre Aldo (sinds 1 januari 2005). Zijn loco-burgemeester is Dhr. Alma. Eigenaar van enorm grote kippenfarms. Overal waar je rijdt zie je met grote letters ALMA op zijn eigendommen staan, naast kippenfarms onder meer ook op supermarkt en makelaardij. Bovendien bezit de familie Almeida veel grond in het dorp. Dus als je grond nodig hebt kun je bij de makelaar terecht… Deze loco-burgemeester heeft nu veel invloed op politieke besluiten in het dorp. Dat is voor SKIBRA die in dit dorp een school en waterreservoir bouwen een belangrijk gegeven. SKIBRA wil graag ontwikkelingsprojecten uitvoeren maar dan erop toezien dat niet uiteindelijk de ‘happy few’ er nog aan gaan verdienen ook. Het gaat dan niet altijd van een leien dakje, projecten hebben daardoor een langere doorlooptijd, maar dan wordt de school ook een school voor de allerarmsten zonder tegelijk eigendom te worden van de rijksten.

SCHOOLJAAR START 6 FEBRUARI
Een nieuw schooljaar, nieuwe leerlingen en nieuwe uitdagingen. Het schooljaar begon met de constatering dat de watermeter op hol was geslagen en DUIZEND LITER verbruik per dag registreerde terwijl de school wegens vakantie gesloten was en de waterleidingmaatschappij enkele weken geen water geleverd had. Resultaat: plotseling een hoge rekening! Op de valreep van ons verblijf in Recife konden we nog naar de COMPESA (de WML van de staat Pernambuco) gaan om het probleem aan te melden. Dan zie je weer dat niets per telefoon geregeld kan worden. Je moet persoonlijk aan het loket komen. Dat geldt ook voor het betalen van rekeningen. Wij zijn zo gewend aan bankieren per post of per internet, dat het steeds weer een verrassing is hoe dat in Brazilië werkt. Ten koste van veel tijdverlies moet iedereen in de rij gaan staan om zijn rekeningen te betalen.
We hopen nu maar dat de COMPESA zo vriendelijk is om de rekening aan te passen en een nieuwe meter te plaatsen. Want de hoofdkraan bij de watermeter heb ik op 22 januari dichtgedraaid, in afwachting van een onderzoek. Echter, vóór 6 februari moet het probleem opgelost zijn want dan begint de school. Met temperaturen van 32 graden overdag (iedere dag!) en 29 graden ’s nachts heb je nu eenmaal water nodig.

De juffen zijn er verder klaar voor, al wordt de start van dit jaar wat moeilijker dan voorgaande jaren, nu de directrice herstellend is van een zware operatie en de eerste maanden niet voluit mag werken. Zij zijn in elk geval zeer gemotiveerd om een stukje extra verantwoordelijkheid te nemen.
Tijdens de huisbezoeken bleek niet alleen dat er ontzettend veel armoede is en dat de Escola dos Anjos deze mensen dus werkelijk meehelpt om vooruit te komen. Er bleek ook voortdurend hoe hoog de waardering van de ouders is voor de school (kwaliteit van lesgeven) en met name voor de juffen.
ADOPTEER EEN JUF
Wij kunnen natuurlijk alléén doorgaan zolang dat nodig is en zolang onze donateurs dat mogelijk maken, door deel te nemen in het programma ADOPTEER EEN JUF. 
Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. We hebben u dringend nodig! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.

Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Girotel, ófwel door een machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn op het postkantoor verkrijgbaar.

Op onze website WWW.SKIBRA.NL kunt u meer lezen over actuele ontwikkelingen. Kom er regelmatig eens kijken!