Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

03/05/2006

PROFICIAT!

Het feit dat het Hare majesteit heeft behaagd om Leo Debeij op vrijdag j.l. een Lintje te verstrekken als Lid in de Orde van Oranje-Nassau is een felicitatie waard. Proficiat Leo!  

Wij vatten jouw onderscheiding ook op als een hommage aan en erkenning voor al diegenen die zich op gelijke wijze belangeloos inzetten voor hun medemens. Direct of indirect. Zichtbaar of onzichtbaar.

SUPER ACTIE!
Super ActieDe communicantjes van basisschool “De Lindegaerd” in Rothem met hun ouders en leerkrachten gaan ter gelegenheid van hun 1ste H. Communie actie voeren voor de ESCOLA DOS ANJOS. Zo krijgt hun communiefeest een extra dimensie! In de lessen op school is er al veel aandacht besteed aan dit project van SKIBRA. Het is sindsdien hét onderwerp van de dag op school én bij de leerlingen thuis. Het initiatief van de ouders van deze communicantjes is door de school “De Lindegaerd” al snel opgepakt om er school-breed iets mee te doen. Het zijn nu niet alleen de communicantjes die actie voeren, maar de hele school doet mee. Bovendien is de intentie van de school en de ouders om de ontstane band met de Escola dos Anjos ook in de toekomst te blijven houden in de vorm van een ‘partnerschap’ tussen de twee scholen. Het feit dat twee bestuursleden van SKIBRA zelf docent zijn op een basisschool was natuurlijk een pluspunt! Het voorbeeld van de actie enkele jaren geleden die samen met basisschool “De Cramignon” werd gevoerd was mede een inspiratiebron voor “De Lindegaerd”. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen! En natuurlijk hopen we dat weer andere ouders dezelfde uitdaging aangaan. Want zoals vorige keer geschreven, is het voor SKIBRA toch een hele klus om de begroting rond te krijgen. Deze actie van “De Lindegaerd” komt precies op tijd en is voor ons een bevestiging van de stelling “Toeval bestaat niet”.

HULP VAN  BATUQUEIROS (spreek uit: batoekeiroes)

Het bericht van van “SEGURA! Escola de Samba Maestricht”, dat deze befaamde Samba-drummers (een beetje oneerbiedige vertaling van het woord Batuqueiros) met ingang van direct een juf adopteren, is ook een direct gevolg van de actie vanuit “De Lindegaerd”. Eén van de ouders van de communicantjes is lid van deze Sambaschool.

 SEGURA!ADOPTEER EEN JUF
De Escola dos Anjos blijft intussen afhankelijk van de bijdragen in programma “Adopteer een Juf”. Het belangrijkste is niet de hoogte van uw bijdrage, maar wél dat zoveel mogelijk mensen er aan meedoen. Uw hulp is daarom ONMISBAAR. Onmisbaar voor een DUURZAME ontwikkelingshulp.
Wilt u ook helpen? Het behoud van de Braziliaanse juffen is essentieel voor onze duurzame ontwikkelingshulp. Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. We hebben uw hulp dringend nodig! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.  

NB: Als u besluit om vaste donateur te worden kunt u bijgaand machtigingsformulier inleveren bij uw bank (of in een bank-enveloppe opsturen naar uw bank-kantoor).

Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Girotel, ófwel door een machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn op het postkantoor verkrijgbaar.

Op onze website WWW.SKIBRA.NL kunt u meer lezen over actuele ontwikkelingen. Kom er regelmatig eens kijken!