Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

24/05/2006

WET TEGEN MISBRUIK VAN JONGEREN IN SEX-INDUSTRIE.

(Uit de Folha de Pernambuco van 18 mei 2006)
De Gouverneur van de staat Pernambuco, Mendonça Filho, heeft op 18 mei een wetgevende maatregel uitgevaardigd tegen misbruik en sexuele uitbuiting van kinderenen heeft het startsein gegeven voor een uitgebreide campagne tegen deze misdaden.

In etablissementen moet een bord van minimaal 20 bij 30 centimeter worden opgehangen met de tekst: “Het inzetten van kinderen in prostitutie is een misdaad waarop een gevangenisstraf staat van 4 tot 10 jaar gevangenis en een geldboete. Ook degenen die verantwoordelijk zijn voor de lokaliteiten waar dit misbruik plaatsvindt zullen deze straffen krijgen. Kinderprostitutie is een misdaad! Doe aangifte! Bel nummer 100 (de aangiftelijn)”. De bedoeling is dat hiermee een permanente en systematische strijd tegen dit soort sexindustrie wordt gevoerd.

Toeristen (er is helaas veel sextoerisme, met name vanuit Duitsland en vanuit Argentinië) zullen geattendeerd worden op de ernst van deze misdrijven en op de vastberaden strijd hiertegen. Ook andere overheidsinstellingen, NGO’s (zoals de Escola dos Anjos en de COSKIBRA) worden gemobiliseerd evenals het Openbaar Ministerie. Men wil de toeristen meer bewust maken van de culturele schoonheid en van natuurschoon van het land.

Onze juffen hopen dat dit project gaat slagen, maar hebben er een hard hoofd in. Immers, aangifte doen staat in veel gevallen gelijk met zelfmoord. Men is in Brazilië veel te bang voor de misdadigers, in de zekerheid dat zij toch binnen de kortste keren weer vrij zijn en wraak zullen nemen. Er wordt met de buren slechts fluisterend gesproken over de misdaden en de misdadigers. In een wanhopige gelatenheid, want er is niets aan te doen. Dat is het gevoel bij de mensen.  

OPROER!

Dat dit gevoel niet op sprookjes berust, bewijzen de krantenkoppen van de afgelopen week. In São Paulo wordt door de misdaadbendes de dienst uitgemaakt, niet door de Burgemeester zijn politie. Kopstukken van de grootste misdaadorganisatie werden tot hun ongenoegen overgeplaatst naar een zwaarder beveiligde gevangenis. Wat er gebeurde: Ter gelegenheid van moederdag kreeg een aantal gevangenen tijdelijk verlof om moederdag te vieren. Zij kregen echter per telefoon van de bendeleiders (vanuit de gevangenis) opdracht om elk tenminste één militair of politieman te doden. Zo niet, dan zouden ze zelf gedood worden bij terugkeer in de gevangenis. Resultaat: Tientallen overvallen op bussen, bankkantoren, winkels, tientallen doden,  brandstichtingen, kortom: een complete oorlog. Als klapstuk kregen alle winkeliers vanuit de gevangenis een verbod om de winkel open te doen, op straffe van de dood !! De lokale economie werd zodoende platgegooid. Vandaag (18 mei 2006) heeft de rechtbank verordonneerd dat mobiele telefonie vanuit de gevangenissen moet worden gestopt. De telefoonmaatschappijen moeten de zend- en ontvangstmasten daarop aanpassen. Zodoende hoopt de rechter dat de communicatie tussen de bendeleiders en de bendeleden wordt verbroken. Men verdenkt overigens advocaten ervan, GSM telefoons de gevangenissen binnen te smokkelen. Tot 18 mei waren er al 90 doden te betreuren tengevolge van dit oproer. De politie is vastbesloten er met alle beschikbare middelen een eind aan te maken. Maar ja, dit is niet de eerste keer. Het enige verschil is dat deze keer de huizen van politiemensen met mitrailleurs werden beschoten.


ESCOLA DOS ANJOS

Het geweld is helaas niet beperkt tot São Paulo. De vrees is dat deze oorlog door de gangsters ook wordt uitgebreid naar andere steden, zoals Recife. Terwijl het toch al onveilig is. Vorige week werd een moeder beroofd, die voor de Escola dos Anjos stond te wachten tot haar kind uit school zou komen. Dat was al de tweede maal in twee weken. Bovendien werd op de hoek van de straat iemand bij een overval doodgeschoten. Onze juffen zijn terecht heel bang, nota bene in hun eigen woonwijk. Vervelend is dat zij geen betaalrekening bij de bank kunnen openen, waardoor altijd contant geld gehaald moet worden in geldautomaten. Ook het betalen van ziektekostenverzekering en gas- water en licht moet contant gebeuren bij betaalloketten in een nabije winkelstraat. Voor overvallers een makkelijke prooi!

Werken onder deze omstandigheden is niet gemakkelijk. Des te meer bewondering zijn we onze juffen verschuldigd. Zij zijn vastbesloten te blijven werken aan een betere maatschappij.

BESTUUR SKIBRA

Op de jaarvergadering van SKIBRA is het jaarverslag 2005 goedgekeurd, het is te downloaden op onze internetsite http://www.skibra.nl. Unaniem is bovendien goedkeuring verleend aan de versterking van het bestuur in de persoon van Marcelo Popma. Marcelo heeft zich evenals zijn drie broers al op velerlei wijze ingespannen voor projecten van SKIBRA in Brazilië, in woord en daad (representatie, ophalen oud papier). De continuïteit van SKIBRA is door deze instroom van “jong bloed” nog beter gewaarborgd.

REGELZUCHT

Dee Escola dos Anjos kreeg weer eens bezoek ambtearen van het Ministerie van Onderwijs. Die verlangen dat de deuren naar de WC’s worden vergroot tot een breedte van 1 meter en dat er handgrepen worden aangebracht, dit alles ten behoeve van gehandicapte kinderen. Nu zijn er geen gehandicapte kinderen op de Escola dos Anjos en de juffen zijn ook niet in staat om voor gehandicapte kinderen de aangepaste zorg te leveren die nodig is. Ook heeft de school verder geen voorzieningen. Ondanks dat er geen gehandicapten op de Escola dos Anjos zijn, wordt wel deze aanpassing geëist. Ons antwoordt laat zich raden: Als het Ministerie van Onderwijs de kosten draagt, anders niet. We zijn benieuwd naar de reactie.ADOPTEER EEN JUF
Wilt u ook helpen? Het behoud van de Braziliaanse juffen is essentieel voor onze duurzame ontwikkelingshulp. Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. We hebben uw hulp dringend nodig! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF.  

NB: Als u besluit om vaste donateur te worden kunt u bijgaand machtigingsformulier inleveren bij uw bank (of in een bank-enveloppe opsturen naar uw bank-kantoor).

Machtiging periodieke overschrijving PER GIRO kunt u op twee manieren verlenen: ófwel via Girotel, ófwel door een machtigingsformulier aan de POSTBANK te sturen, Antwoordnummer 40530, postcode 8900 SB LEEUWARDEN (zonder postzegel dus). Deze formulieren zijn op het postkantoor verkrijgbaar.

Op onze website WWW.SKIBRA.NL kunt u meer lezen over actuele ontwikkelingen. Kom er regelmatig eens kijken!