SKIBRA

NIEUWS
27-02-1997

Trouw
"Een kind dreigt te verdrinken in de wilde modderstroom. Je steekt je sterke arm uit om het houvast te bieden. Het grijpt zich vast en langzaam komt het boven, probeert vaste grond onder de voeten te krijgen. Dankbaar en zwak. Dan zie je een ander kind dat hulp behoeft. Je laat los, om het andere te helpen, terwijl het eerste terugzakt in de modder en verdrinkt."

Ik gebruik dit beeld slechts om aan te geven dat dit niet de hulp is die SKIBRA wil geven. Wij willen vooral TROUW blijven aan degenen die we hoop geven door hulp te bieden. Zo lang als dat nodig is. Daarom kunnen wij niet spreken van afronden van een projekt, maar moeten we spreken van voortbouwen. Langzaam maar zeker een groepje mensen helpen op weg naar een menswaardig zelfstandig bestaan.

SKIBRA begon met hulp aan een babytehuis, Lar do Nenen, daarna hielpen we ook de groep vrouwen die de SOPA vormden in Brazilië, een stichting die nu zelfstandig voor 1200 gezinnen een dagelijkse maaltijd verzorgt. Via de SOPA kwamen we in kontakt met de 'creche' Lar do Garoto, waar de kinderen (van 2 tot 12 jaar) het slechter hadden dan de varkens. De 'creche' is nu mede dankzij Uw vastenoffer in 1995 een meer menswaardig onderkomen.

Het afgelopen jaar stond in het teken van hulp aan de bewoners (huismoeders) in de wijk, het bouwen van een verenigingslokaal voor de wijkbewoners in Santo Amaro, voor kursussen en andere aktiviteiten. Dit projekt loopt nog, iets vertraagd door burocratie en omdat we Uw geld (o.m. Vastenaktie en Rome wij Komen) pas besteden als het voor 100% goed aangewend wordt voor het vooraf bestemde doel. Ook de landelijke overheid steunt SKIBRA in dit projekt.

In januari 1997 hebben we dankzij een speciale donatie een schoolgebouw in de sloppenwijk Sítio do Cardoso kunnen afbouwen en het werk van Zr. Júlia in het plattelandsstadje Bezerros (hulp en scholing aan ongeveer 70 zwangere vrouwen van omstreeks 14 jaar) kunnen ondersteunen.

19 Februari j.l. hebben we in Recife een huis met grote lesruimte ter beschikking gesteld van de SKIBRA om aan 50 kinderen van 2 to 7 jaar onderwijs en eten te geven. Dit projekt start binnen enkele weken. Om te beginnen moet de lesruimte gepoetst en ingericht worden. Hierover heb ik 18 febr. j.l. overleg gestart met het Gemeentebestuur van Recife, dat enthousiast is en blij met elk initiatief op dit vlak. Om dit schooltje te kunnen laten voortbestaan moet SKIBRA blijvend helpen. Vanaf het registreren van de bevolking en kinderen in de sloppenwijk tot en met lesgeven en voeden. En ook hier weer, bieden van kursussen aan de wijkbewoners, om op de lange duur zelfstandig uit de modder te kunnen blijven.

Daarom zijn we zo intens gelukkig met Trouwe Donateurs, met Uw hulp tijdens de Vastenaktie, en daarna.

P.S.: Er hebben zich enkele braziliaanse dames gemeld die graag willen korresponderen met een nederlandse penvriend(in), zonder voorkeur voor leeftijd en/of geslacht. Zij schrijven alleen Portugees. Indien gewenst, kan SKIBRA Uw korrespondentie vertalen. U kunt zich aanmelden via telefoon 409 3792 of met een briefje. Reageer!! Het is ECHT HEEL LEUK!!

 

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413