04-02-1998

Rectificatie!

Het moest eens gebeuren. Maar toch schrok ik hevig van de fout in ons nieuws in Binding van 18 januari: Er werd gesproken over de Vastenaktie van Breust, terwijl natuurlijk bedoeld werd, van de H. Martinusparochie Breust-Eijsden. Mijn welgemeende excuses.

Nu ons schooltje 'Escola dos Anjos' in Recife bijna af is, en we blij zijn binnenkort te starten, hebben we een stop moeten instellen op het registreren van leerlingen. We hadden een capaciteit begroot van 50 kinderen, 25 's ochtends, 25 's middags. We hebben al 73 aanmeldingen. Kinderen weigeren, betekent ook, dat ze dan op geen andere school terecht kunnen. Die zijn over- overvol. Ouders moeten dagen in de rij staan, om een plaatsje voor hun kind te bemachtigen. Onze aannemer kwam om die reden twee dagen niet opdagen op het werk. En die scholen vragen een schoolgeld, dat voor de meeste van 'onze' gezinnen niet te betalen is.

We moeten nu zien, hoe we dat oplossen. Misschien een extra hulpkracht. Misschien geen maaltijd. Maar op een lege maag kun je ook niet leren. Van de 73 kinderen zijn er 50 jonger dan 5 jaar. Daar is veel werk aan. De school wil ook voor schoolkleding zorgen, omdat anders veel kindjes halfnaakt naar school komen.

We hopen echt, dat U ons blijft helpen, dat het legertje trouwe donateurs blijft groeien. Help ons om de belofte van trouw in de praktijk waar te maken. Wij hebben U nodig, zij hebben U nodig.

Daarom nogmaals een beroep op iedereen die ons steunde, Vastenaktie, Gemeente, particulieren, bedrijven, om dat alstublieft te blijven doen. En aan iedereen die nog aarzelt, alstublieft, kom erbij, wordt donateur. Alle kleine beetjes helpen.

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413