19-02-1998

Dood
San Martin. Recife. Vrijdag 6 februari zette iemand een zak gistend afval voor de deur van de buurman. Die nam dat niet en vroeg om de rommel direct te verwijderen. De dader ging zijn huisje binnen, kwam terug met een revolver, en schoot de man voor de ogen van zijn vrouw en kinderen door het hoofd. Dood. Een van de kinderen komt bij ons in de Escola dos Anjos. De school van de Engelen.

Bijna dood
Zaterdag 14 februari. De schilder komt om 7 uur stomdronken op het werk. Quitéria, die voor ons alles regelt in Recife, praat met hem en stuurt hem naar huis. Om 8 uur komt de electricien. Nog erger dronken. De aannemer weigert hem het hem toekomende loon te geven. Dan gaat hij naar Quitéria. Eist geld. Anders zal hij haar doodschieten. Met de revolver die in zijn tas zit. Hij had ook de aannemer al bedreigd.

Zij staat er alleen voor, de aannemer, oorzaak van de consternatie, is al gevlucht. Gelukkig arriveert op dat moment de timmerman.
Quitéria gaat naar boven. Belt de politie. Bezet. Het loopt met een sisser af, maar deze werklui komen dus niet meer terug. Blijft de angst dat de man terugkomt. Het werk valt stil. Er moeten andere werklui gezocht worden. En de school moet nog ingericht worden. Quitéria schrijft: "Ik vrees dat we hier voorlopig moeten samenleven met God en met de duivel. De mensen vermoorden elkaar hier om niets. (…) Er moet nog zoveel gebeuren, en er is niemand die het kan doen. Of ze vragen veel te veel geld."

Lesplan
Inmiddels zijn er 75 kinderen aangemeld. Zij worden in vier groepjes verdeeld, die van Peuterklas tot aan 'lagere school'-nivo les krijgen. Om op de lagere school toegelaten te worden, moeten ze onder meer het alfabet kennen, eenvoudige rekensommen (optellen, aftrekken en delen) kunnen maken en ook wat woordjes kunnen schrijven. De onderwijzeressen hebben een plan opgesteld, en een begroting. Die liegt er niet om. Er was op 50 kinderen gerekend. Maar men kon en wilde de kinderen niet op straat laten staan.

Inspanning
Wij staan dus voor een flinke extra inspanning om te zorgen dat de middelen er komen. Dat is moeilijk, maar de moeite waard, gezien de inspanningen die er in de Escola dos Anjos geleverd zijn en nog worden. We vertrouwen op God. En op U. Samen kunnen we bouwen aan een betere toekomst voor al deze kinderen en hun familie. Door ze een goede basisopvoeding, en basisopleiding te geven. We hopen echt dat U ook donateur wordt, als U het al niet bent. Alle beetjes helpen. Vast en zeker.