SKIBRA

NIEUWS
08-01-1998

Allereerst, een beetje te laat, maar welgemeend, onze beste wensen voor 1998.

Met dankbaarheid berichten we U, dat bouw van onze school in Recife op een haar na is afgerond. De naam van de school is "Escola dos Anjos", school van de Engelen. Die Engelen, dat zijn allen die hebben bijgedragen aan het projekt, onder meer 'Rome wij Komen'-FC-Den Duiker, de Vastenaktie van Breust, onze trouwe donateurs, en de overheid. En de naam slaat natuurlijk ook op de kinderen die er les krijgen.

We hebben nu nog een maand om de laatste details (deuren, sanitair, electriciteit) af te werken en de school in te richten. De school is voor kindjes van 2 tot 7 jaar. Wie licht speelgoed (puzzels, poppen, duplo, kleurpotloden, e.d.) en ander lesmateriaal over heeft en aan de Escola dos Anjos wil geven, kan dat afgeven op adres Klimmerseind 4, het secretariaat van SKIBRA. Of bel ons even.

Op 9 februari start het schooljaar in Recife. Er is nog heel wat te regelen voor die tijd, maar we kunnen beginnen. We hebben al 60 aanmeldingen van kinderen, terwijl we wilden starten met 50 kinderen. We zijn nog druk met administratieve rompslomp, burocratie, en het aanleggen van een register met alle gegevens over de kinderen en hun gezinnen. We zijn de dag vóór Kerstmis nog bij veel gezinnen op huisbezoek geweest om de gegevens te verifiëren.

De grootste en langdurige klus gaat nu beginnen. Het komt nu aan op trouw. Op het in stand houden van de school, totdat dat kan zonder onze hulp. Het betalen van onderwijzeres en hulpkrachten, het verzorgen van een maaltijd per dag en het zorgen voor lesmateriaal.

We wilden per kind aan de ouders een symbolische bijdrage vragen van ongeveer 4 gulden per maand. Voor het af en toe organiseren van iets leuks. En om de mensen niet het idee te geven dat alles gratis en dus vrijblijvend is. Na de huisbezoeken moesten we constateren dat veel gezinnen zelfs dat niet kunnen opbrengen.

Daarom willen we een beroep doen op iedereen die ons steunde, Vastenaktie, Gemeente, particulieren, bedrijven, om dat alstublieft te blijven doen. Help ons om de belofte van trouw in de praktijk waar te maken. En aan iedereen die nog aarzelt, alstublieft, wordt donateur.

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413