29-10-1998

ESCOLA DOS ANJOS.
Onze school in Recife, waar we kinderen uit de sloppenwijk San Martin (St. Martinus) les geven, heeft na veel strijd met de burocratie, op 24 Augustus j.l. zijn fiscaal identiteitsbewijs ontvangen. In Augustus is een bestuur gekozen, zijn oprichtingsakte en Statuut opgesteld en geregistreerd, en daarna is de ambtelijke molen gestart op het "Ministerie van Onderwijs" van de braziliaanse staat Pernambuco (voor verkrijging van staats-erkenning).

Die erkenning is van belang, ingeval ouders van leerlingen werk hebben, en bij hun baas eventueel recht op een studietoelage voor de kinderen. Maar je kunt als school die staatserkenning pas krijgen, als je ook zo'n indentiteitsbewijs (CGC-nummer) bezit. Dat bewijst dat de organisatie volgens alle regels en voorschriften is geregistreerd, en aan de voorschriften van Gemeente, Brandweer en Belasting voldoet. Daarbij moet de school natuurlijk een goed doortimmerd "lesplan" overleggen.

Bij de gemeente Recife is een verzoekschrift tot steun ingediend. Voor (tegemoetkoming) in salarissen en voor het door de gemeente Recife dagelijks verstrekken van voedsel voor de kinderen. Hierover moet waarschijnlijk nog veel gesproken/geschreven worden, maar we hopen het vóór Februari 1999, als het nieuwe schooljaar start, rond te hebben., 

Opvoeden.
Wat we al verwachtten, dat de taak van de school verder gaat dan het onderwijzen van de kinderen, wordt iedere dag weer bevestigd door de praktijk.
Moeders die op elk moment van de (school-)dag komen aanbellen of roepen, om een of ander te vragen of te zeggen.
Kinderen die te laat gebracht worden, of veel te vroeg. Te vroeg opgehaald, of veel te laat.
En vooral, kinderen die ziek, naar school gebracht worden, en dan andere kinderen ook ziek maken, en zichzelf en de school bevuilen.
Elke gelegenheid om de ouders ervan te overtuigen dat het anders kan en moet (op te voeden), wordt aangegrepen. Er is echter een grote achterstand op dit gebied in te halen.

Meer informatie.
De SKIBRA heeft een aantal Internetpagina's geïnstalleerd, waarop U in woord en beeld meer informatie kunt vinden. Deze pagina's zullen regelmatig wijzigen en uitgebreid worden. Het is dus voor geïnteresseerden een tip, om regelmatig eens terug te keren op onze "Home Page". U kunt daar ook intekenen op automatische toezending van SKIBRA-berichten via het Internet. 

Ons "huisadres" op het Internet is HTTP://WWW.SKIBRA.NL. De eerste pagina bevat behalve koppelingen naar informatie over onze projekten, ook diverse koppelingen naar kranten, overheden (braziliaanse en nederlandse), en naar andere instellingen (Sport, Toerisme, Cultuur, etc.).

U kunt ons per electronische post ("e-mail") bereiken op adres SKIBRA@BIGFOOT.COM .

HELP.
O ja, de bodem van onze 'schatkist' is nu akelig zichtbaar. Dus alstublieft, wordt óók (vaste) donateur??!!

Gerard Popma
Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413
e-mail: skibra@bigfoot.com