Gelukkig Nieuwjaar 08-01-1999

Het bestuur van SKIBRA wenst U allen een bijzonder voorspoedig 1999, 
in goede gezondheid, vrede en harmonie.

Wij zien terug op een roerig, maar succesvol 1998, dankbaar voor alle steun die we van U kregen.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle gang. Het is zomervakantie in Recife, en het inschrijven van nieuwe leerlingen is gestart. Dit gaat gepaard met huisbezoeken, om de situatie van de kinderen in te schatten. De school is er tenslotte voor kinderen uit de armste gezinnen, die zich geen ander particulier onderwijs kunnen veroorloven.

Inmiddels zijn er alweer enkele dozen kleding gearriveerd, die in de vakantieperiode (Januari) door de CO-SKIBRA in het gebouw van de Escola dos Anjos worden gedistribueerd. Ook dit vergt een goede organisatie, en beveiliging, om Wild-West-taferelen te voorkomen. We houden U op de hoogte!

Nogmaals een uitstekend 1999 toegewenst, mede namens de andere bestuursleden!

 

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413 
Ons "huisadres" op het Internet is HTTP://MEMBERS.BIGFOOT.COM/~SKIBRA