SKIBRA HISTORIE   17-12-1999

Aan de vooravond van de jaarwisseling, willen wij graag met U terugblikken op de onstuimige 7 jaren die SKIBRA nu achter de rug heeft. In het komende jaar zult U nog veel van ons horen, want het jaar 2000 is het jaar waarin we herdenken dat Brazilië 500 jaar geleden "ontdekt" werd. Zoals u zult begrijpen, worden die 5 eeuwen door de Brazilianen met gemengde gevoelens herdacht.
Het verhaal van SKIBRA begint eigenlijk bij onze eerste adoptiereis in januari 1991. Het allereerste bezoek aan een kindertehuis voor kinderen van 0 tot zo'n 12 jaar, maakte diepe indruk. Bij binnenkomst ging er een kreet uit vele kindermondjes door het tehuis en de kinderen stormden op ons af, pakten onze benen vast en keken hoopvol op, zoekend naar een bevestiging van de bij hen alles overheersende vraag: "zijn die pappa en mamma deze keer voor mij?". Daarvan krijg je een pijnlijk schaamtegevoel en tot in het diepst van je ziel voel je dat je véél meer kunt betekenen. Het hoeft niet bij een adoptie te blijven.

In januari 1993 bereikte ons het bericht dat het babytehuis Lar do Nenen waar onze tweeling vandaan kwam, failliet dreigde te gaan. Dat was het uiteindelijke duwtje dat we nodig hadden om echt in actie te komen. De Stichting Kinderzorg Brazilië werd opgericht, met als 'enige' doel, het voorkómen dat kinderen als straatkind moeten zien te overleven. Door goede opvang te stimuleren, door scholing, door maatschappelijk werk, door projecten te steunen, met geld, kleding, voedsel, etc.

Eerste doel was natuurlijk het open houden van Lar do Nenen, en in februari 1993 togen we erheen, met alles wat we konden meeneemen aan geld, babykleertjes, lakentjes, luiers, etc. Met een maandelijkse bijdrage konden we meehelpen het tehuis open te houden.

Vanaf die tijd ging het snel en het aantal helpsters in Recife breidde zich uit. Dankzij hen, konden we 'onze' projecten ook controleren. Zo hielpen we o.m. crêche Júlio César in sloppenwijk Ibura, crêche Lar do Garoto in de wijk Santo Amaro, de Escola Francisco de Assis in de wijk Madalena, de school van Zr. Júlia in het plaatsje Bezerros, de Sopa, SOciedade Pro Alimentação, die iedere dag aan honderden arme gezinnen soep uitreikte. Meer hierover kunt U vinden op onze internetpagina op HTTP://MEMBERS.BIGFOOT.COM/~SKIBRA .

Zowel de veelheid aan aktiviteiten als het organiseren en opvolgen ervan, maar vooral het ambitieuze plan om een eigen school op te richten in een van de sloppenwijken, noopte tot een formeel oprichten van de COSKIBRA, Conselheiras Organizadas da SKIBRA. Dit werd ingegeven door de behoefte aan meer controle, maar ook aan meer strukturele hulp. De COSKIBRA bestaat net als de SKIBRA uitsluitend uit onbetaalde vrijwilligers. Het bestuur van SKIBRA gaf in januari 1997 groen licht voor dit plan, en toen ging alles in sneltreinvaart. In februari kochten we een pand in San Martin, dat eigenlijk bestond uit een grote hal met daarboven een appartement. De COSKIBRA werd formeel opgericht in september 1997 en gevestigd in de bovenverdieping. Dat werd ons communicatiecentrum en onze administratie in Brazilië, daartoe uitgerust met telefoon, fax en een PC. Later werd daar internet aan toegevoegd, om de hoge communicatiekosten (telefoon/fax) te drukken. 

In oktober startte de verbouwing van de hal. Er ontbrak alles, vloer, pleisterwerk, water en licht, sanitair, etc. Met allerlei onvoorstelbare problemen (beschreven op onze internet site in de Nieuwsberichten) kon uiteindelijk de school starten in maart 1998, één maand te laat. Het schooljaar loopt er van februari tot en met december. We hadden gerekend op 50 kinderen en 2 onderwijzeressen, het werden er 88 en drie onderwijzeressen. Helaas konden we daardoor de kinderen niet de geplande dagelijkse boterham aanbieden. En velen komen met honger en zonder 'tussendoortje' naar school. 

De school werd "ESCOLA dos ANJOS" gedoopt, school van de engelen, refererend aan zowel de kinderen als aan iedereen die aan de verwezenlijking bijdraagt. De school geeft gratis onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar uit de armste gezinnen in de sloppenwijk. Voor deze leeftijdsgroep bestaat alleen duur particulier onderwijs omdat er geen overheidsgeld voor is, terwijl kinderen wel al moeten kunnen lezen en rekenen als ze met 7 jaar naar de openbare lagere school mogen. Arme kinderen komen dan als analfabeet in een zeer moeilijke startpositie. In augustus 1998 werd ook de registratie van de school als aparte filantropische instelling voltooid, na wederom het nemen van onvoorstelbare burocratische hindernissen. 

Maria Quitéria Lima dos Santos, voorzitter van COSKIBRA, werd als gediplomeerd onderwijzeres de directrice van de school en geeft les aan de oudste kinderen, de Alfabetiseringsklas.

Steeds meer is de school ook bezig met de ouders, die merendeels analfabeet zijn. Als het geld er is kunnen we starten met alfabetisering voor ouderen en met naaikursussen voor moeders. Maar we hebben nu, in het schooljaar 1999 al 120 kinderen, 4 onderwijzeressen en geen geld om enig voedsel voor de kinderen te kopen. Soms blijven kinderen weg van school omdat de moeder niets te eten voor ze heeft en zich daarvoor schaamt. De onderwijzeressen gaan er dan achteraan, proberen wat eten bij elkaar te bedelen, maar structureel kunnen ze niets doen.

Op17 december 1999 studeerden de eerste 10 kinderen (7-jarigen) af, d.w.z. ze stromen door naar de openbare door overheid gesubsidieerde school. Dat was een groot feest en een beloning voor al degenen die daaraan meegewerkt hebben, in woord, in daad en/of in financiële steun. En het is nog slechts het begin!

In Januari start alweer de inschrijving voor het nieuwe schooljaar, dat in Recife loopt van jaunari tot en met december.

Organisatie en Werkwijze

Zoals uit het bovenstaande al blijkt, hebben we 3 geregistreerde filantropische instellingen:

  1. in Nederland de Stichting Kinderzorg Brazilië (SKIBRA) die verantwoordelijk is voor fondswerving en publicaties. E-mail: skibra@bigfoot.com .
  2. in Brazilië (Recife) onze 'consultants / projektleiders' de Conselheiras Organizadas da SKIBRA (COSKIBRA). E-mail coskibra@bigfoot.com .De COSKIBRA is intermediair tussen organisaties en culturen. In die hoedanigheid houdt COSKIBRA zich bezig met selektie en begeleiding van projekten, communicatie tussen SKIBRA en de projekten, met begroting en bestedingen en met financiële verantwoording. 
  3. ook in Recife is onze Escola dos Anjos, waarover al veel is verteld. De school organiseert met de COSKIBRA ook regelmatig een Bazar voor distributie van kleding die SKIBRA inzamelt en opstuurt.
Om ons werk goed te kunnen doen zijn we afhankelijk van donaties en we zoeken dan ook voortdurend naar mensen die zich door ons werk aangesproken voelen en daaraan trouw willen bijdragen, bijvoorbeeld door maandelijkse bijdragen op Postgiro 208356 t.n.v. SKIBRA te Eijsden of bankrekening 11.50.83.413 van SKIBRA bij de Rabobank te Eijsden.

Wordt U ook donateur??

In ieder geval willen wij U oprecht hartelijk danken voor uw onmisbare steun, mede namens de medebestuursleden van SKIBRA, van COSKIBRA en namens de kinderen en leerkrachten van onze Escola dos Anjos.

We wensen U een ZALIG KERSTFEEST, een prachtige jaarwisseling en een GEZEGEND 2000. 

PS: U kunt nog meedoen aan onze kerstpakket aktie voor de armste gezinnen in 'onze' wijk San Martin in Recife, door uw bijdrage te storten o.v.v. KERSTPAKKET. 

Stichting Kinderzorg Brazilië:
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden
Telefoon/fax: (043) 409 80 34
e-mail: skibra@bigfoot.com
Rabobank Eijsden: 11.50.83.413 
Ons "huisadres" op het Internet is HTTP://MEMBERS.BIGFOOT.COM/~SKIBRA