Club de Assistencia Social Nossa Senhora das Dores
Bairro de Salgado - Bezerros - PE
Brief van Zuster Júlia, december 1997

"De 'Club voor maatschappelijk werk Nossa Senhora das Dores', gelegen te Rua Padre Júlio Maria, S/N- Salgado-Bezerros-PE, is een liefdadigheidsinstelling, opgericht in 1971, en helpt door middel van verkregen giften al die jaren om de sociaal-culturele en economische problemen van het stadje te minimaliseren.

Momenteel zorgen we voor 280 kinderen van 4 tot 18 jaar, onderverdeeld in de volgende groepen:

  • Twee kleutergroepen, 
  • twee alfabetiseringsklassen, 
  • twee 'eerste klassen' en twee 'tweede' een 'derde' en een 'vierde' klas.
We krijgen hulp van de gemeente Bezerros, voor zover het het onderwijspersoneel en de betaling van salarissen betreft. Er zijn 25 functionarissen, die allen door de Gemeente betaald worden."
"Naast de school-aktiviteiten, vergaderingen, festiviteiten, evangelisatie, voeding, sport etc. was voor ons altijd het aandachtspunt de sociaal-economische situatie van de gezinnen in de wijk 'Salgado' in Bezerros. Vandaar onze wens, vakonderwijs aan te bieden als basis voor gezinsinkomen.
Door de bijdrage via SKIBRA konden we deze verheugende ontwikkeling vorm geven, want we hebben nu een belangrijke groep die leert werken en anderen die al financieel voordeel hebben door de aangeleerde vakkennis." (einde brief citaat)
a
Links, de eerste voorzitter van de COSKIBRA, wijlen Dr. Geraldo José Peixoto. Hij was als econoom, oprichter en voorzitter van de Assosiação de Filhos e Amigos de Bezerros (AFABE) de steunpilaar van Zuster Júlia, die de CAS-NSD leidt in Bezerros, de Club de Assistência Social-Nossa Senhora das Dores.
Ook bij de oprichting van de COSKIBRA speelde hij een belangrijke rol, door zijn materiekennis op economisch, juridisch en sociaal vlak. Helaas kwam Geraldo om het leven bij een auto ongeval in april 1998. In de korte tijd dat hij ons kon helpen heeft hij grote indruk gemaakt, door zijn rust en overtuiging van succes door God's hulp.